Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

02. Cách đọc chữ Pali & Sancrit

01/03/201410:14(Xem: 20354)
02. Cách đọc chữ Pali & Sancrit
phatthichca2
Sự Tích Đức Phật Thích Ca

Soạn giả : Minh Thiện Trần Hữu Danh
(Ấn bản 09/2010, có hiệu chính và bổ túc)

Cách đọc chữ Pali và Sanscrit: [1]

- Chữ Pali thường đơn giản và dễ đọc hơn chữ Sanscrit.

- Những mẫu tự sau đây được xếp theo thứ tự mẫu tự Pali.

a a ngắn, như amount (Anh). Thường có thể lượt bỏ. Ví dụ: chữ Pippala có thể viết và đọc là Pippal; chữ Arahat có thể viết và đọc là Arhat.

à a dài, =aa, như cha (Việt), father (Anh).

ai đọc như ai (Việt).

i i ngắn, đọc như đi (Việt), pin (Anh).

ì i dài, đọc như police (Anh).

u đọc như tu (Việt), fou (Pháp).

ù u dài, đọc như foot (Anh).

e đọc như dê (Việt).

o đọc như ô-tô (Việt).

k đọc như kinh kệ (Việt).

kh đọc như khi không (Việt).

g đọc như ghe gạo (Việt).

gh đọc g+h rời ra.

c, ch đọc như chợ (Việt).

j đọc như joujou (Pháp), hoặc như dj trong Djakarta (Pháp).

jh đọc dj+h rời ra.

t đọc như tin tức (Việt).

th đọc t+h rời ra, như hothouse (Anh), hoặc như thanh-thế (Việt).

d đọc như đi đâu (Việt).

dh đọc đ+h rời ra.

n đọc như nỉ non (Việt).

p đọc như papa (Pháp).

ph đọc p+h rời ra, như uphill (Anh), hoặc như Phật (Việt, giọng Nam).

b đọc như bánh bao (Việt).

bh đọc b+h rời ra.

m đọc như mèo mướp (Việt).

y đọc như danh dự (Việt, giọng Nam).

r đọc như rành rẽ(Việt).

l đọc như líu lo (Việt).

v đầu chữ hoặc sau một nguyên âm, đọc như vì vậy (Việt).

v sau một phụ âm như Bodhisattva, đọc như chữ u (Việt).

s, sh đọc như tại sao(Việt), sure(Anh), chien(Pháp).

h như họ hàng(Việt).
[1]Giữa chữ Pali và chữ Sanscrit, chúng tôi chọn chữ nào dễ đọc và thông dụng nhất.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567