Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Day 10: Hình ảnh sinh hoạt Trường Hạ Thiên Ấn (19-7-2019)

Thứ Sáu, 19-07-2019

05.00  Thức chúng 

05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Hóa Chủ)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (TT Tâm Phương) 
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật

01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.00pm-09.00pm: Thiền Trà Đạo Tình (TT Hạnh Tri & ĐĐ Hạnh Phẩm)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

1-- cong phu khuya (1)1-- cong phu khuya (3)1-- cong phu khuya (5)1-- cong phu khuya (6)1-- cong phu khuya (7)1-- cong phu khuya (8)1-- cong phu khuya (9)1-- cong phu khuya (10)1-- cong phu khuya (12)1-- cong phu khuya (14)1-- cong phu khuya (15)1-- cong phu khuya (16)1-- cong phu khuya (18)1-- cong phu khuya (20)1-- cong phu khuya (22)1-- cong phu khuya (24)1-- cong phu khuya (25)1-- cong phu khuya (26)1-- cong phu khuya (28)1-- cong phu khuya (29)1-- cong phu khuya (30)1-- cong phu khuya (36)1-- cong phu khuya (37)1-- cong phu khuya (38)1-- cong phu khuya (39)1-- cong phu khuya (40)1-- cong phu khuya (42)1-- cong phu khuya (43)1-- cong phu khuya (45)1-- cong phu khuya (46)1-- cong phu khuya (47)1-- cong phu khuya (48)1-- cong phu khuya (52)1-- cong phu khuya (57)1-- cong phu khuya (62) 1-- cong phu khuya (64)1-- cong phu khuya (65)1-- cong phu khuya (68)1-- cong phu khuya (69)2--hoi thao phat phap (1)2--hoi thao phat phap (5)2--hoi thao phat phap (10)2--hoi thao phat phap (13)2--hoi thao phat phap (14)2--hoi thao phat phap (18)2--hoi thao phat phap (30)2--hoi thao phat phap (31)2--hoi thao phat phap (32)2--hoi thao phat phap (34)2--hoi thao phat phap (39)2--hoi thao phat phap (42)2--hoi thao phat phap (47)2--hoi thao phat phap (48)


3-- hoi thao phat phap (7)
3-- hoi thao phat phap (9)3-- hoi thao phat phap (10)3-- hoi thao phat phap (11)3-- hoi thao phat phap (12)3-- hoi thao phat phap (13)3-- hoi thao phat phap (14)3-- hoi thao phat phap (15)3-- hoi thao phat phap (16)
3--cung qua duong (1)3--cung qua duong (2)3--cung qua duong (3)3--cung qua duong (7)3--cung qua duong (8)3--cung qua duong (15)3--cung qua duong (16)3--cung qua duong (17)3--cung qua duong (18)3--cung qua duong (19)3--cung qua duong (20)3--cung qua duong (21)3--cung qua duong (22)3--cung qua duong (24)3--cung qua duong (25)3--cung qua duong (27)3--cung qua duong (28)3--cung qua duong (29)3--cung qua duong (31)3--cung qua duong (32)3--cung qua duong (34)3--cung qua duong (36)3--cung qua duong (37)3--cung qua duong (41)3--cung qua duong (42)3--cung qua duong (43)3--cung qua duong (44)3--cung qua duong (46)3--cung qua duong (50)3--cung qua duong (52)3--cung qua duong (57)3--cung qua duong (58)3--cung qua duong (59)3--cung qua duong (60)3--cung qua duong (61)3--cung qua duong (62)3--cung qua duong (63)3--cung qua duong (64)3--cung qua duong (65)3--cung qua duong (67)3--cung qua duong (68)3--cung qua duong (79)3--cung qua duong (80)3--cung qua duong (81)3--cung qua duong (83)3--cung qua duong (84)3--cung qua duong (91)3--cung qua duong (93)3--cung qua duong (95)3--cung qua duong (96)3--cung qua duong (97)3--cung qua duong (104)3--cung qua duong (105)3--cung qua duong (106)3--cung qua duong (107)3--cung qua duong (108)3--cung qua duong (109)3--cung qua duong (110)3--cung qua duong (112)3--cung qua duong (113)3--cung qua duong (114)3--cung qua duong (115)3--cung qua duong (116)3--cung qua duong (117)3--cung qua duong (120)3--cung qua duong (121)3--cung qua duong (122)3--cung qua duong (123)3--cung qua duong (124)3--cung qua duong (127)
Thien tra van nghe_Truong ha thien an (1)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (2)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (4)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (5)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (7)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (8)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (11)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (13)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (15)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (17)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (18)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (19)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (21)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (23)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (26)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (27)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (28)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (29)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (30)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (31)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (33)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (34)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (36)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (37)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (38)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (40)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (41)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (43)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (44)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (46)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (49)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (50)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (51)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (52)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (54)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (56)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (59)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (61)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (62)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (68)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (71)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (72)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (78)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (80)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (81)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (82)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (83)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (84)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (85)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (86)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (90)
Chụp hình: 
Phật tử Diệu Hòa Nguyễn Thị Ngọc Dung

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,586