Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

O

19/01/201111:33(Xem: 10009)
O


O

Obscurations, twoNhị chướng → drippa nyi (T)The first kind of obscuration to achieving enlightenment along the path is the cognitive obscurations (Tib. shes sgrib) and the second kind are the emotional obscruations (Tib. nyon sgrib).

Obstacle and hardshipChướng nạn.

Ocean-Wide Lotus AssemblyLiên trì hải hội Phật bồ tát The Lotus Assembly represents the gathering of Buddha Amitabha, the Bodhisattvas, the sages and saints and all other superior beings in the Land of Ultimate Bliss.

OfferingCúng dường.

Ogha sutta (P) → Sutra on FloodsName of a sutra.(SN XLV.171)Tên một bộ kinh.

Ogha-tarana sutta (P) → Sutra on Crossing Over the FloodName of a sutra. (Suttan i.1)Tên một bộ kinh.

Oja(S) The rupa which is nutrition.

Ōjin (J) Ứng thân See Nirmāṇakāya.

Okite(S) Rules of conduct.

Okkantika-samyutta (P) Tương Ưng nhập RecurringName of a sutra.(chapter SN XXV)Tên một bộ kinh.

Okkha sutta (P) → Sutra on Serving Dishes Name of a sutra. (SN XX.4)Tên một bộ kinh.

Olarika rūpas (S) → Gross rupas (sense objects and sense organs).

Oṃ (S) Ôm Aum→ Umán The most simple, yet sacred mantra in Buddhism and other indian religions.

Oṃ Maṇi Padme Hūm (S) án Ma Ni Bát Dị Hồng Precious pearl in a lotus.Ngọc quí trong hoa sen.

OmniscienceToàn giác trí, nhất thiết chủng trí All-knowing wisdom of the Buddha.

On the Meaning of Meditative Good Acts

Quán kinh định thiện sớ The third fascicle of the four-fascicle commentary on the Contemplation Sutra by Shan-tao.

Once-returnerNhất lưu A sage who has only one rebirth left before reaching Arhatship and escaping birth and death.

One MindNhất tâm The single-minded trust in Amida which Vasubandhu professed in his Hymn of Aspiration for Birth in the Pure Land; in Shinran's interpretation, the One Mind is the same as the Three Minds, or the three aspects of Faith of the Eighteenth Vow.

One Thought and Many CallingsNhất niệm đa niệm văn ýA work by Shinran when he was 85 years of age, in which he quotes from Ryukan's work to show that one should not be attached to either one thought of Faith or many sayings of the Nembutsu.

One-Life BodhisattvaNhất sanh bổ xứ bồ tát A Bodhisattva who is one lifetime away from Buddhahood. The best known example is the Bodhisattva Maitreya.

OnenessNhất như A synonym of True Suchness; the ultimate truth and reality which is undivided and perfect by itself.

One-Vehicle DharmaNhất thừa pháp See Ekayāna.

One-Vehicle teachingNhất thừa pháp → Ekayāna (S).

One-Vehicle teaching of the Primal VowBổn nguyện nhất thừa Shin Buddhism is the way of salvation originating from Amida's Primal Vow, which is firmly grounded in the One-Vehicle teaching.

OntologyThực tại luận.

Opamma-samyutta (P) Tương Ưng thí dụ ComparisonsName of a sutra.(chapter SN XX)Tên một bộ kinh.

Orategama (J) Bạch Ẩn Huệ Hạc Name of a monk.Tên một vị sư.

OrganCăn See.

Original bodhiBổn giác.

Original natureChân tánh Xem Phật tánh.

Original VowsBản nguyện The vows which bodhisattvas make when they resolve to become Buddhas and save all sentient beings; in the Pure Land sutras they refer to Dharmakara's 48 Vows.

Original wisdomBổn trí.

Osel (T) Cực quang Clear light.

Other ShoreBỉ ngạn → Para (S)The other shore of the stream of transmigration; the state of emancipation.

Other-powerTha lực Amida's saving power originating from his Primal Vow. Other-power is absolutely necessary if aBodhisattva is to attain Ultimate Enlightenment. The Lankavatara Sutra (the only sutra recom-mended by Bodhidharma) and the Avatam-saka are emphatically clear on this point.

Other-power faithTha lực tín The Faith awakened by Amida's Power.

Other-power wayTha lực hành môn, tha lực pháp môn The way of attaining Enlightenment through the Other-Power.

Oupali (S) Ưu bà ly One of the Buddha's disciplesMột đệ tử Phật, trước làm nghề cạo tóc, giai cấp hạ tiện, theo 6 ông hoàng dòng họ Thích đi xuất gia, sau đắc quả A la hán, được Phật khen là Trì luật đệ nhất.

Ōbai (J) Hoàng Mai See Huang-mei.

Ōbaku Kiun (J) Hoàng Bá Hy Văn See Huang-po Hsi-yun.

Ōbaku-kiun (J) Hoàng Bá Hy Vận Name of a monk.Tên một vị sư.

Ōbaku-shū(S)Hoàng Bá tông Name of a school or branch.Tên một tông phái.

Ōryō Enan (J) Hoàng Long Huệ Nam See Huang lung Huinan.

Ōryō E'nan (J) Hoàng Long Huệ Nam See Huang-lung Hui-nan.

Ōryō-ha (J) Hoàng long phái See Huang-lung p'ai.

Ōryoko (J) Bình bát (âm Hán tương ứng là ứng lượng khí) The bowls given to a Buddhist upon being ordained.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,829,670