Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thứ bảy, Ngày 29 tháng 06 năm 2019

Thời Công Phu Khuya:

 

Lại một ngày mới chuẩn bị bắt đầu trong tâm nguyện, tuy Chánh điện Tổ đình Viên Giác rất lớn nhưng thời công phu khuya hôm nay Chánh điện đã chật. Thật là một điều hiếm có ở hải ngoại khi thời công phu với số lượng chư Tôn Đức và Phật tử đông đến như vậy.

Thời công phu Thần chú Lăng Nghiêm vô cùng trầm hùng, tiếng tụng kinh và âm thanh cúa Pháp khí cùng hòa vào nhau như một tâm nguyện thiết tha cúng dường Tam Bảo.

Sau thời công phu chấm dứt, Hòa thượng Phương Trượng Thích Như Điển cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Bảo Lạc là bào huynh của Hòa thượng Phương Trượng, và hiện nay Ngài là Hội Chủ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan. Hòa Thượng khai thị:

 

“Nam Mô Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ tát.

Đức chúng như hải, trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, cùng với 1250 vị Tỳ kheo đệ tử. Đức Phật và chư Thánh chúng đi đến đâu thì nhiếp phục mọi chướng duyên, chúng ta không ở thời chánh Pháp, cũng không ở thời tượng Pháp mà chúng ta sanh ta nhằm vào lúc mạt của mạt pháp. Thời kỳ này là đấu tranh kiên cố, chính thời kỳ này làm cho con người chạy theo vòng mê vọng của tham sân si, nếu chúng ta không kiềm chế được những chướng duyên này thì sẽ là những khổ đau, trở ngại trong sự nghiệp tu hành.

Trong thời kỳ chúng ta chưa cần nói đến chuyện tu hành giải thoát sanh tử, chỉ cần chiêm nghiệm vào lối sống hắng ngày của chúng ta, làm sao cho được nhẹ nhàng, gọn gàng, thanh thoát và nhẹ nhàng trong lúc ra đi. Không bị đau khổ, không bị nghiệp duyên đó cũng nói lên hành giả có tu trì. Bằng ngược lại nếu như chúng ta bị những chướng duyên nghiệp lực làm cho khổ đau, đi không đượcở không xong thì điều đó càng làm chướng ngại cho những người hành đạo khác, vì e ngại những người đi trước, những người có nhiều phước báu như thế còn bản thân của chinh mình thì còn thế nào nữa...

 

Mong rằng tất cả quý Chư Tôn, dù rằng trong đời này chúng ta  bận rộn với nhiều Phật sự, nhưng mong quý vị dành thời gian để tu tập, ngõ hầu có được pháp lạc nhất định trong đời.

Không phải sự tôn quý, kính trọng của quý Phật tử mà sanh lòng cứ nghĩ chúng ta có nhiều phước báu… chính những sự suy nghĩ sai lệch như vậy đã bào mòn tất cả những phước báu của chính mình. Và làm cho hư hỏng đạo nghiệp. Cầu chúc Chư Tôn Đức hoàn thành Tác Như Lai Sứ Hành Như Lai Sự”

 

Hòa thượng cũng có những lời pháp nhủ đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, hãy nỗ lực tu tập và vững niềm tin của mình trong chánh pháp. Chính nhờ có niềm tin như vậy mà quý Phật tử mới thẳng tiến trên bước đường tu học được. Hãy nỗ lực quán chiếu tự thân những nỗ lực cá nhân của mình đã đóng góp được những gì cho nhân quần xã hội. Cầu chúc quý vị phát huy tinh thần tu tập và an lành trong chánh pháp.

 

Đại giới Đàn Quán Thông:

 

Trong suốt 55 xuất gia và 40 năm tạo dựng nền tảng cho Phật Giáo tại Đức và phát huy cho Phật cho Phật Pháp được mở rộng khắp hải ngoại. Hòa thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác đã không ngừng nỗ lực, quảng phát Phật pháp bằng nhiều phương diện khác nhau: Biên dịch, trước tác, thuyết pháp… và đặc biệt Hòa Thượng vô cùng chú trọng đến việc đào tạo Tăng tài cho Phật Pháp.

Nhằm để duy trì và thắp sáng ngọn đèn chánh pháp còn tồn tại mãi ở thế gian. Hòa Thượng đứng ra làm Chánh chủ đàn, của Đại Giới Đàn Quán Thông tại Tổ Đình Viên Giác, đây là một Phật sự vô cùng quan trọng và thiết yếu, có thể nói đây là một điểm son trong cuộc đời hoằng pháp tại Hải Ngoại.

ở tại quê hương Việt Nam, do những nhân duyên thù thắng, ở thời đại nào cùng có những bậc Tăng Ni tài đức để trùng hưng Phật Pháp, lợi lạc quần sanh. Thế nhưng tại hải ngoại, do ảnh hưởng về những điều kiện văn hóa, địa lý… chưa dám khẳng định một lý do gì chắc chắn, nhưng việc người xuất gia tại hải ngoại vô cùng khan hiếm, đa phần nhất Tăng nhất Tự. Thế nhưng Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác có đến 45 đệ tử xuất gia và đa phần thành Tăng tài và tương lai đầy hứa hẹn cho Phật Pháp.

 

Đại Giới Đàn cũng có nghĩa là Tuyển Phật Trường, có nghĩa là  tuyển người làm Phật, chính vì vậy cũng là việc thêm một vấn đề khó được đặt ra. Theo Bích Nham Lục (Đại 48, 143, quyển Hạghi: “Tuyển Phật Trường là tuyển những người tu hành, sau này có khả năng thành Phật, thành Tổ. Nếu tuyển người làm Phật, Tổ mà không có con mắt như thế thì dù một nghìn năm cũng không làm được việc gì”. Việc Tổ chức Giới Đàn là một Phật sự vô cùng hệ trọng không phải để cho cá nhân nào, mà một việc chung của Tăng Đoàn, cần được sự chung lòng chung sức, vì đó là mạng mạch của Phật Pháp, là sự tồn vong của Giáo Hội.

 

Người xuất gia hiếm, lựa chọn giới tử khó, việc kiến tạo Giới đàn đúng pháp cũng là một việc vô cùng khó khăn ở Hải ngoại này. Việc cung thỉnh chư Tôn Đức đầy đủ đức hạnh trong Hội Đồng Thập Sư Nhị Bộ là một vấn đề nhức đầu của vị Chánh chủ đàn. Phải đầy đủ tâm nguyện, phước báu mới thực hiện được.

Lần này Đại Giới đàn Quán Thông được thành lập đó là một tâm nguyện vô cùng lớn lao bày tỏ tấm lòng báo đáp ân đức Tam Bảo, và tâm hướng về những mầm non tương lai Phật Pháp của Hòa Thương Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác.

Tôn hiệu của Tổ Sư Quán Thông được đặt tên cho giới đàn lần này. Tổ sư thế danh Nguyễn Văn Định, sinh năm Mậu Ngọ (1798) tại thôn Thanh Liêm, tổng An Nghĩa, huyện Tuy Viễn, phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định (nay thuộc thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Ngài có chí xuất gia tìm cầu giải thoát nên đến bái Ngài Pháp Kiêm-Minh Giác làm Thầy và được ban pháp danh là Toàn Nhâm, tự Vi Ý, hiệu Quán Thông, nối pháp đời thứ 37 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 4 Pháp phái Chúc Thánh. Sau khi thọĐại giới, Ngài xin Bổn sư được về quê Bình Định, nhập chúng tu học tại Tổ đình Thập Tháp để có cơ duyên đọc Đại Tạng Kinh, tham tầm kinh điển. Ngài nổi tiếng giới luật tinh nghiêm, cần tu khổ hạnh. Vì lẽ đó, sau khi Tổ sư Pháp Kiêm Minh Giác viên tịch, Ngài được Sơn môn cung thỉnh kế thừa Tổ vị Trụ trì Tổ đình Phước Lâm. Tiếp đó, Ngài được Sơn môn cung thỉnh Trụ trì Tổ đình Chúc Thánh Năm Ất Mùi (1835), Hòa thượng đứng ra quyên mộ trùng kiến Tổ đình Chúc Thánh và đổi hướng chùa từ hướng

Tây sang hướng Tây Nam cho phù hợp với địa thế phong thổ. Cũng trong năm này, Ngài được triều đình mời ra kinh đô Huế tham dự Thủy Lục trai đàn và được khâm ban Giới Đao, Độ Điệp. Năm Đinh Mùi (1847), Ngài khai Đại giới đàn tại chùa Chúc Thánh và được chư sơn cung thỉnh làm Đường đầu Hòa thượng.

Năm Mậu Thân (1848), Tự Đức nguyên niên, Hòa thượng chứng minh việc trùng tu chùa Hải Tạng ở Cù Lao Chàm để giữ gìn di tích của tiền nhân. Năm Kỷ Dậu (1849), Ngài tiếp tục khởi công xây dựng thêm Tiền đường làm tăng gấp đôi diện tích trong Chánh điện, đồng thời Ngài cho tạc các tượng Thập Bát La Hán,Thập Điện Diêm Vương và thỉnh hai pho tượng Thiện Ác trôi ngoài biển về tu bổ và tôn thờ tại chùa Phước Lâm cho đến ngày hôm nay. Từ năm 1850 đến năm 1860, Ngài về quê nhà kiến lập chùa Báo Ân, giáo hóa đồ chúng rất đông. Năm Nhâm Tuất (1862), Ngài được triều đình suy bổ Trụ trì Quốc tự Tam Thai tại Ngũ Hành Sơn.

Năm Quý Hợi (1863), Hòa thượng lại tiếp tục khai Đàn giới tại chùa Phước Lâm-Hội An để truyền trao giới pháp cho Tăng đồ tu học. Trong hàng giới tử đắc pháp có Hòa thượng Vĩnh Gia, một trong những bậc Thiền Tăng lỗi lạc của Phật giáo Quảng Nam. Hòa thượng là người có công rất lớn trong việc trùng kiến Tổ đình Chúc Thánh, Phước Lâm ngày càng nguy nga tráng lệ, xứng đáng là những danh lam của xứ Quảng. Năm Quý Mùi (1883), vào ngày mồng 2 tháng 3, Ngài thị tịch,hưởng thọ 86 thế tuế. Môn đồ thỉnh nhục thân của Ngài nhập tháp tại khuôn viên Tổ đình Phước Lâm. Cho đến hôm nay, pháp mạch của Ngài vẫn còn lan tỏa khắp miền Trung, miền Nam nước Việt và lan tận khắp các châu lục hải ngoại. Để truy niệm công đức Tổ sư, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Châu Âu lấy Đạo hiệu của Ngài làm tôn hiệu Đại Giới Đàn Quán Thông. Ban kiến đàn lược ghi vài nét đan thanh về hành trạng của Ngài để đàn hậu học được tri tường, lấy đó làm tấm gương soi trên bước đường tu học của mình.

 

Nam Mô Truyền Lâm Tế Tông Chúc Thánh Thiền Phái, Đệ Tứ Thế Phước Lâm Chúc Thánh Đường Thượng Húy thượng TOÀN hạ NHÂM Tự VI Ý Hiệu QUÁN THÔNG Tổ Sư, Thùy Từ Tác Đại Chứng Minh.

 

Theo chương trình trong ngày hôm nay 29 tháng 6 năm 2019, chư Tôn Đức Hội Đồng Thập sư đăng lâm Chánh điện đăng đàn truyền giới cho:
Sa di: 4 giới tử, Sa di ni: 6 giới tử vào lúc 9:00 sáng. Tấn đàn truyền giới thức xoa vào lúc 11am  cho 15 giới tử. Và buổi chiều truyền giới cho Tỳ kheo Ni: 5 giới tử, Tỳ kheo: 7 giới tử. Tổng cộng có 37 giới tử, đặc biệt của giới đàn lần này là có 5 người ngoại quốc. Đến lúc này thì Hội Đồng Thập Sư Nhị Bộ đã tấn đàn truyền giới Sa di, Sa di ni, Thức xoa, Tỳ kheo ni và Tỳ kheo  hoàn mãn.

 

Hội Đồng Thập Sư Tăng:

Đàn Đầu Hòa Thượng:  Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Yết ma A Xà Lê: Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Giáo Thọ A Xà Lê: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa

Đệ Nhất Tôn Chứng: Hòa Thượng Thích Trí Minh

Đệ Nhị Tôn Chứng: Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu

Đệ Tam Tôn Chứng: Hòa Thượng Thích Quảng Ba

Đệ Tứ Tôn Chứng: Hòa Thượng Thích Trường Sanh

Đệ Ngũ Tôn Chứng: Hòa Thượng Thích Thích Bổn Đạt

Đệ Lục Tôn Chứng: Hòa Thượng Thích Quảng Hiền

Đệ Thất Tôn Chứng: Hòa Thượng Thích Minh Giác

 

Đệ Nhất Tuyên Luật Sư: Thượng Tọa Thích Tâm Huệ

Đệ Nhị Tuyên Luật Sư: Thượng Tọa Thích Giác Thanh

 

Đệ Nhất Dẫn Thỉnh: Thượng Tọa Thích Hoằng Khai

Đệ Nhị Dẫn Thỉnh: Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc

 

Tả Giám Đàn: Thượng Tọa Thích Thông Trí

Hữu Giám Đàn: Thượng Tọa Thích Quảng Đạo

 

Đệ Nhất Quản Giới Tử: Thượng  Tọa Thích Hạnh Tấn

Đệ Nhị Quản Giới Tử: Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo

 

Hội Đồng Thập Sư Ni:

 

Đàn Đầu Hòa Thượng: Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn

Yết ma a xà lê: Ni Trưởng Thích Nữ Như Viên
Giáo Thọ A Xà Lê: Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước
Đệ Nhất Tôn Chứng: Ni Sư Thích Nữ Như Minh
Đệ Nhị Tôn Chứng: Ni Sư Thích Nữ Minh Hiếu
Đệ Tam Tôn Chứng: Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm
Đệ Tứ Tôn Chứng: Ni Sư Thích Nữ Huệ Châu
Đệ Ngũ Tôn Chứng: Ni Sư Thích Nữ Huệ Thanh
Đệ Lục Tôn Chứng: Ni Sư Thích Nữ Như Quang
Đệ Thất Tôn Chứng: Ni Sư Thích Nữ Nhất Nguyên

Đệ Nhất Dẫn Thỉnh: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Trí
Đệ Nhị Dẫn Thỉnh: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh
Thông dịch và hướng dẫn giới tử ngoại quốc: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trì

Quý chư Tôn Đức trong Ban Thỉnh sư với pháp phục trang nghiêm, cung đón chư Tôn Đức Trong Hội Đồng Thập Sự quang lâmChánh điện. Quang cảnh cung đón chư Tôn Đức trong Hội Đồng Thập Sư vô cùng trang nghiêm thanh tịnh. Với tất cả tấm lòng chí thành chí kính, quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng sắp hàng hai bên chắp tay cung kính đón chào chư Tôn Đức.

Chư Tôn đức trong Hội  Đồng Thập Sự được Hòa Thượng Chánh Chủ Đàn cung thỉnh từ nhiều quốc gia khác, là những bậc Thạch trụ tòng lâm trong thời hiện tại.

Với tất cả tâm lòng khát khao cần cầu thọ giới, trong mấy ngày qua, từng giởi tử luôn thể hiện hết tấm lòng vì pháp và mong được đắc giới thể thanh tịnh từ chư Tôn Đức Tăng Ni Nhị Bộ trong Hội Đồng Thập Sư.

 

Trong Thiện Kiến Luật, Phật từng dạy Tôn giả A-nan có 5 điều làm cho giáo pháp Như Lai tồn tại lâu bền:1.Hàng đệ tử Phật biết tuân giữ Tỳ-ni luật. 2.Tịnh Tăng thành chủng: Dù chỉ có 5 người xuất gia mà giữ giới thanh tịnh, thì đó cũng là một yếu tố quan trọng để giáo pháp tồn tại lâu dài. 3.Truyền thọ bất diệt: Nếu ở trung quốc có 10 người lập Giới đàn truyền thọ giới xuất gia, ở biên quốc có 5 người, sự truyền thọ như thế dưới hình thức 10 người hay 5 người, từ chỗ này đến chỗ khác, quốc độ này đến quốc độ khác, cũng là yếu tố khiến Phật pháp trụ thế lâu đời. 4.Hạnh nghiệp thanh tịnh: Khi đã lãnh thọ giới pháp thì giới pháp chính là những mối ưu tư những mục tiêu tuân hành. Nếu chúng Tăng phạm giới mà liền biết sám hối, tập chúng 20 người theo Luật định, để xuất tội nặng những vị Tỳ-kheo phạm giới, khiến cho những vị ấy cũng được thanh tịnh như bao nhiêu vị Tỳ-kheo khác, thì đó là yếu tố làm cho giới pháp tồn tại lâu dài. 5.Trú trì vĩnh cửu: Với tất cả tấm lòng phát tâm thọ giới và hội đủ các điều kiện nói trên, các giới tử được Hội đồng Thập sư trao truyền giới của mười phương chư Phật ba đời.

Với oai đức và giới hạnh thanh tịnh của chư Tôn Đức Giới Sư, cùng được sự dìu dắt của Thượng Tọa Thích Hoằng Khai và chư tôn đức trong ban dẫn thỉnh, chư giới tử đã hoàn thành tất cả theo nghi thức thọ giới của chính mình.

 

Pháp Thoại của Hòa Thượng Thích Thông Hải:

 

 Cũng trong thời điểm 9 giờ sáng này, Hòa Thượng Thích Thông Hải, có thời thuyết giảng cho toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng. Bằng những lời tán thán hết sức chân thành sau khi gần 40 năm mới trở lại Tổ Đình Viên Giác. Trong mấy ngày qua. Nhân dịp này Hòa Thượng sách tấn toàn thể đạo tràng Phật tử bằng những pháp ngữ về lý vô thường, về sự biến hoại thay đổi của con người theo thời gian, theo dòng đời sanh diệt. Hòa Thượng trích bài kệ  “Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vận phóng dật”. Trong đời sống, con người cứ theo những sinh hoạt bình thường và cứ theo guồng máy đó trong dòng đời với thời gian tạm bợ. Tuy hạnh phúc có nhưng thật sự những hạnh phúc ấy vô cùng mong manh tạm bợ, những hạnh phúc chỉ là những thứ thuốc giảm đau để tạm cho qua những đau nhức của thân tâm. Điều quan trọng là cần cố gắng để thực hành lời Phật dạy, sống cho được an vui theo Pháp Phật và từng bước chuyển hóa khổ đau, giải thoát trong đời này.

 

Phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ:

 

Buổi chiều lúc 2:30 Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác, Trưởng Phái đoàn Hoằng Pháp Âu- Mỹ cùng chư Tôn đức trong phái đoàn có buổi gặp gỡ quý Phật tử trong đạo tràng. Với uy tín và đức độ cua Hòa Thượng, Phật tử về chùa rất đông, đến nỗi trong hội trường chính thức vẫn không có chỗ dung chứa. Hòa Thượng ban lời pháp ngữ bằng những ngôn từ hết sức từ bi. Tuy đã nghe, nhưng lần này khi Hòa Thượng thông báo cho toàn thể chúng hội, Hòa thượng dừng việc tổ chức đi hoằng pháp với quy mô lớn và Ngài dành thời gian còn lại để hoàn thành tâm nguyện của Ngài trong giai đoạn tới mà Ngài đã dự định. Nay xin ủy thác tâm nguyện này cho Thượng Tọa Thích  Nguyên Tạng, thay thế Ngài vai trò điều hợp Đoàn Hoằng Pháp Thế Giới; Thượng Tọa Thích Thông Triết, Châu Mỹ, Thượng Tọa Thích Viên Giác, Châu Âu”, những lời dạy của Ôn thật làm cho quý Thầy, Quý Sư Cô trong phái đoàn hoằng pháp cũng như toàn thể quý Phât tử không khỏi bùi ngùi.

Tất cả chư Tôn Đức Trong phái đoàn đều có một thời lượng ngắn để chia sẻ Phật pháp, kinh nghiệm tu tập của chính mình đến toàn thể quý Phật tử. Hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt. Ôn ngâm bài thơ “ Nhớ Chùa” của thi sĩ Huyền Không. Tuy ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng chất giọng của Hòa Thượng vẫn trầm ấm và đặc biệt chứa chan tràn đầy năng lượng của Từ Bi.

Hòa Thượng ân cần trao quà cho toàn thể quý chư Tôn Đức Trong Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ. Tất cả quý Thầy đều là hàng đệ tử của Ngài, nhưng nhìn chiếc bì thư phong cách Nhật, tôi thầm nghĩ: Hòa Thương lúc nào cũng chu toàn từ đại cương đến tiểu tiết, từ những chuyện lớn đến những chuyện nhỏ nhất. Thật đáng kính lễ ân đức của Ngài.

 

Từ 19 đến 20.30pm là thời thuyết pháp của Ni Trưởng Thich Nữ Giới Châu về đề tài quy y Tam Bảo. Ni Trường nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc quy y Tam Bảo, vì Tam Bảo là chỗ nương tựa cho tất cả mọi loài. Đức Phật là Đấng Giác ngộ toàn tri với tri tuệ và năng lượng từ bi vô lượng, Giáo Pháp của Ngài có công năng chuyển hóa mọi khổ đau, hướng đên đời sống giải thoát. Tăng đoàn thể thanh tinh và đem giáo pháp của Ngài làm lợi ich cho muôn loài. Bên cạnh đó Ni Trưởng cùng khuyến khích quý Phật tử cố gắng thực hành năm giới. Đặc biết là giới sát sanh, tôn trọng sự sông của mợi loài.

 

Ni Sư Thích Nữ Minh Liên  đã có lời khuyến tấn quý Phật tử gần xa nên lưu tâm đến pháp hành, áp dụng cho bằng được những giáo lý đã học được vào trong đời sống thường nhật của mình. Với những kinh nghiệm thực tế, Ni Sư đã đem đến cho toàn thể quý Phật tử trong Đạo Tràng những phút giây an lạc và thanh thản trong một đêm cuối tuần như rũ bỏ những trần ai bên dòng đời đầy lo toan và bận rộn.


Sau thời Pháp thoại này, quý Phật tử tập trung lên Chánh điện để nghe TT Thích Hoằng Khai hướng dẫn các nghi tiết để chuẩn bị cho lễ truyền trao Bồ Tát Giới Tại Gia vào sáng sớm ngày mai, Chủ Nhật 30-6-2019, và thời hướng dẫn này đã kết thúc một ngày sinh hoạt của chuỗi lễ hội 40 năm Chu niên Tổ Đình Viên Giác vào lúc 23 giờ trong không khí hoan hỷ và an lạc.

Ghi nhanh: Thích Hạnh Phẩm
Hình ảnh:  Thích Đồng Thiên và Phật tử Nguyên Trí

 Day 3_giang buoi chieu (1)Day 3_giang buoi chieu (2)Day 3_giang buoi chieu (3)Day 3_giang buoi chieu (4)Day 3_giang buoi chieu (5)Day 3_giang buoi chieu (6)Day 3_giang buoi chieu (7)Day 3_giang buoi chieu (8)Day 3_giang buoi chieu (9)Day 3_giang buoi chieu (10)Day 3_giang buoi chieu (11)Day 3_giang buoi chieu (12)Day 3_giang buoi chieu (13)Day 3_giang buoi chieu (14)Day 3_giang buoi chieu (15)Day 3_giang buoi chieu (16)Day 3_giang buoi chieu (17)Day 3_giang buoi chieu (18)Day 3_giang buoi chieu (19)Day 3_giang buoi chieu (20)Day 3_giang buoi chieu (21)Day 3_giang buoi chieu (22)Day 3_giang buoi chieu (23)Day 3_giang buoi chieu (24)Day 3_giang buoi chieu (25)Day 3_giang buoi chieu (26)Day 3_giang buoi chieu (27)Day 3_giang buoi chieu (28)Day 3_giang buoi chieu (29)Day 3_giang buoi chieu (30)Day 3_giang buoi chieu (31)Day 3_giang buoi chieu (32)Day 3_giang buoi chieu (33)Day 3_giang buoi chieu (34)Day 3_giang buoi chieu (35)Day 3_giang buoi chieu (36)Day 3_giang buoi chieu (37)Day 3_giang buoi chieu (38)Day 3_giang buoi chieu (39)Day 3_giang buoi chieu (40)Day 3_giang buoi chieu (41)Day 3_giang buoi chieu (42)Day 3_giang buoi chieu (43)Day 3_giang buoi chieu (44)Day 3_giang buoi chieu (45)Day 3_giang buoi chieu (46)Day 3_giang buoi chieu (47)Day 3_giang buoi chieu (48)Day 3_giang buoi chieu (49)Day 3_giang buoi chieu (50)Day 3_giang buoi chieu (51)Day 3_giang buoi chieu (52)Day 3_giang buoi chieu (53)Day 3_giang buoi chieu (54)Day 3_giang buoi chieu (55)Day 3_giang buoi chieu (56)Day 3_giang buoi chieu (57)Day 3_giang buoi chieu (58)Day 3_giang buoi chieu (59)Day 3_giang buoi chieu (60)Day 3_giang buoi chieu (61)Day 3_giang buoi chieu (62)Day 3_giang buoi chieu (63)Day 3_giang buoi chieu (64)Day 3_giang buoi chieu (65)Day 3_giang buoi chieu (66)Day 3_giang buoi chieu (67)Day 3_giang buoi chieu (68)Day 3_giang buoi chieu (69)Day 3_giang buoi chieu (70)Day 3_giang buoi chieu (71)Day 3_giang buoi chieu (72)Day 3_giang buoi chieu (73)Day 3_giang buoi chieu (74)Day 3_giang buoi chieu (75)Day 3_giang buoi chieu (76)Day 3_giang buoi chieu (77)Day 3_giang buoi chieu (78)Day 3_giang buoi chieu (79)Day 3_giang buoi chieu (80)Day 3_giang buoi chieu (81)Day 3_giang buoi chieu (82)Day 3_giang buoi chieu (83)Day 3_giang buoi chieu (84)Day 3_giang buoi chieu (85)Day 3_giang buoi chieu (86)Day 3_giang buoi chieu (87)Day 3_giang buoi chieu (88)Day 3_giang buoi chieu (89)Day 3_giang buoi chieu (90)Day 3_giang buoi chieu (91)Day 3_giang buoi chieu (92)Day 3_giang buoi chieu (93)Day 3_giang buoi chieu (94)Day 3_giang buoi chieu (95)
phai doan hoang phap 2 (40)phai doan hoang phap 2 (48)phai doan hoang phap 2 (49)phai doan hoang phap 2 (54)phai doan hoang phap 2 (55)phai doan hoang phap 2 (56)phai doan hoang phap 2 (57)phai doan hoang phap 2 (58)phai doan hoang phap 2 (60)phai doan hoang phap 2 (61)phai doan hoang phap 2 (62)phai doan hoang phap 2 (63)phai doan hoang phap 2 (64)phai doan hoang phap 2 (65)phai doan hoang phap 2 (66)phai doan hoang phap 2 (67)phai doan hoang phap 2 (68)phai doan hoang phap 2 (70)phai doan hoang phap 2 (71)
Day 3_giang buoi chieu (96)Day 3_giang buoi chieu (97)Day 3_giang buoi chieu (98)Day 3_giang buoi chieu (99)Day 3_giang buoi chieu (100)Day 3_giang buoi chieu (101)Day 3_giang buoi chieu (102)Day 3_giang buoi chieu (103)Day 3_giang buoi chieu (104)Day 3_giang buoi chieu (105)Day 3_giang buoi chieu (106)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/09/2023(Xem: 276)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 157)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 368)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 215)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 310)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 394)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
10/09/2023(Xem: 356)
Có thể hoàn cảnh hiện mình đang sống do quả ….gặt! Nhưng để đạt mục tiêu hoàn thiện ….đừng biện minh Trong một thế giới hiện đại đôi khi sự thật …KHÓ TIN Vì luôn có chênh lệch lớn trong cách nhìn thế giới!!!
02/09/2023(Xem: 200)
Nơi ấy thật bình an . Hoa nở đón mùa lễ Phật đản. Chùa Vạn Hạnh Saint Herblain Pháp Quốc. Ngẩng đầu ngắm mây xanh , Con thấy niềm tin và hy vọng ,
01/09/2023(Xem: 255)
Quét rác cho sạch cổng chùa Theo như thường lệ mỗi mùa Vu Lan Quét đi cho sạch lá vàng Quét đi cho sạch rác mang tâm hồn Ai người đến chốn thiền môn Quán cho sâu sắc tâm hồn an vui
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567