Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

26. Phóng Sinh Chuộc Tội

08/09/201100:28(Xem: 5036)
26. Phóng Sinh Chuộc Tội

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

PHÓNGSINH CHUỘC TỘI

Ngàynọ, một người đánh cá ở Ðôn Ðồ bên Trung Quốc bắtđược một con rùa rất lớn. Ông ta chưa biết tính sẽ làmgì với con vật quá to nặng như thế.

Ôngsuy nghĩ: “Con rùa thực lớn dữ. Nó đáng giá nhiều tiền.Nếu quanh đây người có thể mua được nó thì chỉ có ôngTriệu Quần vì ông là người giàu nhất trong quận này.”

Ôngđặt con rùa lên chiếc xe hai bánh rồi kéo đến nhà ông

Triệu.Ông Triệu những qua và nói: “Nấu xúp thịt rùa.” Ông đưacho người đánh cá một số tiền lớn để mua con rùa. Từđó, bất cứ ngư phủ nào bắt được rùa họ đều mang nóđến bán cho ông Triệu Quần. Sau này, nhiều người ngườibắt rùa đem đến ông Triệu bán trở thành một việc rấtbình thường.

Sauđó một năm, Triệu Quần nằm mộng thấy mình đi vào ngôiđền ở Ðỉnh Núi phía Ðông để tranh cãi một vụ kiệntrước mặt ông quan tòa. Nguyên cáo là một người cóthân thể đẫy đà, trên đầu có hình tam giác. Ông tự xưngmình là con Rùa dưới sông. Nó tố cáo với đức Vua trênÐỉnh Núi phía Ðông rằng: “Triệu Quần đã giết hại rấtnhiều dòng họ của chúng tôi, nay ông ta phải thanh toán trảmón nợ đó.”

Bằnggiọng nói vang rền như sấm, đức vua hỏi: “Này Triệu Quần,ngươi có lời nào để biện bạch không?”

TriệuQuần đáp: “Dạ thưa không. Ðúng là thường ngày tôi rấtthích ăn thịt rùa. Nhưng tôi có làm hại con vật nào đâu.Bởi lẽ tôi không bắt Những con rùa đó.”

Ðứcvua bảo rằng: “Những kẻ chài lưới vì thiếu học cho nênhọ không biết hành động giết hại các sinh vật vô tộisẽ gây nên sự xáo trộn mất quân bình trong vũ trụ. Cònngươi là người có học thức hẳn nhiên ngươi phải hiểurõ hơn. Nếu ngươi không biết, ngươi sẽ bị đày đọa ởcảnh giới Ðịa Ngục.” Ðức vua giận dữ những ông Triệu.Con rùa cúi đầu.

Ðứcvua hỏi ông Triệu: “Ngươi có muốn tu sửa không? Ta sẽcho ngươi một cơ hội. Nếu từ nay về sau, ngươi sẽ khônggiết hại bất cứ sinh vật nào, heo, gà vàt, chó, rùa vàcác thú vật khác, mà ngươi còn hết lòng khuyên dạy mọingười không sát sinh hại vật, có như vậy mới mong chuộclại các tội ác của ngươi đã gây ra trong quá khứ .”

Ðứcvua hỏi: “Nguyên cáo có điều gì khiếu nại không?”

ConRùa khẩn cầu: “Thưa Ngài, ngài xử như vậy có nhẹ tộicho ông Triệu lắm không? Xin Ngài đừng quên rằng y đã ănthịt không biết bao nhiêu bà con dòng họ của tôi rồi.”

Ðứcvua nói: “Ðúng vậy, thực là có lý. Ta phải trừng phạtông Triệu này để làm dịu bớt lòng căm phẫn của mọisinh vật đối với hành động tàn ác của ông ta. Rồi Ngàitruyền lịnh cho quỹ tốt dùng gậy tre đánh ông Triệu mườitrượng.”

Tứcthì sáu tên quỹ sứ lôi ông Triệu ra giữa nền nhà, giữông nằm đó trong lúc hai tên khác đánh ông bằng gậy.

