Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kinh Trung Ấm

30/04/201100:55(Xem: 3407)
Kinh Trung Ấm
Phat_Thich_Ca_14
KINH TRUNG ẤM

Hán dịch: Sa môn Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Quang

MỤC LỤC
Quyển Thượng
PHẨM THỨ NHẤT: Như Lai Năm Hoằng Thệ Nguyện vào Trung Ấm Giáo Hóa
PHẨM THỨ HAI: Đức Diệu Giác Như Lai đưa Chư Bồ Tát vào Trung Ấm Giáo Hóa
PHẨM THỨ BA: Đức Diệu Giác Như Lai phân thân vào Trung Ấm
PHẨM THỨ TƯ: Bồ Tát Hiền Hộ thưa hỏi
PHẨM THỨ NĂM: Đạo Thụ
Quyển Hạ

PHẨM THỨ SÁU: Thần Túc
PHẨM THỨ BẢY: Phá lưới ái
PHẨM THỨ TÁM: Ba đời bình đẳng
PHẨM THỨ CHÍN: Không Sanh Diệt
PHẨM THỨ MƯỜI: Giáo Hóa Không Vô Hình
PHẨM THỨ MƯỜI MỘT: Có Sắc - Không Sắc
PHẨM THỨ MƯỜI HAI: Hoan Hỷ


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn