Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Audio bài giảng

01/07/201520:20(Xem: 6846)
Audio bài giảng

  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ PHÁP BẢO
 PHẬT LỊCH  2559
( Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 11/07/2015 )
LỊCH GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG KỲ 16

  

Thời gian

Hô Canh Tọa Thiền, Công phu Lăng Nghiêm & Khai Thị

5.45am-7am

Khoá lễ Tịnh Độ:
7pm-7.30pm (Thiền Đường)
 & Thuyết pháp: 7.30pm-9pm. Giảng Sư

Thứ Tư
1/7/2015


- Lễ Khai Mạc

 

TT Như Định
ĐĐ Hạnh Tri
(Truyền Thống An Cư)

 

Thứ Năm
2/7/2015


HT Bảo Lạc
TT Phổ Hương
TT Nguyên Tạng
(Lục độ ba la mật)
Thứ Sáu
3/7/2015


HT Quảng Ba
Ni Sư Viên Thông
SC Giác Anh

(Hành trạng
 chư vị Thánh Ni)

 

Thứ Bảy
4/7/2015

TT Như Định

 
Tụng Pháp Hoa

 

HT Minh Hiếu
ĐĐ Đạo Hiển
(Bát Nhã Tâm Kinh)

Chủ Nhật
5/7/2015

TT Bổn Điền

Lễ Hiệp Kỵ

TT Bổn Điền
TT Đạo Thông

(Yếu quyết pháp niệm Phật)


 

 

 

Thứ Hai
6/7/2015

TT Tâm Minh

TT Tâm Minh
TT Thiện Hiền

(20 điều khó)


Thứ Ba
7/7/2015

TT Tâm Phương

 


TT Minh Thường

ĐĐ Phổ Huân
(Bốn Pháp tư lương)

Họp HĐĐH

 

Thứ Tư
8/7/2015

HT Trường Sanh

 

TT Giác Tín

ĐĐ Viên Trí

(Tứ vô lượng tâm)

Thứ Năm
9/7/2015

TT Nguyên Trực

 

NS Tâm Lạc
NS Thể Viên

(Ý nghĩa báo ân)

 

Thứ Sáu
10/7/2015

TT Nhật Tân
HT Quảng Ba

giảng Kinh Pháp Hoa

Thiền Trà
TT Phổ Hương
ĐĐ Hạnh Tri

Thứ Bảy
11/7/2015

HT Minh Hiếu
Lễ Tự tứ, Thọ tuế
& yết ma giải giới trường

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,280,043