Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

03. Vận Mạng Có Thể Thay Ðổi

07/09/201113:53(Xem: 4888)
03. Vận Mạng Có Thể Thay Ðổi

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

VậnMạng Có Thể Thay Ðổi

ViênLưu Trang là một nhà tướng số danh tiếng. Nhìn chỉ tay haycái mũi của một người nam hoặc nữ, ông có thể đoán biếttrước vận mạng tương lai của họ. Một hôm có một vịđại thần dắt con đến nhờ ông xem tướng. Viên Trang coitướng xong biết đứa bé này vài năm sau sẽ chết. Ông liềnbảo cho vị quan kia hay.

Nghenói vậy, vị quan ấy rất đau khổ. Trên đường về nhàông đến gặp một vị sư. Vị tăng hỏi: “Có việc gì xảyra mà trông ngài sầu não như thế?” Vị quan đáp rằng ôngvừa mới nghe nhà tướng số báo cho biết một tin chẳng lành.

HòaThượng liền xem tướng đứa nhỏ để tìm hiểu vận mạngcủa nó. Ngài nói với cha em bé: “Chỉ có phước đức mớicứu được mạng sống của cháu. Nhưng cơ duyên làm phướckhông phải dễ. Nếu ngài muốn có phước đức thì cách tốtnhất là nên phóng sinh. Tạo phước đức bằng hành độngthiện không giết hại sinh vật mới có thể bảo vệ mạngsống cho con ông.

Nghelời Hòa Thượng, vị quan kia liền phát nguyện không bao giờsát sanh mà lại còn phóng sanh. Ông tinh tấn làm lành như vậyđược ít năm; sau đó gặp lại cha con ông, Hòa Thượng bảo:“Chưa đủ! Ông cố gắng tạo thêm nhiều thiện nghiệp nữamới có thể cứu được mạng sống của con ông”.

Viênquan lại nỗ lực cứu thoát nhiều sinh vật nữa. Khi gặpdịp làm phước giúp đỡ ai, người cũng như thú vật; ôngluôn luôn sẵn sàng đóng góp thời giờ lẫn tiền bạc. Nhờvậy, viên quan đã cứu độ vô số sinh linh, và người conđến năm bị chết yểu nó vẫn sống và biến đổi trởthành một thanh niên khỏe mạnh.

Nhàtướng số Viên Lưu Trang biết sự việc này. Từ đó vềsau, mỗi khi coi thấy người nào có vận mạng xấu, ông liềnkhuyên bảo họ nên cố gắng làm việc phước đức và đừngbao giờ sát sanh. Nhờ tu nhân tích đức mà nhiều người đánglý sẽ phải chết sớm khổ đau, họ lại sống trường thọ;nhiều kẻ nghèo khó trở nên giàu sang.


FateCan Be Changed

YuanLiuchuang was an expert fortune-teller. He could tell a person's fate fromthe lines on his palm or the shape of her nose. Once a very powerful governmentofficial brought his son to Yuan to have his fortune told. Yuan knew immediatelythat a few years later, the little boy would die. He told the official.

Ofcourse the official was heart-broken. On his way home, he ran into a monk,who asked, “Why do you look so sad?” The official explained that hehad just had bad news from a fortune teller.

Themonk examined the little boy and looked into his fate. He told the boy'sfather, “The only way to save your little boy is through hidden virtue,but there not always chances to do good. If you wish to build hidden virtue,the most convenient way is through releasing animals. That way you canbuild hidden virtue, which will protect your son.”

Rightaway, the official made up his mind never to kill again and to releasetrapped animals. He worked hard for several years, but when he saw themonk again, the monk said, “Not enough! You have not created enough goodkarma, so you still can't save your son.”

Thefather worked even harder to save animals. Whenever there was an opportunityto do something for others, man or beast, he was the first to donate timeand money. In this way, he saved innumerable lives, and when his son reachedthe year in which he was fated to die, he lived and grew into a fine youngman.

YuanLiuchuang heard about this. From then on, whenever he saw that someone'sfortune as bad, he told that person to do good and to save lives.In this way, many people who should have died miserably lived long lives,and many people who should have been poor became rich instead.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567