Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18

26/12/201822:36(Xem: 2414)
Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18

BAN ĐIỀU HÀNH
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP
ÚC CHÂU KỲ 18

 

 

CHỨNG MINH: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc

BAN GIÁO THỌ: Chư Tôn Đức thuộc Tổng Vụ Cư Sĩ

BAN GIẢNG HUẤN: HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, TT. Thích Bổn Điền, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Phổ Hương, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín,  TT Thích Đạo Thông, TT Thích Minh Hội, TT Thích Hạnh Hiếu, TT Thích Đạo Nguyên, TT Thích Viên Trí, TT Thích Viên Tịnh, TT Thích Đạo Hiển, NS Thích Nữ Viên Thông, NS Thích Nữ Thảo Liên…..

PHỤ TRÁCH LỚP HỌC THANH THIẾU NIÊN (SONG NGỮ) :
HT Thích Quảng Ba, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Viên Trí,  TT Thích Đạo Hiển,  Thích Thông Pháp, SC Thích Nữ Nguyên Khai, Đh Andrew Williams.

BAN GIÁM THỊ: TT Thích Giác Tín, TT Thích Viên Tịnh, TT Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Minh Dung, Đh Thiện Chơn

BAN NGHI LỄ: HT Thích Trường Sanh, TT Phổ Hương, TT Nguyên Tạng, TT Viên Tịnh, TT Đạo Hiển

BAN XƯỚNG NGÔN: TT Thích Nguyên Tạng

BAN HỌC TẬP: TT Đạo Nguyên, TT Đạo Hiển, Đh. Tâm Quang Tiền Anh Thơ, Đh. Quảng Hương, Đh Hoằng Lân,  Đh Nguyên Nhật Thơ, Đh Quảng Bảo Thiện

BAN TỔ CHỨC

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP 
ÚC CHÂU KỲ 18


Trưởng Ban: TT Thích Viên Trí
Đặc trách Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Minh Dung, Đh Giác Định, Đh Đồng Tín
Đặc trách Ban Thiết Trí Trang Hoàng: NS Thích Nữ Viên Thông, ĐĐ Thích Nhuận Pháp
Đặc trách Ban Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Hạnh Nguyên
Đặc trách Ban Thư Ký và Hành Chánh: Đh Hải Hạnh
Đặc trách Ban Tài Chánh: Đh Lý Tố Lang, Đh Nguyên Hảo
Đặc trách Ban Cư Trú: Đh Giác Định, Đh Hải Hạnh
Đặc trách Ban Trai Soạn: SC Thích Nữ Hạnh Nguyên
Đặc trách Ban Hành Đường: Đh. Ngộ Ngọc, Đh. Đồng Công, Đh. Chánh Tịnh Châu

 Ban Quảng Chúng: TT Thích Phổ Hương, TT Thích Đạo Thông

Chúng Trưởng Nam Phật Tử: Đh Nhuận Tiến

Chúng Trưởng Nữ Phật Tử: Đh Nguyên Hảo

Ban Hướng Dẫn Thanh Thiếu Niên (Song ngữ): TT Đạo Hiển, ĐĐ Thích Thông Pháp, SC Nguyên Khai, Đh Andrew Williams, Đh Quảng Tịnh…

Ban Tri Chung Bảng Hiệu Lệnh:  ĐĐ Thích Đăng Nghĩa, ĐĐ Thích Đạo Trì

Ban Hương Đăng: ĐĐ Thích Nhuận Pháp và quý Phật tử: Quảng Diệu Trí, Quảng Hương Nghiêm, Quảng Thiện,  Quảng Ngộ, Quảng Diệu Hương, Nguyên Hồng, Diệu Phúc, Liên Minh

Thành viên Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Minh Dung, Đh Giác Định, Đh Đồng Tín, Đh Chánh Tịnh Hoàng, Đh Hùng Minh, Đh Thiện Lưu, Đh Thiện Châu, Đh Hoàng Xuân Tiến, Đh Đồng Phúc

Thành viên Ban Thiết Trí Trang Hoàng: NS Thích Nữ Viên Thông, ĐĐ Thích Nhuận Pháp, Đh Võ Văn Toàn, Đh Nguyễn Đức Xuân, Đh Nguyên Chấn, Đh Giác Định, Đh Chánh Tịnh Hoàng, Đh Đồng Tín

Thành viên Ban Thư Ký và Hành Chánh: Đh Hải Hạnh (TB), Thiện Dung

Thành viên Ban Cư Trú: Đh Giác Định, Đh Hải Hạnh (TB), ĐĐ Thích Minh Dung, Đh Hùng Minh, Đh. Nguyên Chấn, Đh Đồng Thanh Hoa, Đh Chân Phước Hân, Đh Thiện Chơn

Thành viên Ban Trai Soạn: SC Thích Nữ Hạnh Nguyên (TB); NS Đạo Hương, SC Thảo Liên (TV Minh Quang), NS An Hiếu, Đh. Đồng Hạnh, Đh Ngọc Liên, Đh Thiện Liên, Đh Thiện Nghĩa, Đh Thiện Đài, Đh Đồng Trang, Đh  Chơn Phước Hội, Đh Mỹ Kim, Đh Đồng Từ Châu, Đh Đồng Từ Quang, Đh Đồng Hà Hạnh, Đh Ngọc Hiệp

Thành viên Ban Hành Đường: Đh. Ngộ Ngọc, Đh. Đồng Công, Đh. Chánh Tịnh Châu, Đh Đồng Đạo, Đh Thiện Sơn, Đh Đồng Phước Đạo

Ban Âm Thanh Ánh Sáng: ĐĐ Thích Nhuận Pháp,  Đh. Thiện Lạc, Đh Minh Tánh

Ban Nhiếp Ảnh: Đh Thiện Hưng Điểm Đạo , Đh Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên,

Ban Quay phim Livestream các thời giảng Pháp: Đh Nguyên Nhật Khánh, 
Đh Quảng Đại Tâm Công Đạo, Đh. Jordan Lê Quảng Thiện Hùng

Ban Văn Nghệ Thiền Trà: Đh Quảng Tịnh, Đh Thiện Tâm, Đh. Diệu Khánh, Đh Minh Tánh, Đh Diệu Hiền.
Ban in sang băng đĩa giảng & hình ảnh slideshow: Đh. Hải Hạnh, Đh. Thiện Dung, Đh.Thanh Vương, Ngọc Trân

Ban Y Tế:  Bs Porhan, Bs Huệ, Đh Thiện Hương, Đh Đồng Thanh Hoa

Ban Thị Giả Chư Tôn Đức:  ĐĐ Thích Đạo Trì, Sa Di Giác Pháp, Chú Hữu Tín

Ban Trà Nước (lo trà nước giảng sư tại lớp học) : Đh Thanh Phi, Đh.Quảng Hương, Đh Lệ Mỹ….
Ban Trà Nước (lo cho toàn khóa tu):  Đh Đồng Công, Đh Chánh Tịnh Châu

Ban Vệ Sinh Môi Trường: Đh Trí Ngọc, Đh Đồng Từ Thanh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn