Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phật Lý Căn Bản

03/01/201109:40(Xem: 11505)
Phật Lý Căn Bản

 phatlycanban_hthuyenvi

 

Phật Lý Căn Bản


HT Thích Huyền Vy
Biên soạn

 

Viện Cao Đẳng Phật Học Linh Sơn
Tái Bản PL 2528 - 1984

 

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Chương I - TỔNG QUAN

1. Thế nào gọi là Phật Giáo?
2.
Làm thế nào để nghiên cứu Phật giáo?
3.
Nghiên cứu đại thể Phật giáo
4.
Nguyên nhân thành lập Phật giáo
5.
Nghiên cứu kinh luận
6.
Nghiên cứu lịch sử Phật giáo
7.
Phân biệt Phật học và học Phật

 

Chương II - SỬ QUAN

1. Tư tưởng Ấn độ trước khi đức Phật giáng sanh
2.
Xã hội Ấn độ trước khi đức Phật xuất hiện
3.
Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi giáng sanh đến thành đạo
4.
Lược sử đức Phật (tiếp theo) từ khi thành đạo đến nhập Niết Bàn

 

Chương III - KIẾT TẬP KINH ĐIỂN

1. Kiết tập kinh điển Tiểu thừa
2.
Kiết tập kinh điển Đại thừa
3.
Kiết tập kinh điển bí mật

 

Chương IV – NHÂN SINH, VŨ TRỤ

1. Hữu tình quan (hay nhân sinh quan của Phật giáo)
2.
Thế giới quan (hay vũ trụ quan của Phật giáo)
3.
Nhơn thừa – Thiên thừa
4.
Uẩn, xứ và giới

 

Chương V – GIÁO LÝ CĂN BẢN

1. Tứ đế
2.
Mười hai nhân duyên - Lược giải 12 nhân duyên của Duyên giác thừa
3.
Mười hai nhân duyên (tiếp theo) Thuyết minh nhân quả
4.
Ba Pháp Ần
5.
Duyên sanh tánh không
6.
Tám chính đạo
7.
Bốn tâm vô lượng
8.
Sáu độ
9.
Bốn nhiếp pháp
10.
Niết bàn
11.
Bồ đề
12.
Ba vô lậu học

 

Chương VI - THỰC HÀNH GIÁO LÝ

1. Thiền, quán
2.
Tụng kinh
3.
Lễ Sám
4.
Phương pháp niệm Phật
5. Trì chú

 

Phụ chương CÁC VẤN ĐỀ THIẾT YẾU

1. Giáo, Thừa trong đạo Phật
2.
Phật tử nên thọ trì giới Bồ-tát
3.
Sám hối, phát nguyện, tinh tấn
4. Niệm Phật trong Phật giáo
5.
Giáo lý căn bản của Thiền định

 

Source: quangduc.com

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/02/2011(Xem: 8358)
Tập sách này gồm có những bài viết đơn giản về Phật Pháp Tại Thế Gian, Cốt Tủy Của Ðạo Phật, Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp, những điều cụ thể, thiết thực...
01/02/2011(Xem: 13590)
Phật Giáo là một tôn giáo có khoảng 300 triệu tín đồ trên khắp thế giới. Danh từ Phật Giáo (Buddhism) phát nguồn từ chữ "buddhi", có nghĩa "giác ngộ", "thức tỉnh".
15/01/2011(Xem: 16892)
Điều làm cho một người trở thành một Phật tử chân chính là người ấy tìm nơi nương tựa ở Đức Phật, Giáo pháp, và chư Thánh Tăng - gọi là Quy Y Tam Bảo.
14/01/2011(Xem: 7324)
Đây là một quyển sách căn bản dành cho người muốn tìm hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống qua con đường tâm linh. Con đường Đạo của Đức Phật rất đơn giản, thích hợp với mọi người.
05/01/2011(Xem: 7444)
Giảithoát là một thắng đức trong ba đức của Phật: Pháp Thân,Bát Nhã, Giải thoát. Nếu như ba thắng đức ấy hoàn toànviên mãn thì gọi là Phật. Vậy nên giải thoát hoàn toànvà tuyệt đối là sự chung kết của Phật Đà, cũng là chỗxu hướng chung của mọi loài chúng sanh. Không những nhân loại mà loại nào cũng thế vì đang ở trong mê lầm đau khổ nênđều có quan niệm lánh khổ tìm vui, mong cầu giải thoát.Cũng vì vậy người đời thường gọi Đạo Phật là đạogiải thoát chung cho tất cả chúng sanh, hay gọi là tôn giáocủa chúng sanh đau khổ.
11/12/2010(Xem: 13261)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
13/11/2010(Xem: 3625)
ánh"không" (S. 'Suunyataa, P. Su~n~nataa) là một trong các học thuyếtquan trọng bậc nhất của Phật giáo và cũng là học thuyếtbị người khác đạo hiểu sai lầm nhiều nhất. Các tác giảchống Phật giáo thường không hiểu rõ hay ngộ nhận ý nghĩacủa hai chữ sắc và không trong đạo Phật. Họ lẫn lộnhoặc lợi dụng vào hiện tượng đồng âm dị tự trong tiếngViệt và Hán Việt, đánh đồng hai khái niệm hoàn toàn khácnội dung làm một, để bôi bác giáo lý của đạo Phật.
06/11/2010(Xem: 7999)
Bát Chánh Đạo rất dễ nhớ, nhưng ý nghĩa của chúng thâm sâu và đòi hỏi một sự hiểu biết về nhiều lãnh vực liên quan trong giáo lý của Đức Phật.
28/10/2010(Xem: 2926)
Hỏi:Một lần, tôi có đọc được một đoạn của bài viết trong báo Giác Ngộ như sau “Khi được hỏi con người ở thế giới này từ đâu có, trong một bản kinh Phật trả lời: có những vị Trời sắp hết phước, họ nhìn xuống thế giới này thấy có ánh sáng liền tìm đến. Tới nơi, họ ăn thử trái cây nơi đây thấy ngon, liền mất thần thông nên ở lại luôn, làm tổ tiên loài người…”. Xin cho biết xuất xứ của đoạn kinh trên và tóm tắt ý chính của kinh. Quan điểm của Phật giáo về nguồn gốc loài người có sự khác biệt như thế nào so với các lý thuyết khoa học đương đại?
23/10/2010(Xem: 8847)
Trên đời này có những người có chánh kiến, tin rằng sự bố thí cúng dường sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp; các hành vi thiện ác đều dẫn đến quả báo; đồng thời cũng tin rằng có những người chân chánh hành trì Chánh pháp, tuyên bố những điều do tự mình thể nghiệm và chứng ngộ. Do nguyên nhân chánh kiến này mà một số loài hữu tình sau khi mệnh chung được sinh vào thiện thú, cõi đời này (Trung Bộ kinh I)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567