Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phật Lý Căn Bản

03/01/201109:40(Xem: 7136)
Phật Lý Căn Bản

 phatlycanban_hthuyenvi

 

Phật Lý Căn Bản


HT Thích Huyền Vy
Biên soạn

 

Viện Cao Đẳng Phật Học Linh Sơn
Tái Bản PL 2528 - 1984

 

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Chương I - TỔNG QUAN

1. Thế nào gọi là Phật Giáo?
2.
Làm thế nào để nghiên cứu Phật giáo?
3.
Nghiên cứu đại thể Phật giáo
4.
Nguyên nhân thành lập Phật giáo
5.
Nghiên cứu kinh luận
6.
Nghiên cứu lịch sử Phật giáo
7.
Phân biệt Phật học và học Phật

 

Chương II - SỬ QUAN

1. Tư tưởng Ấn độ trước khi đức Phật giáng sanh
2.
Xã hội Ấn độ trước khi đức Phật xuất hiện
3.
Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi giáng sanh đến thành đạo
4.
Lược sử đức Phật (tiếp theo) từ khi thành đạo đến nhập Niết Bàn

 

Chương III - KIẾT TẬP KINH ĐIỂN

1. Kiết tập kinh điển Tiểu thừa
2.
Kiết tập kinh điển Đại thừa
3.
Kiết tập kinh điển bí mật

 

Chương IV – NHÂN SINH, VŨ TRỤ

1. Hữu tình quan (hay nhân sinh quan của Phật giáo)
2.
Thế giới quan (hay vũ trụ quan của Phật giáo)
3.
Nhơn thừa – Thiên thừa
4.
Uẩn, xứ và giới

 

Chương V – GIÁO LÝ CĂN BẢN

1. Tứ đế
2.
Mười hai nhân duyên - Lược giải 12 nhân duyên của Duyên giác thừa
3.
Mười hai nhân duyên (tiếp theo) Thuyết minh nhân quả
4.
Ba Pháp Ần
5.
Duyên sanh tánh không
6.
Tám chính đạo
7.
Bốn tâm vô lượng
8.
Sáu độ
9.
Bốn nhiếp pháp
10.
Niết bàn
11.
Bồ đề
12.
Ba vô lậu học

 

Chương VI - THỰC HÀNH GIÁO LÝ

1. Thiền, quán
2.
Tụng kinh
3.
Lễ Sám
4.
Phương pháp niệm Phật
5. Trì chú

 

Phụ chương CÁC VẤN ĐỀ THIẾT YẾU

1. Giáo, Thừa trong đạo Phật
2.
Phật tử nên thọ trì giới Bồ-tát
3.
Sám hối, phát nguyện, tinh tấn
4. Niệm Phật trong Phật giáo
5.
Giáo lý căn bản của Thiền định

 

Source: quangduc.com

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/12/201716:25(Xem: 52605)
Văn Hóa Phật Giáo, số 242, ngày 01-02-2016 (Xuân Bính Thân) Văn Hóa Phật Giáo, số 244, ngày 01-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 245, ngày 15-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 246, ngày 01-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 247, ngày 15-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 248, ngày 01-05-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 249, ngày 15-05-2016 (Phật Đản PL 2560) Văn Hóa Phật Giáo, số 250, ngày 01-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 251, ngày 15-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 252, ngày 01-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 253, ngày 15-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 254, ngày 01-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 255, ngày 15-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 256, ngày 01-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 257, ngày 15-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 258, ngày 01-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 259, ngày 15-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 260, ngày 01-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 261, ngày 15-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 262, ngày 01-12-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 263, ngày 15-12-2016
20/12/201608:43(Xem: 5703)
Đức Phật xuất hiện ở đời vì hạnh phúc chư thiên và loài người. Sau 49 năm thuyết pháp, độ sinh, ngài đã để lại cho chúng ta vô số pháp môn tu tập tùy theo căn cơ của mỗi người nhằm chuyển hóa nỗi khổ và niềm đau, mang lại hạnh phúc an vui, giải thoát, niết bàn. Chỉ xét riêng thánh quả Dự Lưu (Tu Đà Hườn), trong kinh điển Nikaya (Pali) Thế Tôn và ngài Xá Lợi Phất chỉ ra hơn năm cách[i] khác nhau tùy theo hoàn cảnh và sở trường của hành giả xuất gia cũng như tại gia để chứng đắc thánh quả đầu tiên này trong bốn thánh quả. Trong những cách này, cách dễ nhất, căn bản nhất, phổ quát nhất và hợp với đại đa số chúng đệ tử nhất
07/06/201106:53(Xem: 2035)
Vào ngày 2 tháng Tư, Lama Zopa Rinpoche đã ban bài giảng để khai mạc khóa tu kéo dài một tháng được tổ chức tại Bendigo, Úc châu trong Đại Bảo Tháp Bi mẫn Phổ quát. Lời khuyên dạy vô cùng phổ biến này được trích dẫn vì sự lợi lạc của tất cả những người không thể tham dự khóa tu:
26/03/201311:23(Xem: 1437)
Tốt và xấu là những tiêu chí để đánh giá đạo đức. Thông thường, một người tốt được nghĩ là một người có đạo đức, và ngược lại. Cũng như vậy, những hành vi được xem là tốt khi hành vi ấy tuân theo những nguyên tắc đạo đức nào đó; và ngược lại, những hành vi được coi là xấu khi chúng chệch ra khỏi những nguyên tắc đạo đức.
11/10/201820:48(Xem: 3661)
Khi chúng ta đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết buị bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong Đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối.
13/11/201607:33(Xem: 4201)
Khi bàn về Phật giáo, học giả Lương Khải Siêu đã nói: “Phật giáo là trí tín, không phải mê tín, là kiêm thiện chứ không phải độc thiện, là nhập thế chứ không phải yếm thế”. Lương Khải Siêu tiên sinh bác cổ thông kim, học thông cả cổ Trung và Tây phương, giữ một địa vị khả kính trong giới học giả. Lời nói của ông phải có căn cứ trên phương diện học lý. Thế thì căn cứ ấy là gì? Lẽ dĩ nhiên là ở trong Tam tạng giáo điển của đạo Phật. Vì mục đích của Phật Pháp là mong con người chuyển mê thành ngộ, chuyển ngu thành trí, và chuyển phàm thành Thánh chứ không gì khác.
21/01/201204:16(Xem: 8219)
Tập sách nhỏ này, là một tập tài liệu vô cùng quí giá, do sự tham khảo các kinh sách của Đức Thế Tôn để lại với các tài liệu tác giả đã sưu tầm và tham quan tại một số địa phương...
12/06/201121:24(Xem: 1011)
Tám loại khổ (i) Sinh: * Có bao giờ ta nghĩ rằng: “Ước gì tôi chưa hề được sinh ra”? Bắt đầu từ khi chào đời, ta trải qua biết bao đau khổ. * Không những chỉ có sự đau đớn lúc chào đời mà thôi, ta còn trải qua những đau khổ của lão, bệnh và tử.
12/02/201215:10(Xem: 2552)
Không thể có một bậc Giác Ngộ chứng nhập Niết Bàn mà chưa hiểu về mình và chưa thấy rõ gốc cội khổ đau của mình.