Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

15. Tử Sản Nuôi Cá

08/09/201100:28(Xem: 4927)
15. Tử Sản Nuôi Cá

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

TỬSẢN NUÔI CÁ

ÐờiXuân Thu nước Trịnh, khoảng 2.500 năm trước bên Trung Hoa,có một vị đại phu tên là Tử Sản. Ðức Khổng Tử đã từngca tụng về trí tuệ sáng suốt của ông. Tử Sản là ngườihoạt bát và nhân từ mà dân tộc Trung Hoa ngày ngày nay vẫncòn ngưỡng mộ ông. Tiên Sinh thường giúp người nghèo khổ,cứu kẻ khốn cùng. Ông thích làm các việc lành, và đặcbiệt không bao giờ sát sanh hại vật.

Mộtngày kia, có người bạn thân, gửi biếu ông một ít cá sống.Thứ cá này thịt vừa béo vừa ngon. Chúng có thể dùng đểnấu một bữa ăn thịnh soạn! Sau khi nhận quà, Tử Sản bàytỏ lòng biết ơn người bạn quá tốt. Ông sung sướng cómón quà như vậy, và gọi người tỳ nữ bảo: “Ngươi đemsố cá này đổ xuống ao sau nhà để nuôi chúng”.

Ngườitỳ nữ nói: “Thưa đại nhân, đây là một loại cá quýgiá. Nếu đem bỏ chúng vào trong ao, nước không được sạchtrong như nước ở suối khe trên núi; do vậy thịt của chúngsẽ không được mềm và ăn không mấy gì ngon. Ðại nhânnên nấu kho chúng để thưởng thức ngay hôm nay.”

Ðạiphu Tử Sản cười nói: “Ta là chủ nhân, ngươi đừng cãi,Hãy làm theo lời ta bảo. Ta không thể vì một miếng ăn ngonmà đem giết Những con cá sống khốn khổ vô tội này. Làmviệc ấy quả thực ta không nỡ

Ngườitỳ nữ vâng lời. Cô đem số cá ấy đổ xuống hồ và nóivới chúng rằng: “Các ngươi là Những con cá may mắn! Ngoại trừ ông chủ ta ra, nếu các ngươi được biếu chobất cứ ai khác, thì giờ đây quý và đã bị giết bỏ vàonồi nấu kho rồi!”

TzuCh’an And The Fish

TzuCh'an was a statesman who lived in Cheng during the Spring and Autumn period,in China some 2,500 years ago. Confucius praised his wisdom highly. TzuCh'an was so smart and so kind that Chinese people still honor him today.He helped the poor and rescued those in danger. He enjoyed doinggood, and in particular, he never liked to kill anything.

Oneday a friend sent him a present, several live fish. They were fat and lookeddelicious. They would certainly make a delicious meal! When Tzu Ch'an receivedthis gift, he was very grateful that his friend was so thoughtful. He acceptedthe gift happily. Then he called his servant. “Take these fish and putthem in the fishpond in the yard.”

Hisservant said, “Master, this kind of fish is a rare delicacy. If you putthem in the fishpond, the water is not as clear as a mountain stream's,so their flesh will not be as soft, and they will not taste as good. Youshould eat them right away.”

TzuCh'an smiled. “I am the boss here. Do as you are told. How could I murderthese poor, innocent fish just for the sake of their taste? I couldn'tbear to do that.”

Theservant had to obey orders. As she poured the fish into the pond,she told them, “You sure are lucky fish! If you had been givento anybody but my master, you would already be cooking in the pan by now!”
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567