Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình Chân Dung Phật Tử tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 tại Adelaide, Nam Úc

01/01/201918:30(Xem: 2844)
Hình Chân Dung Phật Tử tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 tại Adelaide, Nam Úc
chan-dung-phat-tu-128chan-dung-phat-tu-127chan-dung-phat-tu-126chan-dung-phat-tu-131chan-dung-phat-tu-130chan-dung-phat-tu-134chan-dung-phat-tu-105chan-dung-phat-tu-119chan-dung-phat-tu-48chan-dung-phat-tu-132chan-dung-phat-tu-47chan-dung-phat-tu-46chan-dung-phat-tu-45chan-dung-phat-tu-44chan-dung-phat-tu-43chan-dung-phat-tu-42chan-dung-phat-tu-41chan-dung-phat-tu-40chan-dung-phat-tu-39chan-dung-phat-tu-38chan-dung-phat-tu-37chan-dung-phat-tu-36chan-dung-phat-tu-35chan-dung-phat-tu-34chan-dung-phat-tu-33chan-dung-phat-tu-32chan-dung-phat-tu-31chan-dung-phat-tu-30chan-dung-phat-tu-29chan-dung-phat-tu-28chan-dung-phat-tu-27chan-dung-phat-tu-26chan-dung-phat-tu-25chan-dung-phat-tu-24chan-dung-phat-tu-23chan-dung-phat-tu-22chan-dung-phat-tu-21chan-dung-phat-tu-20chan-dung-phat-tu-19chan-dung-phat-tu-18chan-dung-phat-tu-17chan-dung-phat-tu-16chan-dung-phat-tu-15chan-dung-phat-tu-14chan-dung-phat-tu-13chan-dung-phat-tu-12chan-dung-phat-tu-11chan-dung-phat-tu-10chan-dung-phat-tu-9chan-dung-phat-tu-8chan-dung-phat-tu-7chan-dung-phat-tu-6chan-dung-phat-tu-5chan-dung-phat-tu-4chan-dung-phat-tu-3chan-dung-phat-tu-2chan-dung-phat-tu-1chan-dung-phat-tu-104chan-dung-phat-tu-103chan-dung-phat-tu-102chan-dung-phat-tu-101chan-dung-phat-tu-100chan-dung-phat-tu-99chan-dung-phat-tu-98chan-dung-phat-tu-97chan-dung-phat-tu-96chan-dung-phat-tu-95chan-dung-phat-tu-94chan-dung-phat-tu-93chan-dung-phat-tu-92chan-dung-phat-tu-91chan-dung-phat-tu-90chan-dung-phat-tu-89chan-dung-phat-tu-88chan-dung-phat-tu-87chan-dung-phat-tu-86chan-dung-phat-tu-85chan-dung-phat-tu-84chan-dung-phat-tu-83chan-dung-phat-tu-82chan-dung-phat-tu-81chan-dung-phat-tu-80chan-dung-phat-tu-79chan-dung-phat-tu-78chan-dung-phat-tu-77chan-dung-phat-tu-76chan-dung-phat-tu-75chan-dung-phat-tu-74chan-dung-phat-tu-73chan-dung-phat-tu-72chan-dung-phat-tu-71chan-dung-phat-tu-70chan-dung-phat-tu-69chan-dung-phat-tu-68chan-dung-phat-tu-67chan-dung-phat-tu-66chan-dung-phat-tu-65chan-dung-phat-tu-64chan-dung-phat-tu-63chan-dung-phat-tu-62chan-dung-phat-tu-61chan-dung-phat-tu-60chan-dung-phat-tu-59chan-dung-phat-tu-58chan-dung-phat-tu-57chan-dung-phat-tu-56chan-dung-phat-tu-55chan-dung-phat-tu-54chan-dung-phat-tu-53chan-dung-phat-tu-52chan-dung-phat-tu-51chan-dung-phat-tu-50chan-dung-phat-tu-49chan-dung-phat-tu-118chan-dung-phat-tu-117chan-dung-phat-tu-116chan-dung-phat-tu-115chan-dung-phat-tu-114chan-dung-phat-tu-113chan-dung-phat-tu-112chan-dung-phat-tu-111chan-dung-phat-tu-110chan-dung-phat-tu-109chan-dung-phat-tu-108chan-dung-phat-tu-107chan-dung-phat-tu-106chan-dung-phat-tu-125chan-dung-phat-tu-124chan-dung-phat-tu-123chan-dung-phat-tu-122chan-dung-phat-tu-121chan-dung-phat-tu-120chan-dung-phat-tu-129chan-dung-phat-tu-133chan-dung-phat-tu-143chan-dung-phat-tu-142chan-dung-phat-tu-141chan-dung-phat-tu-140chan-dung-phat-tu-139chan-dung-phat-tu-138chan-dung-phat-tu-137chan-dung-phat-tu-136chan-dung-phat-tu-135
Ý kiến bạn đọc
04/01/201900:55
Khách
Mô Phật ..
Thưa thầy cho con hỏi, những tấm hình chụp từng đơn vị của mỗi chùa ,con tìm ko thấy trong trang nhà này, mong thầy hoan hỉ xem lại dùm con .
PT Thanh Yên
Sydney.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn