Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

01. Phật Cắt Thịt Mình Thế Thịt Chim Bồ Câu

07/09/201113:53(Xem: 4348)
01. Phật Cắt Thịt Mình Thế Thịt Chim Bồ Câu

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

PhậtCắt Thịt Mình Thế Thịt Chim Bồ Câu

Trờiquang mây tạnh, ánh dương chiếu khắp, cảnh sắc tươi vui.Ðức Phật trên đường đi vào rừng bỗng gặp thấy mộtcon chim ưng to lớn đang đuổi theo một con chim bồ câu. Nhậnbiết chim ưng đang sà xuống để chụp bắt mình, chim bồcâu gặp Ðức Phật, nó bay nhanh tới đậu bên cạnh Ngàiđể lánh nạn. Ðức Phật liền bảo vệ che chở cho nó khỏibị chim ưng tấn công.

Chimưng bèn xếp cánh đáp xuống đậu ở một cành cây và nói:“Ngài thương muốn cứu sống bồ câu, chẳng lẽ để chotôi chết đói. Như vậy là Ngài không tốt”.

ÐứcPhật từ bi hỏi: “Ngươi cần gì để no lòng, ta sẵn sàngcung cấp cho ngươi”.

Chimưng liền đáp: “Tôi muốn ăn thịt”.

ÐứcPhật liền rút ra một con dao, thản nhiên cắt thịt nơi cánhtay của mình. Ngài trao thịt cho chim ưng. Nhưng chim ưng chêít không bằng thịt bồ câu. Do đó, Ðức Phật lại xẻothêm thịt nơi cánh tay của Ngài, nhưng khi Ngài cắt tận đếnxương thì không còn thịt nữa. Cuối cùng Ngài phải cắthết tất cả thịt nơi cánh tay của Ngài nhưng vẫn khônglàm sao cân đủ nặng bằng thịt bồ câu.

Chimưng hỏi Ðức Phật: “Ngài có hối tiếc khi cắt thịt hủyhoại cánh tay của Ngài không?”

ÐứcPhật trả lời: “Ta không có một chút gì hối hận vì hạnhnguyện của Ta là cứu độ tất cả mọi chúng sanh thì mộtít thịt nơi cánh tay ta có gì là đáng tiếc?”

Chimưng nhạo báng tỏ bày: “Ngài nói nghe đạo đức quá màkhông biết có thực tâm không”

ÐứcPhật liền đáp: “Nếu lời nói này của ta xuất phát từlòng chí thành thì mong thịt cắt khỏi cánh tay ta sẽ liềnlại như trước”. Ðức Phật phát lời thề nguyền vừaxong, thịt cánh tay Ngài tức thời lành dính lại như cũ.

Chimưng thấy vậy liền bay vút lên không và hiện nguyên hìnhlà vị Ðế Thích (Vua Cõi Trời). Ðế Thích nghe thiên hạbảo rằng Ðức Phật luôn có lòng thương bao la cứu giúpchúng sanh cho nên Ngài hóa làm chim ưng xuống trần gian gặpđể thử Ðức Thế Tôn. Chim ưng hướng về Ðức Phật đảnhlễ với tâm thành cung kính; miệng không hết lời tán thánlòng từ bi vô lượng của Ngài rồi bay đi.

Hàngnghìn năm qua, mọi người ai cũng biết sự tích Ðức Phậtxưa kia đã từng hy sinh chặt đứt cánh tay của mình đểcứu sống con chim bồ câu.

AnArm For A Life

Itwas a clear, sunny day. The weather was beautiful. The Buddha was walkingthrough a forest when he saw a huge eagle chasing a dove. Just as the eaglewas about to swoop down and catch it, the dove spotted the Buddha and wentto his side for safety. The Buddha protected it from the eagle.

Theeagle perched on a nearby branch and said, “You can save the dove, butthat means you're starving me. You're really mean.”

TheBuddha kindly said, “Tell me what you want to eat, and I'll get it foryou.”

Theeagle replied, “I eat meat.”

TheBuddha took out a knife and cut a piece of meat from the flesh of his ownarm. He gave it to the eagle, but the eagle complained, “There's moremeat on a dove than that,” so the Buddha sliced off another piece fromhis arm, but he was getting down to the bone where there's not much meat.Finally he had cut all the meat off his arm, but there still wasn't asmuch as the weight of the dove.

Theeagle asked the Buddha, “Are you sorry you've ruined your own arm?”

TheBuddha answered, “I am not in the least bit sorry. My mission is to saveall living things. What difference does a bit of flesh off my arm make?”

Theeagle sneered, “You're just saying that to sound good.”

TheBuddha said, “If my words are the sincere truth, may my arm grow backas good as new.” When the Buddha made this oath, the flesh on his armdid grow back, just like new.

Whenthe eagle saw this, he flew up into the sky and revealed his true shape:he was the Emperor of Heaven! He had heard that the Buddha was kind, sohe had come to test him. He showed his deepest respect to the Buddha andthen flew away, singing great praises for the Buddha's mercy.

Beforelong, everyone knew that the Buddha had cut away his own arm in order tosave a dove.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,502,996