Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Audio bài giảng

01/07/201520:20(Xem: 4562)
Audio bài giảng

  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ PHÁP BẢO
 PHẬT LỊCH  2559
( Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 11/07/2015 )
LỊCH GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG KỲ 16

  

Thời gian

Hô Canh Tọa Thiền, Công phu Lăng Nghiêm & Khai Thị

5.45am-7am

Khoá lễ Tịnh Độ:
7pm-7.30pm (Thiền Đường)
 & Thuyết pháp: 7.30pm-9pm. Giảng Sư

Thứ Tư
1/7/2015


- Lễ Khai Mạc

 

TT Như Định
ĐĐ Hạnh Tri
(Truyền Thống An Cư)

 

Thứ Năm
2/7/2015


HT Bảo Lạc
TT Phổ Hương
TT Nguyên Tạng
(Lục độ ba la mật)
Thứ Sáu
3/7/2015


HT Quảng Ba
Ni Sư Viên Thông
SC Giác Anh

(Hành trạng
 chư vị Thánh Ni)

 

Thứ Bảy
4/7/2015

TT Như Định

 
Tụng Pháp Hoa

 

HT Minh Hiếu
ĐĐ Đạo Hiển
(Bát Nhã Tâm Kinh)

Chủ Nhật
5/7/2015

TT Bổn Điền

Lễ Hiệp Kỵ

TT Bổn Điền
TT Đạo Thông

(Yếu quyết pháp niệm Phật)


 

 

 

Thứ Hai
6/7/2015

TT Tâm Minh

TT Tâm Minh
TT Thiện Hiền

(20 điều khó)


Thứ Ba
7/7/2015

TT Tâm Phương

 


TT Minh Thường

ĐĐ Phổ Huân
(Bốn Pháp tư lương)

Họp HĐĐH

 

Thứ Tư
8/7/2015

HT Trường Sanh

 

TT Giác Tín

ĐĐ Viên Trí

(Tứ vô lượng tâm)

Thứ Năm
9/7/2015

TT Nguyên Trực

 

NS Tâm Lạc
NS Thể Viên

(Ý nghĩa báo ân)

 

Thứ Sáu
10/7/2015

TT Nhật Tân
HT Quảng Ba

giảng Kinh Pháp Hoa

Thiền Trà
TT Phổ Hương
ĐĐ Hạnh Tri

Thứ Bảy
11/7/2015

HT Minh Hiếu
Lễ Tự tứ, Thọ tuế
& yết ma giải giới trường

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn