Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kinh Địa Tạng

08/04/201316:58(Xem: 19733)
Kinh Địa Tạng
Ý kiến bạn đọc
01/06/202102:25
Khách
Kính thưa Thầy ! Con phát tâm in kinh này nhưng khi đọc con phát hiện ra 2 từ dư ra trong đoạn kinh phẩm thứ 9 xưng danh hiệu chư Phật con không hiểu như thế nào, xin Thầy giải đáp cho con hiểu , xin Thầy gởi về hoangloi7518@gmai.com. cảm ơn Thầy , xin Thầy hồi âm sớm cho. địa chỉ này mới đúng . địa chỉ trên sai
Những kẻ sắp chết, thân nhân trong nhà, dầu chỉ một người biết vì kẻ ấy mà cao tiếng niệm danh hiệu của một đức Phật đi nữa, kẻ ấy, ngoại trừ năm thứ nghiệp dữ vô gián, dư ra, nghiệp dữ của những quả khổ khác đều tan biến hết thảy. Năm thứ nghiệp dữ vô gián tuy cực kỳ nặng nề, sẽ sa vào địa ngục ấy với cái kiếp cả ức năm vẫn chưa thoát khỏi, nhưng mà nhờ lúc sắp chết được người khác niệm cho danh hiệu của Phật, nên nghiệp dữ ấy cũng tiêu dần đi, huống chi có kẻ tự mình niệm được danh hiệu của Phật. Kẻ ấy, phước được đã vô lượng mà tội diệt cũng vô lượng.
01/06/202102:22
Khách
Kính thưa Thầy ! Con phát tâm in kinh này nhưng khi đọc con phát hiện ra 2 từ dư ra trong đoạn kinh phẩm thứ 9 xưng danh hiệu chư Phật con không hiểu như thế nào, xin Thầy giải đáp cho con hiểu , xin Thầy gởi về hoangloi75182@gmai.com. cảm ơn Thầy , xin Thầy hồi âm sớm cho
Những kẻ sắp chết, thân nhân trong nhà, dầu chỉ một người biết vì kẻ ấy mà cao tiếng niệm danh hiệu của một đức Phật đi nữa, kẻ ấy, ngoại trừ năm thứ nghiệp dữ vô gián, dư ra, nghiệp dữ của những quả khổ khác đều tan biến hết thảy. Năm thứ nghiệp dữ vô gián tuy cực kỳ nặng nề, sẽ sa vào địa ngục ấy với cái kiếp cả ức năm vẫn chưa thoát khỏi, nhưng mà nhờ lúc sắp chết được người khác niệm cho danh hiệu của Phật, nên nghiệp dữ ấy cũng tiêu dần đi, huống chi có kẻ tự mình niệm được danh hiệu của Phật. Kẻ ấy, phước được đã vô lượng mà tội diệt cũng vô lượng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn