Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

18. Thay Đổi Vận Mạng Nhờ Lòng Từ Bi

07/09/201113:53(Xem: 5577)
18. Thay Đổi Vận Mạng Nhờ Lòng Từ Bi

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

ThayĐổi Vận Mạng Nhờ Lòng Từ Bi

ÐạiThiện là một trong những ngôi chùa lớn nhất tại Cối Kê,bên Trung Quốc. Hằng ngày có rất đông khách thập phương,du khách và người vãng cảnh đến đây lễ bái. Ngày nọ,có hai vị sĩ tử là Ðào Thạch Lương và Trương Chi Ðìnhtới viếng chùa. Trong chùa Ðại Thiện có một cái Hồ PhóngSinh lớn. Khi nhìn thấy hàng vạn con cá và lươn đang lộitrong hồ nước thì hai người này rất xúc động. Họ pháttâm muốn làm một việc gì phước đức.

ÐàoThạch Lương nói với Trương Chi Ðình: “Tôi muốn mua tấtcả số lươn và cá này rồi mang chúng ra con sông lớn phóngsinh hết để chúng có nơi rộng rãi bơi lội thỏa thích.Con sông ấy chảy đổ vào sông Dương Tử lớn rộng bao lamặc sức cho chúng di chuyển qua lại, an nhiên tự tại. Bạnnghĩ như thế nào?”

TrươngChi Ðình đáp: “Tốt quá đi chứ. Ðể tôi giúp bạn mộttay.”

ÐàoThạch Lương nói: “Nhưng mà tôi có ít tiền quá. Ðể xem,nếu chúng ta có thể kêu gọi thêm đông người đóng góptịnh tài thì chúng ta sẽ phóng sinh được nhiều lươn vàcá hơn.”

TrươngChi Ðình đáp: “Ý kiến quá hay! Tôi sẽ cố gắng hết sứcgiúp bạn”. Thế rồi Trương Chi Ðình tự nguyện đóng gópmột lượng bạc và ông ta đến gặp các vị có thiệntâm quen biết kêu gọi họ tiếp tay giúp đỡ. Cuối cùng họquyên góp được tám lượng bạc.

Cảhai sĩ tử Ðào và Trương vô cùng sung sướng. Họ mướn cácnhân công đưa lên chùa và gặp nhà sư để sắp xếp côngviệc phóng sinh. Rồi họ mua hàng vạn con lươn và cá dướihồ đem chúng ra ngoài sông thả hết. Về sau, hai ngườicũng quên bẵng sự việc phóng sinh những con lươn và cá đó;nhưng vào một đêm thu, ông Ðào nằm mộng, ông thấy mộtvị thần đến nói một cách nghiêm chỉnh rằng: “Lâu nayhai sĩ tử đã có công đèn sách, nhưng rất tiếc quý vịthi không đậu. Hôm nay tôi đến báo cho hai ông biết tin vuilà nhờ công đức phóng sinh thả hàng vạn con vật trở vềcuộc sống thiên nhiên tự do; cho nên hy vọng trong kỳ thinày hai ông sẽ trúng tuyển. Hôm nay tôi đến chúc mừng sựthành công và tương lai giàu sang phú quý của quý vị.”

Khithức dậy, ông Ðào đến kể cho ông Trương nghe về giấcmơ của mình. Ông Trương nói: “Thực kỳ lạ, tối qua tôicũng nằm thấy điềm chiêm bao y hệt như vậy!”

Ðúngthế, vào năm đó, cả hai thư sinh ông Ðào Thạch Lương vàông Trương Chi Ðình đều thi đậu. Họ được bổ làmquan cao cấp trong triều đình và hai người biết rằng ngàynay đạt được danh vọng cao sang là do phước đức họ đãcó lòng từ bi phóng sinh rất nhiều thú vật vô tội trướcđây.

ThePower Of Mercy

TashanTemple is one of the biggest temples in Kuichi, in China. Worshipers flockthere, and so do many tourists and sightseers. One day two scholars cameto the temple, T'ao Shihliang and Chang Chiht'ing. Tashan Temple had abig Free Life Pond, and when these two scholars saw the thousands of eelsand fish swimming in the pond, they were touched. They wanted to do something,too.

“I'dlike to buy these eels and fish and take them to the big river where theyhave more space to swim around. That river flows into the YangtzeRiver, so they'll have all the space they need. They'll be free for therest of their lives. What do you think?” T'ao Shihliang asked.

ChangChiht'ing said, “That's a good idea. Let me help.”

“Idon't have much money. Let's see if we can get some more people to pitchin so we can set more eels and fish free.”

“Great!I'll do my best,” Chang answered. Chang had an ounce of silver, so hedonated that, and then he went to all the nice people he knew and askedthem to help. All together, they collected eight ounces of silver thatway.

T'aoand Chang were happy. They hired some workmen and made arrangements withthe monks in the temple. Then they took thousands of eels and fish fromthe pond and released them in the river. Later, they forgot all about freeingthose eels, and fish but one night in the fall, T'ao had an odd dream.He dreamed that a god strode up and announced very formally: “You twogentlemen studied well but you were originally fated to fail all of theimperial examinations. Let it be known that because you have released thousandsof animals and returned to them their natural freedom, you have earnedgreat merit. You have earned enough merit to pass the imperial examinations.I have come to congratulate you on your coming good fortune.”

Whenhe woke up, T'ao went to tell Chang about his dream. “That's amazing!”Chang said. “I had exactly the same dream last night, too!”

Sureenough, when they took the imperial examinations that year, both T'ao andChang passed. They became important government officials, and they alwaysremembered that their fortune came because they had been kind to dumb animals.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567