Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

27. Phật Pháp Nhiệm Mầu

08/09/201100:28(Xem: 4976)
27. Phật Pháp Nhiệm Mầu

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

PHẬTPHÁP NHIỆM MẦU

ÂnAn Nhân hỏi người nhà: “Thực là kỳ quái, kẻ nào giếtchết con lừa của ta?“

“Ôngnói cái gì ?”

“Khôngbiết ai sát hại con lừa của ta, lại còn đem da của nó ravứt ở sau vườn.” Mọi người đều kéo nhau ra xem.

Tấtcả nổi giận la lớn: “Hãy trông kìa, tên đạo tặc nàođó lén giết lấy thịt ăn rồi bỏ lại tấm da của nó.”Ðó là một con lừa đáng yêu.

Sựkiện ấy xảy ra chừng một vài năm, rồi một ngày kia ÂnAn Nhân đang đi trên đường thì có một người lại gầnnói với ông: “Ngày tận số của ông đã tới rồi đấy.Sứ giả bắt hồn đềnmạng ngày mai sẽ đến tìm ông đó.”Nói xong, người ấy liền biến đâu mất.

Nghethế, An Nhân trong lòng cảm thấy lo sợ. Ông liền đến chùaTừ Môn, viếng thăm chư Tăng và vào ngồi trước điện Phật.Suốt đêm ấy ông không dám về nhà mà ở lại chùa chú tâmtụng kinh và niệm Phật A Di Ðà.

Quảnhiên vào sáng hôm sau, ông thấy khoảng chừng mười hai tênquỹ tốt cầm gươm dao giáo mác đến tìm ông. Chúng đứngngoài chùa và la hét: “Tên kia Hãy ra đây nhanh lên.” NhưngAn Nhân không thèm để ý, mà chỉ chăm chú tụng kinh.

Khiấy bọn quỹ tốt cõi âm phủ liền bàn với nhau: “Ngàyhôm qua không chịu tóm cổ ngay tức khắc để hôm nay hắnđang tụng kinh niệm Phật làm sao bắt được?” Nghe nói vậy,tóc An Nhân dựng đứng lên vì quá sợ hãi. Ðầu ông cúisát xuống quyển kinh. Rồi bọn quỹ tốt rời chùa đi tìmbắt các linh hồn khác, nhưng chúng để lại một đứa đứngở cổng chùa canh chừng chờ ông Ân bước ra là tóm cổ ngay.

Tênquỹ có nhiệm vụ canh giữ này liền nói với ông: “Tạisao ông không chịu ra vui vẻ nạp mình để tránh gây ồn àorắc rối? Như vậy có phải là dễ dàng cho chúng tôi hơnkhông. Thực ra bọn chúng tôi chẳng muốn gây phiền phứccho ông. Nhưng vì trách nhiệm của chúng tôi phải làm thôi.”

Bọnquỹ tốt nói: “Nguyên do vì ngày trước ông giết chết mộtcon lừa, cho nên nó nạp đơn tố cáo ông với Diêm Vương,do vậy mà chúng tôi phải đi bắt đưa ông về âm phủ đểđối chất. Rất tiếc chúng tôi đã làm phiền ông; nhưngthưa ông, không có cách nào khác hơn được.”

AnNhân liền đáp: “Quý và cứ hỏi người nhà của tôi thìrõ. Con lừa ấy ngày trước bị kẻ khác giết hại rồi đemtấm da nó bỏ sau vườn nhà tôi, chứ không phải là tôi giết.Tôi hoàn toàn vô tội!”

“Cảmphiền ông trình lại với quan tòa dưới âm phủ giúp cho.”

“Giờđây tôi giải quyết như vầy, ông xem được không. Tôi sẽtụng kinh, làm lễ cầu siêu cho vong linh con lừa già của tôi,nhưng nếu tôi chết thì ai làm lễ cầu nguyện siêu thoátcho nó? Xin ông làm ơn hỏi con lừa tôi sẽ cố gắngtụng kinh để hồi hướng công đức chứu độ giúp cho nóinhư thế được chưa?”

Conquỷ tốt nói: “Ðược rồi, tôi sẽ chuyển đạt lại lờitrình bàycủa ông. Nhưng nếu con lừa không chấp nhận thì ngày mai,với trát đòi của Diêm Vương, tôi sẽ trở lại tìmông. Trái lại, nếu như nó hoan hỷ đồng ý thì sáng mai tôisẽ không đến nữa.” Quỹ tốt nói xong bèn bỏ đi.

Hômsau, suốt ngày An Nhân lo lắng bồn chồn nhưng không thấyquỷ sứ trở lại. Ông An tiếp tục tụng kinh, làm lễ cầunguyện cho vong hồn của con lừa được siêu thoát khỏi cảnhgiới khổ đau. Và hơn thế nữa, ông Ân đã học được mộtbài học đạo đức quan trọng. Ðó là cư sĩ đã hiểu rằngmọi chúng sinh đều tham sống sợ chết. Từ đó về sau, AnNhân và cả gia đình không bao giờ ăn thịt nữa.

A Closecall

“Thisis bizarre,” Yin Anjen asked his family, “Who on earth killed my donkey?”

“What?”

“Yeah,somebody killed my donkey and left the skin in the yard.” They went outto look.

“Lookslike somebody ate the meat and left the hide.” They were all pretty angry.It had been a nice donkey.

Ayear or two after this strange event, somebody accosted Yin on the streetand said, “Your time is up. The soul-catchers will collect you tomorrow.”And then the person disappeared in thin air.

Yinwas covered with goosebumps. He went straight to Ts'umen Temple, wherehe knew some of the monks, and sat down in the chapel. He didn't go homethat night, but spent his time kowtowing, telling the Buddha Amitabha'sname, and reciting sutras.

Sureenough, the next morning he saw a dozen demons coming with spears and halberdsand swords to fetch him. They stood outside the temple and roared, “Getout here as quick as you can!” Yin ignored them, and kept reciting hissutra.

“Itold you we should have got him yesterday. Now he's in there reciting asutra and there's not a thing we can do.” Yin's hair stood on end whenhe heard that. He buried his nose in the sutra. The demons went into ahuddle. Then they left to fetch other souls, but they stationed one demonat the door to catch Yin if he stepped outside.

Soonthat sentry said, “Look, why don't you come along peacefully withoutany fuss? It'll be easier for us all around. We don't have anything againstyou personally. We're just doing our job.”

“Theproblem is that the donkey you murdered has filed a suit against you, sowe have to take you in. Sorry, man, but that's the way it has to be.”

“Youcan ask my family!” Yin said. “I didn't kill that donkey at all! Somebodyelse did, and left the skin in my yard. I'm innocent!”

“Tellit to the judge.”

“Look,let's do it this way. I'll recite sutras and hold ceremonies for the soulof my old donkey, but I can't do that if I'm dead, can I? Could you goask the donkey if that's okay?”

“Allright, I'll go see what I can do. But if the donkey doesn't buy that,we'll be back for you tomorrow, with a warrant, so it won't do you anygood to hide in here. If we don't come for you tomorrow, that means it'sa deal.” The demon disappeared in a puff of smoke.

Thenext day Yin was on pins and needles all day, but the demons didn't showup. Yin recited sutras for the dead donkey's soul, and performed ceremoniesto release it from its suffering. But even better than that, Yin learnedan important lesson. He learned that all living creatures love their lives.From then on, he and his entire family never ate another bit of meat.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567