Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Trung Ấm

30/04/201100:55(Xem: 4912)
Kinh Trung Ấm
Phat_Thich_Ca_14
KINH TRUNG ẤM

Hán dịch: Sa môn Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Quang

MỤC LỤC
Quyển Thượng
PHẨM THỨ NHẤT: Như Lai Năm Hoằng Thệ Nguyện vào Trung Ấm Giáo Hóa
PHẨM THỨ HAI: Đức Diệu Giác Như Lai đưa Chư Bồ Tát vào Trung Ấm Giáo Hóa
PHẨM THỨ BA: Đức Diệu Giác Như Lai phân thân vào Trung Ấm
PHẨM THỨ TƯ: Bồ Tát Hiền Hộ thưa hỏi
PHẨM THỨ NĂM: Đạo Thụ
Quyển Hạ

PHẨM THỨ SÁU: Thần Túc
PHẨM THỨ BẢY: Phá lưới ái
PHẨM THỨ TÁM: Ba đời bình đẳng
PHẨM THỨ CHÍN: Không Sanh Diệt
PHẨM THỨ MƯỜI: Giáo Hóa Không Vô Hình
PHẨM THỨ MƯỜI MỘT: Có Sắc - Không Sắc
PHẨM THỨ MƯỜI HAI: Hoan Hỷ


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567