Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 04: Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Sư thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Âu Châu nhân Lễ Hội Kỷ Niệm 40 năm thành lập Chùa Viên Giác (1978-2018) và 40 năm thành lập Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (1978-2018), Chủ Nhật 30-6-2019

30/06/201919:27(Xem: 8919)
Day 04: Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Sư thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Âu Châu nhân Lễ Hội Kỷ Niệm 40 năm thành lập Chùa Viên Giác (1978-2018) và 40 năm thành lập Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (1978-2018), Chủ Nhật 30-6-2019

 

 

Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

 

Thời công phu sáng:

 

Hôm nay la thời công phu sáng cuối của chương trình “Những Ngày Đại Lễ” tại Tổ Đình Viên Giác lần này.Với sự giáo dưỡng của Hòa Thượng khai sơn Tổ Đình,với tâm nguyện vô cùng đặc biệt suốt 50 năm chưa bỏ thời công phu sáng, như nói lên sự thật hành trong lời nguyện trong lời phát nguyện của Ngài A Nan: “thước ca ra tâm vô động chuyển”.Quý Phật tử ở đây có một nền tảng về Phật pháp và sự tinh tấn tu hành vô cùng đặc biệt. Thời khuya Phật tử về thọ trì rất đông đến nỗi Chánh điện của Tổ Đình tuy rất rộng nhưng vẫn không có chỗ nào trống. Phật tử ở đây có nhiều vị thuộc lòng cả Thần chú Lăng Nghiêm cảu thời công phu khuya, nội điển vững vàng.Và theo bản thân của người viết quan sát, trong những thời kinh hoặc nghe pháp. Quý Phật tử ở đạo tràng rất trang nghiêm, it khi di chuyển, thậm chí trong suốt thời gian nghe pháp lên đên 150 phút mà Đạo Tràng vẫn giữ được sự trang nghiêm một cách hết sức đáng nễ, ước mong có nhiêu đạo tràng Phật tử ở Hải Ngoại được như thế này. Chắc chắn Phât Pháp sẽ được hưng thạnh.

 

Tấn đàn truyền Bồ Tát giới:

 

 Sau thời công phu khuya chư tôn đức giới sư tấn đàn truyền giới Bồ Tát Xuất gia và Tại Gia.

Từng hồi trống bát nhã ngân vang như vang vọng cung thỉnh chư Tôn Đức Giới Sư tấn đàn trong khung cảnh vô cùng trang nghiêm, tất cả như lắng xuống, bao lo lắng bận rộn của cuộc sống trần ai như bỏ bên ngoài cổng tam quan. Giờ đây cả đạo tràng như đang đem hết tâm thành kinh hướng về mười phương Tam Bảo, phơi bày sám hối để đón nhận những cam lồ tịnh thủy của chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Trong nghiệp thức của vô minh, cứ làm cho tâm chúng sanh mê muội. Ngã chấp tràn đầy nên vọng tưởng hẹp trong ích kỷ nhỏ nhoi. Nay phát tâm hướng thượng, vì lợi cho vạn loại, vì chúng sanh muôn loài mà phát tâm Bồ đề vô thượng.

Trên thực tế với một xã hội phương Tây, việc cân bằng giữa đời sống tinh thần và đời sống tâm linh là việc cùng đã là khó. Những lối sống xa hoa đầy cám dỗ của một nền văn minh dư thừa vật chất, việc phát tâm ăn chay niệm Phật giảm bớt lối sống của cá nhân, hướng tâm đến vạn loại chúng sanh là môt việc vô cùng khó khăn.Thọ trì Tam quy ngũ giới, Thập Thiện lại thêm một điều khó nữa nay dám phát tâm thọ bồ tát giới, chấp nhận kham nhẫn, thực tập đời sống than tịnh ngay giữa hồng trần đầy sắc màu quyến ru.

 

Được sự khuyến tấn của Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác, số Phật tử phát tâm thọ bồ tát giới đến mức không ngờ  ngoài quý quý vị mới đăng đàn thọ giới của những vị xuất gia, thì hôm nay tại Tổ Đình Viên Giác: 130 vị Phật tử thọ bồ tát giới, trong đó có 3 vị phát tâm thế phát gieo duyên. Một điều đặc biệt nữa là những vì tại gia này đều phát tâm thọ Bồ tát giới xuất gia và 1 vị đã phát tâm xuất gia vơi tuổi còn thanh xuân.

 

Buổi tấn đàn thọ bồ tát giới xuất gia kết thúc. Và cũng thành tựu viên mãn về Đại Giới Đàn Quán Thông. Những vị tân tỳ kheo, hay tân tỳ kheo ni, hay những chú tiểu mới khoác lên minh chiếc mạn y giải thoát… tất cả, tất cả như hòa cùng trong một tâm nguyện của đại dương giải thoát của chư Phật.

 

Lễ chúc thọ cho các Đạo Hữu, Phật Tử từ 60 tuổi trở lên:

 

Trải qua một chặng đường 40 năm từ khi Hòa Thượng là một Tăng sinh đến Đức, với hành trang là 3 y một bình bát và giới hạnh đã tài bồi trong suốt một chiều dài  Trong quá trình chung sức chung lòng của những người con Phật, những người của 40 năm về trước là những thanh niên với tuổi trẻ trung đầy nhiệt huyết, những cô bác ngày nay là những anh chị đầy ắp cả tấm lòng hướng về Tam bảo, hướng về nguồn cội quê hương, ra sức hộ trì Tam Bảo, góp phần hoàn thiện ngôi Tam Bảo Viên Giác huy hoàng nhu ngày ngay.

Tổ Đình Viên Giác, Hòa Thượng khai sơn còn có 3 đời trụ trì kế thế, trong khoảng ấy thời gian, những Phật tử trung kiên ây đã bền lòng sắc son với tâm nguyện, tiếp tục hộ trì từng thế hệ trụ trì của Tô Đình với ước nguyện Phật pháp được hưng long, mọi người được sống trong ánh sáng của Phật pháp.

Trong tinh thần tri ân, những tấm lòng của những bậc tiên phong khai sơn phá thạch, cũng như duy trì và phát triển tinh thần hiếu đạo hiếu nghĩa của nền văn hóa ngàn đời của Người con Việt và nêu cao tinh thần đạo hiếu của người con Phật. Phật dạy, đạo hiếu là đạo Phật, hành đạo hiếu là hành Phật đạo, trong ý nghĩa thiêng liêng cùng tột sâu thẳm của những người con hiếu hạnh. Mẹ Cha là hiện thân của Phật đang tại thế. Việc làm này vô cùng ý nghĩa nêu cao tinh thần nhân nghĩa, hiếu lễ làm nền tảng đạo đức cho tầng lớp thế hệ tương lai, sống đời sống đúng tinh thần hiếu đạo của người con Phật, gớp Phần đem giáo pháp vào đời làm lợi ích cho chung sanh.

Trong không khi trang nghiêm, dưới sự chứng minh Món quà của Hòa Thượng gởi đến quý Phật tử như nói lên lời tri ân đến những Phật tử đã từng lao khổ  đóng góp cho sự duy trì và phát triển

 

Lễ Suy Tôn Hoà Thượng và Tấn Phong Thượng Toạ - Ni Sư

Thay mặt HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu, Thượng Tọa Thich Hoằng Khai trân trọng tuyên bố lý do của buổi Lễ Suy Tôn và Tấn Phong:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

“Kính Bạch Chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni.

Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử

Kính bạch quý Ngài

Kínhh thưa quý vị

Âu châu hè về nắng chói chang

Như vầng Bi Trí toả sáng ngời

Không gian Viên Giác càng thêm rạng

Tứ chúng hoà vui với ánh quang

 

Kính bạch Quý Ngài

Kính thưa Quý Vị,

Niềm vui lớn nhất, là Âu châu chúng con, được cung đón chư tôn thiền đức khắp năm châu từ quê nhà cho đến hải ngoại. Đặc biệt là chư tôn giáo phẩm cao cấp của các HĐĐH GHPGVNTN Hải Ngoại 4 Châu.

Thay mặt ban tổ chức chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ Quý Ngài Tôn Đức Tăng Ni.

Thứ đến xin chào đón toàn thể nam nữ phật tử, nhân sĩ trí thức cùng các ban ngành trực thuộc GHPGVNTN Âu Châu.

Hoà cùng niềm vui tuổi 70, của Hoà Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, như thi hào Đỗ Phủ cho rằng “Nhân Sinh Thất Thập Cổ Lai Hy”. Rồi niềm vui lớn hơn nữa là, hôm qua một Tuyển Phật Trường, qua Đại Giới Đàn hiệu Quán Thông, với 6 vị tân Tỳ Kheo Bồ Tát, Tỳ Kheo ni Bồ Tát 5 vị, Thức Xoa Ma Na 13 vị, Sa Di 4 vị và Sa Di Ni 3 vị và Bồ Tát Tại Gia với 100 vị. Thật là một giai đại hoan hỷ, cho đất trời tại Hải Ngoại, ba cỏi nhân thiên đồng tán thán. Đặc biệt những hạt giống trẻ trung của 6 vị Tân Tỳ Kheo Bồ Tát và 7 vị Sa Di, Sa Di Ni. Hy vọng các vị Tân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, Thức xoa ma na và Sa Di, Sa Di ni, đầy đủ nhân duyên công đức tu học, giới châu càng toả sáng, kiếm trí luyện tinh anh, sẽ là những pháp khí, là tương lai của Phật Pháp trên xứ người. Đó là những hạt nhân, còn phải được săn sóc kỷ lưỡng và tưới tẩm chu đáo của những bậc Giáo Thọ nuôi dưỡng với thời gian 10 năm và 20 năm tiếp tục.

Nhưng hôm nay một cây Bồ Đề xum xuê tươi tốt, được các bàn tay khéo léo phương tiện diệu dụng thiện xảo, của chư bậc Ân Sư Từ Phụ, từ lúc gieo hạt lên mầm, chăm bón tưới tẩm, vun trồng nuôi dưỡng trên đất khách xứ lạnh tuyết giá của trời Âu, hoặc còn nói rằng sen trồng trên xứ tuyết. Cây Bồ Đề được trồng trên đất Âu châu trải qua với thời gian một phần tư thế kỷ, cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Đó chính là những tâm hồn nam thanh nữ tú, với tuổi xanh còn đầy hứa hẹn, phía trước tương lai tươi sáng của trần thế, đó là những học sinh, sinh viên tại Âu châu. Sau những tháng năm dài về chùa công quả và tu học Phật pháp cơ bản, hoặc sinh hoạt từ tổ chức GĐPTVN, để rồi một ngày, duyên đã đến, chí xuất trần đã hiện, liền bỏ lại sau lưng những hứa hẹn tương lai của thế tục. Theo thầy Bổn Sư thế phát xuất gia, chư Giáo Thọ tưới tẩm mưa pháp. Thời gian trôi qua đã 20 năm thọ Đại Giới Cụ Túc. Là những vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni thành viên của GHPGVNTN Âu châu hoặc thuộc tông môn pháp phái. Xét thấy qua quá trình tu học và thừa hành phật sự, với tuổi đời cũng như giới lạp, xứng đáng là những Trưởng Tử Như Lai, Thiệu Long Tam Bảo, Thừa Sự Thập Phương Chư Phật, Vô Hữu Bì Lao. Cũng như những  bậc tôn túc giáo phẩm Thượng Toạ, xuất gia tu học từ quê nhà và phật sự tại hải Ngoại, công đức cao dày.

Kính bạch Quý Ngài

Kính thưa Quý Vị,

Ba niềm vui lớn hiệp lại, trong đất trời Âu châu nói chung và Viên Giác nói riêng. Hôm nay tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Viên Giác, HĐGP và HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu, tổ chức Lễ Suy Tôn hàng Giáo Phẩm Thượng Toạ lên Hoà Thượng và Tấn Phong Chư Đại Đức Tăng, chư đại Đức Ni lên hàng Thượng Toạ và Ni Sư. Đây quả là một niềm vui hạnh phúc lớn của Giáo Hội,  của Phật pháp. Đức lớn càng thêm lớn, Hạnh sáng càng thêm sáng. Để tuyên dương, để tán thán công hạnh tu học, công đức phật sự của các Trưởng Tử Như Lai.

Ngưỡng bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni bi mẫn chứng giám.

Kính mong toàn thể nam nữ Phật tử, nhân sĩ trí thức, các ban ngành đồng thọ hưởng niềm hỷ lạc hôm nay với Giáo Hội cùng chư Tôn Đức Tăng Ni.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát”

Buổi Lễ Suy Tôn và Tấn Phong được cung đón gần 300 vị quang lâm chứng minh “ Những Ngày Đại Lễ Tổ Đình Viên Giác vừa qua.

Lời Khai Từ của HT Thích Tánh Thiệt đệ nhất Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Châu Âu

Hoà Thượng Thích Như Điển thay mặt Tông Môn Pháp Phái

Tuyên Đọc Quyết Định Suy Tôn Hoà Thượng và Thượng Toạ.

Đạo Từ của Hoà Thượng Đệ Nhất Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Châu Âu.

Cúng dường Trai Tăng và Huân Tăng

Cúng  Thí thực- Hòa mãn

Ghi nhanh: Thích Hạnh Phẩm

Hình ảnh: Thích Đồng Thiên, Đh Quảng Huệ, Đh. Nguyên Trí


 

Day 4_Le Tan Phong (1)Day 4_Le Tan Phong (4)Day 4_Le Tan Phong (5)Day 4_Le Tan Phong (6)Day 4_Le Tan Phong (7)Day 4_Le Tan Phong (8)Day 4_Le Tan Phong (9)Day 4_Le Tan Phong (10)Day 4_Le Tan Phong (11)Day 4_Le Tan Phong (12)Day 4_Le Tan Phong (13)Day 4_Le Tan Phong (14)Day 4_Le Tan Phong (15)Day 4_Le Tan Phong (16)Day 4_Le Tan Phong (17)Day 4_Le Tan Phong (18)Day 4_Le Tan Phong (19)Day 4_Le Tan Phong (20)Day 4_Le Tan Phong (21)Day 4_Le Tan Phong (22)Day 4_Le Tan Phong (26)Day 4_Le Tan Phong (27)Day 4_Le Tan Phong (28)Day 4_Le Tan Phong (29)Day 4_Le Tan Phong (30)Day 4_Le Tan Phong (31)Day 4_Le Tan Phong (32)Day 4_Le Tan Phong (33)Day 4_Le Tan Phong (34)Day 4_Le Tan Phong (35)Day 4_Le Tan Phong (36)Day 4_Le Tan Phong (37)Day 4_Le Tan Phong (38)Day 4_Le Tan Phong (39)Day 4_Le Tan Phong (40)Day 4_Le Tan Phong (41)Day 4_Le Tan Phong (42)Day 4_Le Tan Phong (43)Day 4_Le Tan Phong (44)Day 4_Le Tan Phong (45)Day 4_Le Tan Phong (46)Day 4_Le Tan Phong (47)Day 4_Le Tan Phong (48)Day 4_Le Tan Phong (49)Day 4_Le Tan Phong (50)Day 4_Le Tan Phong (51)Day 4_Le Tan Phong (52)Day 4_Le Tan Phong (53)Day 4_Le Tan Phong (54)Day 4_Le Tan Phong (55)Day 4_Le Tan Phong (56)Day 4_Le Tan Phong (57)Day 4_Le Tan Phong (58)Day 4_Le Tan Phong (59)Day 4_Le Tan Phong (60)Day 4_Le Tan Phong (61)Day 4_Le Tan Phong (62)Day 4_Le Tan Phong (63)Day 4_Le Tan Phong (64)Day 4_Le Tan Phong (65)Day 4_Le Tan Phong (66)Day 4_Le Tan Phong (67)Day 4_Le Tan Phong (68)Day 4_Le Tan Phong (69)Day 4_Le Tan Phong (70)Day 4_Le Tan Phong (71)Day 4_Le Tan Phong (72)Day 4_Le Tan Phong (73)Day 4_Le Tan Phong (74)Day 4_Le Tan Phong (75)Day 4_Le Tan Phong (76)Day 4_Le Tan Phong (77)Day 4_Le Tan Phong (78)Day 4_Le Tan Phong (79)Day 4_Le Tan Phong (80)Day 4_Le Tan Phong (81)Day 4_Le Tan Phong (82)Day 4_Le Tan Phong (83)Day 4_Le Tan Phong (84)Day 4_Le Tan Phong (85)Day 4_Le Tan Phong (86)Day 4_Le Tan Phong (87)Day 4_Le Tan Phong (88)Day 4_Le Tan Phong (89)Day 4_Le Tan Phong (90)Day 4_Le Tan Phong (91)Day 4_Le Tan Phong (92)Day 4_Le Tan Phong (93)Day 4_Le Tan Phong (94)Day 4_Le Tan Phong (95)Day 4_Le Tan Phong (96)Day 4_Le Tan Phong (97)Day 4_Le Tan Phong (98)Day 4_Le Tan Phong (99)Day 4_Le Tan Phong (100)Day 4_Le Tan Phong (101)Day 4_Le Tan Phong (102)Day 4_Le Tan Phong (103)Day 4_Le Tan Phong (104)Day 4_Le Tan Phong (105)Day 4_Le Tan Phong (106)Day 4_Le Tan Phong (107)Day 4_Le Tan Phong (108)Day 4_Le Tan Phong (109)Day 4_Le Tan Phong (110)Day 4_Le Tan Phong (111)Day 4_Le Tan Phong (112)Day 4_Le Tan Phong (113)Day 4_Le Tan Phong (114)
Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (1)
Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (2)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (3)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (4)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (5)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (6)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (7)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (8)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (9)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (10)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (11)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (12)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (13)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (14)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (15)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (16)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (17)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (18)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (19)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (20)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (21)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (22)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (23)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (24)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (25)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (26)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (27)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (28)Quyet Dinh Tan Phong Giao Pham_Au Chau (29)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/01/2023(Xem: 334)
Chút hoan hỷ khi phát hiện về pháp số Tinh thần Phật học của con số 23 Áp dụng chương các pháp từ kinh Tăng Chi ra Ôi, bao vi diệu ngầm chứa thật khó tả !
22/01/2023(Xem: 469)
Ước nguyện đầu năm.
20/01/2023(Xem: 213)
Chín bốn xuân xanh chửa thấy già Vẫn vui vẫn khỏe vẫn ngâm nga Cơm ngày hai bữa luôn ngon miệng Kinh tụng một thời trí sáng ra Ngủ dậy ăn rồi trưa lại ngủ Đà huân tập sẵn niệm Di Đà Xế chiều hóng mát chờ con cháu Buổi tối đông vui họp một nhà
20/01/2023(Xem: 516)
Nguyên Xuân đang về …. …….khắp đó đây trong trời đất ! Thở hơi Xuân thưởng thức nửa thật, nửa hư Ngắm hoa Xuân …bao ý vị chợt nhất như Phải chăng là Huyền là Diệu … ……..như lời Đức Lão Tử (1)
20/01/2023(Xem: 215)
Ông Nhâm Dần cởi vương bào về núi Bà Quý Mão hớn hở bước đăng quang Thềm năm mới chẳng thấy gì trong sáng Gió Bấc về gây xáo trộn nước Nam ! Con hỏi Ba, bao giờ có Xuân đẹp? Nếu có chăng chỉ đẹp ở tấm lòng Lấy chân thật cảm hóa nhân quần ấy Là người người còn hy vọng ước mong
19/01/2023(Xem: 286)
Thủy khởi khải song phi Bất tri Xuân dĩ quy Nhất song bạch hồ điệp Phách phách sấn hoa phi. TGN phỏng dịch: Xuân Mai Sáng dậy nhìn song cửa, Chẳng hay Xuân đến rồi. Một đôi bướm trắng lượn Phơ phất cánh hoa rơi.
19/01/2023(Xem: 614)
Nhìn Mẹ bên thầy Tâm Phương Lòng con cảm thấy thương thương mẹ hiền Chín mươi Mẹ vẫn là tiên Cho con sớm tối bình yên bên Người Bên Mẹ con khỏe Mẹ ơi Mẹ là thuốc bổ con thời khỏe ngay.
19/01/2023(Xem: 208)
Thời gian vỗ cánh bay xa Vô thường chợt đến ai mà tránh đâu Cuộc đời là bắc nhịp cầu Tìm về chốn cũ niệm câu Di Đà Nguyện người ở cõi Ta Bà Cùng nhau tiến bước về nhà Lạc Bang Hồng trần đã quá gian nan Quê Hương Đức Phật muôn vàn thảnh thơi.
15/01/2023(Xem: 236)
Thiệu Trị là vị hoàng đế thứ ba của triều đình phong kiến nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông lên ngôi khi tình hình đất đất nước đã đi vào ổn định, được thừa hưởng một di sản rất lớn, nền chính trị ổn định, vững chãi do vua Gia Long và Minh Mạng đã dày công vun đắp, cải cách và phát tiển. Vì vậy, trong thời gian 7 năm trị vì ngắn ngủi của mình, ông cũng không có cải cách gì mang tính đột phá mà chỉ là người tiếp nối đường lối trị nước của hai vị tiên vương như đúng tên của ông. Ngoài thành tựu về mặt văn học nghệ thuật, trong thời gian trị vì của vua Thiệu Trị còn nổi bậc lên với thành tựu về mặt kiến trúc nghệ thuật. Đặc biệt là nghệ thuật chạm khắc trên đá đã đạt đến trình độ đỉnh cao so với các đời vua trước.
13/01/2023(Xem: 183)
Xuân đã về Én lượng chao Khắp nơi nô nức đón chào Nàng Xuân Xuân Tâm ngự trị nhân quần Xanh tươi vạn Pháp tuyệt trần Mùa Xuân
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,424,346