Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

02. Thoát Chết Nhờ Phóng Sinh

08/09/201100:28(Xem: 5698)
02. Thoát Chết Nhờ Phóng Sinh

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

THOÁTCHẾT NHỜ PHÓNG SINH

Tênthực của đại sư Vĩnh Minh là Diên Thọ, và sau khi ngài viêntịch, mọi người đều gọi ngài là Thiền Sư Vĩnh Minh, vìngài trụ trì chùa Vĩnh Minh tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Trướckhi rời cuộc sống thế tục và trở thành một nhà sư, vàolúc hai mươi tuổi, ngài là một viên quan giữ kho tại huyệnDiên Khánh gần Hàng Châu. Hằng ngày, thấy cá, tôm bị ngườita bắt giết hại để nấu ăn, ngài xót thương nên đã dùngtiền trong ngân khố mua, rồi mang chúng ra thả phóng sinh ởbờ sông.

Rấttiếc, vì tiền đó không phải của ngài, cho nên cuối cùngngài bị quan phủ bắt giam vào ngục.

Viênquan chấp pháp không tin rằng ngài đã dùng số tiền nói trênđể mua loài vật phóng sinh. Ông kết tội ngài đã xâm phạmtiền công quỹ. Ðây là một tội rất nặng. Vào thời đó,sự trừng phạt là chặt đầu - tội nhân được mang ra trướccông chúng để mọi người có thể những thấy đầu củay bị chém đứt với thanh gươm lớn. Những ai chứng kiếncảnh xử trảm rùng rợn này đều vô cùng khiếp đảm!

Khiấy, nhà vua biết ngài lâu nay vốn có lòng từ bi từng phóngsinh rất nhiều thú vật. Có thể ngài đã lấy tiền côngquỹ để mua các sinh vật đó. Nhà vua truyền lệnh cho viênquan chấp pháp để ý xem lúc đem ra hành quyết ngài có lờinói và hành động cử chỉ như thế nào. Thế rồi, lúc bịlôi ra để thọ án tử hình, thần sắc của ngài vẫnthản nhiên, Ngài không có một chút gì sợ hãi cái chết.Thực vậy, ngài tỏ vẻ rất ung dung tự tại và an lạc. Viênquan chấp pháp chưa từng thấy một sự việc nào kỳ lạnhư vậy! Ông hết sức kính trọng và hỏi: “Những tộinhân khác lúc sắp chết đều run sợ và kêu khóc. Từ trướcnay, tôi chưa bao giờ thấy ai bình tĩnh như ông. Tại sao ôngcó thể thản nhiên như thế? Ông có biết ông sắp bịhành quyết vì tội xâm phạm tiền công quỹ không?”

Ðạisư đáp: “Vâng, tôi đã lấy tiền trong kho, nhưng không phảidùng tiêu pha việc riêng cho tôi, mà là để mua thú vật phóngsinh. Thế thì có việc gì tôi phải sợ hãi? Ngay khi tôivừa bị ông xử trảm lấy đầu, tôi có thể được sinhvề thế giới Tịnh Ðộ của đức Phật A Di Ðà. Thử hỏicòn gì giải thoát cho bằng? Tôi ước nguyện được như vậy!”

Cácviên quan thực thi cuộc hành quyết khi nghe đại sư nói vậy,họ biết rằng ngài vô tội. Họ khâm phục đức tánh ngaythẳng và hạnh nhẫn nhục vô úy của ngài. Cuối cùng họra lệnh cho tên đao phủ tha tội chết và phóng thích cho đạisư.

Vàinăm sau, lúc ba mươi tuổi, ngài xuất gia đi tu, và trở thànhmột và Tăng rất đạo hạnh! Ngài cởi bỏ tất cả mọiphiền não thế gian. Cuối cùng, ngài đắc thánh quả và đãviết một số kinh sách Phật Giáo quan trọng. Khi ngài viêntịch vào năm 975 tây lịch lúc 72 tuổi, đức Phật A Di Ðàđã phóng quang tiếp dẫn ngài về thế giới Tây Phương CựcLạc.

Theman who didn’t mind being executed

Thereal name of the Master Yungming was Yenshou, and after he died, everyonecalls him Master Yungming because he lived in the Yungming Temple of Hangchouin China.

Beforehe left the householder's life to become a monk, and when he was in histwenties, he was an official in the treasury of Yuhang county near Hangchou.He felt sorry for fishes and shrimps that had been caught to be eaten,so sometimes he took money out of the treasury to buy them.

Thenhe took them to the shore and release them.

Unfortunately,that wasn't his money, and finally he got caught. He was thrown in jail.

Thejudge didn't believe he was spending the money to set little animals free.He convicted Wang of stealing government money. This is a very seriouscrime. In those days, the punishment was beheading – the convict wasdragged out to a public place where everybody could watch and his headwas chopped off with a big sword. Those who saw this horrifying punishmentwere always scared!

Theking knew that he was a very kind man and released a lot of little animals.Maybe he bought the animals with government money. He told the officialsat the execution to observe his words and deeds very carefully. Whenhe was dragged out to get his head chopped off, he did not seem frightenedat all.

Hewas not even nervous. In fact, he seemed to be very relaxed and cheerful.The executioner had never seen anything like this! He very respectfullyasked him, “All the other convicts I've ever beheaded have trembled andcried. I have never seen anyone like you before. How can you be so calm?You're about to be killed for using the government's money, you know.”

Heanswered, “Yes, I did use the government's money, but I didn't spendany of it on myself. I used it to buy animals and set them free. So whatis there for me to be afraid of? As soon as you chop off my head, I cango to the Pure Land of Amitabha. Isn't that wonderful? I can hardly wait!”

Whenthe officials in charge of the execution heard that, they knew that hewas honest. They admired his integrity and his calm bravery. They toldthe executioner to let him go, and pardoned him.

Afew years later, when he was thirty, he became a monk, and a very goodmonk he was! He let go off all his petty worries. He achieved enlightenedand wrote several important books. When he died in 975 AD at the age of72, Amitabha came to take him to the Pure Land.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000