Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 5-Lễ Bế Mạc- Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

02/01/202309:32(Xem: 1845)
Day 5-Lễ Bế Mạc- Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ MẠC
Bắt đầu lúc 9am, 31/12/2022)
(MC: TT Thích Viên Tịnh)


- Phật tử học viên tề tựu
- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm
- Niệm Phật cầu gia bị
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự
- Diễn văn bế mạc của Phó Ban Tổ Chức (TT Thích Phổ Huân
- Ban Thư ký báo cáo công việc (TT Thích Giác Tín)
- Cảm tưởng của đại diện học viên (Đh Thanh Phi, Đh Quảng Như, Đh.Diệu Hoàng)
- Nhận xét của TV Hoằng Pháp & công bố kết quả thi (TT Thích Đạo Nguyên)
- Phát thưởng quý Phật tử xuất sắc (TT Nguyên Tạng, TT Đạo Nguyên)
- Lời tán thán công đức của HT Hội Chủ Thích Tâm Minh
- Lời cảm tạ của BTC (TT Trưởng ban Thích Hạnh Tri)
- Công bố Ban Tổ Chức Khóa tu học kỳ 17 và Bàn giao con dấu KTH cho BTC khóa tu kỳ 17 (HT Thích Như Định)
- Phát Chứng Chỉ Tu Học (TT Thích Giác Tín)
- Đạo từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Thích Bảo Lạc
- Hồi hướng công đức và hoàn mãn.
le be mac ky 20 (1)le be mac ky 20 (2)le be mac ky 20 (3)le be mac ky 20 (4)le be mac ky 20 (5)
le be mac ky 20 (6)
Thêm chú thích
le be mac ky 20 (7)


le be mac ky 20 (6)
le be mac ky 20 (7)le be mac ky 20 (8)le be mac ky 20 (9)le be mac ky 20 (10)le be mac ky 20 (11)le be mac ky 20 (12)le be mac ky 20 (13)le be mac ky 20 (14)le be mac ky 20 (15)le be mac ky 20 (16)le be mac ky 20 (17)le be mac ky 20 (18)le be mac ky 20 (19)le be mac ky 20 (20)le be mac ky 20 (21)le be mac ky 20 (22)le be mac ky 20 (23)le be mac ky 20 (24)le be mac ky 20 (25)le be mac ky 20 (26)le be mac ky 20 (27)le be mac ky 20 (28)le be mac ky 20 (29)le be mac ky 20 (30)le be mac ky 20 (31)le be mac ky 20 (32)le be mac ky 20 (33)le be mac ky 20 (34)le be mac ky 20 (35)le be mac ky 20 (36)le be mac ky 20 (37)le be mac ky 20 (38)le be mac ky 20 (39)le be mac ky 20 (40)le be mac ky 20 (41)le be mac ky 20 (42)le be mac ky 20 (43)le be mac ky 20 (44)le be mac ky 20 (45)le be mac ky 20 (46)le be mac ky 20 (47)le be mac ky 20 (48)le be mac ky 20 (49)le be mac ky 20 (50)le be mac ky 20 (51)le be mac ky 20 (52)le be mac ky 20 (53)le be mac ky 20 (54)le be mac ky 20 (55)le be mac ky 20 (56)le be mac ky 20 (57)le be mac ky 20 (58)le be mac ky 20 (59)le be mac ky 20 (60)le be mac ky 20 (61)le be mac ky 20 (62)le be mac ky 20 (63)le be mac ky 20 (64)le be mac ky 20 (65)le be mac ky 20 (66)le be mac ky 20 (67)le be mac ky 20 (68)le be mac ky 20 (69)le be mac ky 20 (70)le be mac ky 20 (71)le be mac ky 20 (72)le be mac ky 20 (73)le be mac ky 20 (74)le be mac ky 20 (75)le be mac ky 20 (76)le be mac ky 20 (77)le be mac ky 20 (78)le be mac ky 20 (79)le be mac ky 20 (80)le be mac ky 20 (81)le be mac ky 20 (82)le be mac ky 20 (83)le be mac ky 20 (84)le be mac ky 20 (85)le be mac ky 20 (86)le be mac ky 20 (87)le be mac ky 20 (88)le be mac ky 20 (89)le be mac ky 20 (90)le be mac ky 20 (91)le be mac ky 20 (92)le be mac ky 20 (93)le be mac ky 20 (94)le be mac ky 20 (95)le be mac ky 20 (96)le be mac ky 20 (97)le be mac ky 20 (98)le be mac ky 20 (99)le be mac ky 20 (100)le be mac ky 20 (101)le be mac ky 20 (102)le be mac ky 20 (103)le be mac ky 20 (104)le be mac ky 20 (105)le be mac ky 20 (106)le be mac ky 20 (107)le be mac ky 20 (108)le be mac ky 20 (109)le be mac ky 20 (110)le be mac ky 20 (111)le be mac ky 20 (112)le be mac ky 20 (113)le be mac ky 20 (114)le be mac ky 20 (115)le be mac ky 20 (116)le be mac ky 20 (117)le be mac ky 20 (118)le be mac ky 20 (119)le be mac ky 20 (120)le be mac ky 20 (121)le be mac ky 20 (122)le be mac ky 20 (123)le be mac ky 20 (124)le be mac ky 20 (125)le be mac ky 20 (126)le be mac ky 20 (127)le be mac ky 20 (128)le be mac ky 20 (129)le be mac ky 20 (130)le be mac ky 20 (131)le be mac ky 20 (132)le be mac ky 20 (133)le be mac ky 20 (134)le be mac ky 20 (135)le be mac ky 20 (136)le be mac ky 20 (137)le be mac ky 20 (138)le be mac ky 20 (139)le be mac ky 20 (140)le be mac ky 20 (141)le be mac ky 20 (142)le be mac ky 20 (143)le be mac ky 20 (144)le be mac ky 20 (145)le be mac ky 20 (146)le be mac ky 20 (147)le be mac ky 20 (148)le be mac ky 20 (149)le be mac ky 20 (150)lop thieu nhi
bang khen-khoa tu ky 20 (13)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000