Khiông Triệu đứng dậy đức vua ân cần nhắc nhở: “Ngườinào khởi lên một niệm lành thì quỹ thần liền ban phướcxuống cho họ. Còn sanh tâm nghĩ ác thì sẽ gặp tai họa. Nếungươi biết ăn năn sám hối sửa đổi thì sau này sẽ cóquả báo tốt đẹp. Trái lại, nếu ngươi vẫn chứng nàotật nấy như cũ thì không thể nào tha thứ được.” Nóixong, Ðế Quân sai quỹ tốt mang ông ra khỏi ngôi đền.

Saukhi tĩnh dậy, ông Triệu thấy mình còn nằm trên giường ởdương thế. Nhưng phần dưới hai bên đùi vế có vết bầmvà sưng. Ông phải nằm liệt giường cả tuần nữa mới đứngdậy đi được.

Thếrồi Triệu Quần đem kể cho mọi người nghe việc du địaphủ của mình. Từ đó, cả gia đình ông đều phát tâm ănchay. Họ không bao giờ ăn thịt thú vật. Thân nhân của ôngthường mua Những con vật bị bắt đem phóng sinh. Về sau,mọi người đều xác nhận rằng tâm tánh của ông Triệuđã hoàn toàn cải đổi. Nhờ vậy mà ông trở thành khôngNhững là một người rất giàu mà còn có lòng từ thiệnnhất trong thôn xóm.

Chaoch’un and the river turtle

Oncea fishermen in Tant'u of China caught a huge turtle. He wasn't quiet surewhat to do with it.

Hepondered. “It's huge. It must be worth a lot of money. If anybody aroundhere can afford to buy such a big turtle, it was to be the Chao Ch'un,because he's the richest man in the county.”

Heput the turtle in a cart and took it to Chao. Chao took one look and said,“Turtle soup!” He gave the fisherman a good price for the turtle, andfrom then on, any fisherman who caught a turtle sold it to Chao. As a matterof fact, catching turtles to sell to Chao Ch'un became a local specialty.

Afterabout a year of this, Chao dreamed that he was in the Temple of the EasternPeak, arguing a case in front of a judge. The plaintiff was fat, with atriangular head. He called himself River Turtle. River Turtle told thedivine Emperor of the Eastern Peak, “Chao Ch'un has killed too many ofus. He should be called to accounts.”

“ChaoCh'un!” The Emperor's voice rumbled like thunder. “What do you haveto say in your defense?”

“Nothing,I just love to eat turtle meat, that's all. What harm can that do? I mean,it's not me that catches them.”

TheEmperor said, “The fishermen are uneducated, so they cannot be expectedto understand the way in which killing innocent animals upsets the balanceof the universe. You, however, are an educated man. You should know better.If you do not know, you will learn in Hell.” The Emperor glared at Chao.River Turtle nodded.

“Willyou mend your ways? We will give you a chance. If from this day hence,you do not kill or cause to be killed any cattle, pig, poultry, dog, turtle,or other animal, but do your utmost to teach others not to kill, you mayatone for your crimes.”

“Doesthe plaintiff have any comment?”

“YourMajesty,” River Turtle begged, “Aren't you letting him off a bit tooeasy? Don't forget how many of my relatives are buried in his stomach.”

“Yes,it is meet and right that we discipline this man to express the indignationof all living creatures for his barbarous behavior. Bailiffs! Give thisman ten strokes with the bamboo poles.”

Sixdemons dragged Chao to the floor and held him there while two others beathim with bamboo poles.

Whenhe got up, the Emperor said, “If a person has so much as one good thought,the gods and demons can bring him good fortune. Bad thoughts bring badluck. If you change your ways, you can earn good luck. If you keep up yourold habits, though, you will not be forgiven.” Several demons led himout of the temple.

Chaowoke up in his own bed. His bottom was bruised and swollen. He had to spenda week in bed before he could get up.

Hetold his whole family what happened to him. From that day, they all becamevegetarians. They never ate another animal's carcass. They bought capturedanimals to set free. Before long, everybody agreed that the Chaos had changed.Now they were not only the richest people around, but they were also thenicest.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567