Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

O

20/01/201103:54(Xem: 10052)
O


O

Oai Âm Vương Phật Bhichmagardjita-gochas-vararadja(S)Tên một vị Phật hay Như Lai.

Oai Âm Vương Phật Bhisma-gardjita-gochasvaradja Buddha(S),Bhisma-garjitasvara-rāja(S)Đức Phật thời quá khứ kỳ kiếp của Ngài tên là Ly suy, cõi của Ngài là Đại thành.

Oai đức Tedjas(S)Oai thế và đức hạnh.

Oai lực của chú Aciṇtya-shakti(P),Devine force in mantra, Aciṇtya-Sakti (S).

Oai nghi Irya-patha(S),Bodily postures, Caturi-riyāpatha (P).

Oai như vương Kumbhīraba(S)Kim Tỳ La Đá Ca Tỳ La, Kim Tỳ La Đà Vị thần thân hình sắc trắng hồng, tay trái cầm bửu cung, tay mặt cầm bửu tiển.

Oai Quang thiên Xem Ma dị chi Bồ tát.

Oai Thần Satagiri(S)Sa đa kỳ lý Một trong Dạ xoa bát đại tướng: Bảo Hiền, Mãn Hiền, Mật Chủ, Oai Thần, Ứng Niệm, Đại Mãn, Vô tỷ lực, Mật Nghiêm.

Oán gia Satru(S)Người kết oán với ta.

Oán tắng hội khổ Apriyasamparayoyga(P)Kẻ thù thường hay gặp. Một trong bát khổ.

Oánh Sơn Thiệu Cẩn Keizan Jōkin(J)Tên một vị sư.

Ô bà tam bát na Xem Cụ túc giới.

Ô Cựu Wu Jiu(C),UkyŪ(J),Wu-chiu(C),Wu Jiu (C),Ukyu (J)(Thế kỷ 13-14) Đệ tử và truyền nhân giáo pháp của Mã Tổ Đạo Nhất.

Ô khu sa ma Xem Uế tích Minh vương.

Ô khu sắt ma Xem Uế tích Minh vương.

Ô Ma quỷ Unmada(S)Tên một loài quỷ say.

Ô Ma Tử Phạt Thệ Umasvati(S)Một trong những vị Luận sư của Kỳ Na giáo.

Ô nhiễm Xem Lậu.

Ô Phàm Già Uvanga(S)1 trong 6 thể loại kinh điển của Kỳ Na giáo.

Ô Sa Tư Xem Ô sá.

Ô sá Usas(S)Thái Bạch tinh, Ô Sa Tư Nữ thần buổi sáng cũng là vị nữ thần đẹp nhất.

Ô sô quân trà Xem Uế tích kim cang.

Ô sô sáp ma Xem Uế tích Minh vương.

Ô sô sát ma Minh vương Xem Uế tích kim cương Bồ tát.

Ôm Om(S),Aum, Umán.

Ốc Xá Giả Gah-karakam(C).

Ồn ào Kalakala(S),Confused noise.

Ở trên trời Gaganastha(S),Situated in the sky.

Ở trong núi Girikshit(S),Living in the mountain.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,887,015