Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 4-Giảng Pháp-- Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

01/01/202322:14(Xem: 289)
Day 4-Giảng Pháp-- Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

Thứ Sáu 30-12-2022
Thức chúng
Công phu khuya +
Thiền hành
Duy na & Duyệt Chúng

TT Phổ Hương
TT Viên Tịnh

Khai thị:
HT Tâm Minh

Tảo thực


Phật Pháp Vấn Đáp 3

HT Thích Như Định
TT.Thích Phổ Hương
TT. Thích Nhuận Chơn
ĐĐ.Thích Viên Thành
ĐĐ.Thích Nghiêm Tịnh

NS TN Tâm Lạc
NS.TN Thảo Liên

Questions and Answers
Lớp Thiếu Nhi A & B:

TT Thích Đạo Nguyên
ĐĐ Thích Giác Pháp
NS TN Giác Anh
SC. TN Nguyên Khai
PT Quảng Tuệ
PT Quảng Diệu
day 4- phat phap van dap (1)day 4- phat phap van dap (2)day 4- phat phap van dap (3)day 4- phat phap van dap (4)day 4- phat phap van dap (5)day 4- phat phap van dap (6)day 4- phat phap van dap (7)day 4- phat phap van dap (8)day 4- phat phap van dap (9)day 4- phat phap van dap (10)day 4- phat phap van dap (11)day 4- phat phap van dap (12)day 4- phat phap van dap (13)day 4- phat phap van dap (14)day 4- phat phap van dap (15)day 4- phat phap van dap (16)day 4- phat phap van dap (17)day 4- phat phap van dap (18)day 4- phat phap van dap (19)day 4- phat phap van dap (20)day 4- phat phap van dap (21)day 4- phat phap van dap (22)day 4- phat phap van dap (23)day 4- phat phap van dap (24)day 4- phat phap van dap (25)day 4- phat phap van dap (26)day 4- phat phap van dap (27)day 4- phat phap van dap (28)day 4- phat phap van dap (29)day 4- phat phap van dap (30)day 4- phat phap van dap (31)day 4- phat phap van dap (32)day 4- phat phap van dap (33)day 4- phat phap van dap (35)day 4- phat phap van dap (36)day 4- phat phap van dap (37)day 4- phat phap van dap (38)day 4- phat phap van dap (39)day 4- phat phap van dap (40)day 4- phat phap van dap (41)day 4- phat phap van dap (42)day 4- phat phap van dap (43)day 4- phat phap van dap (44)day 4- phat phap van dap (45)day 4- phat phap van dap (46)day 4- phat phap van dap (47)day 4- phat phap van dap (48)day 4- phat phap van dap (49)day 4- phat phap van dap (50)day 4- phat phap van dap (51)day 4- phat phap van dap (52)day 4- phat phap van dap (53)day 4- phat phap van dap (54)day 4- phat phap van dap (55)day 4- phat phap van dap (56)day 4- phat phap van dap (57)day 4- phat phap van dap (58)day 4- phat phap van dap (59)day 4- phat phap van dap (60)day 4- phat phap van dap (61)day 4- phat phap van dap (62)day 4- phat phap van dap (63)day 4- phat phap van dap (64)day 4- phat phap van dap (65)day 4- phat phap van dap (66)day 4- phat phap van dap (67)day 4- phat phap van dap (68)day 4- phat phap van dap (69)day 4- phat phap van dap (70)day 4- phat phap van dap (71)day 4- phat phap van dap (72)day 4- phat phap van dap (73)day 4- phat phap van dap (74)day 4- phat phap van dap (75)day 4- phat phap van dap (76)day 4- phat phap van dap (77)day 4- phat phap van dap (78)day 4- phat phap van dap (79)day 4- phat phap van dap (80)day 4- phat phap van dap (81)day 4- phat phap van dap (82)day 4- phat phap van dap (83)day 4- phat phap van dap (84)day 4- phat phap van dap (85)day 4- phat phap van dap (86)day 4- phat phap van dap (87)day 4- phat phap van dap (88)day 4- phat phap van dap (89)day 4- phat phap van dap (90)day 4- phat phap van dap (91)day 4- phat phap van dap (92)day 4- phat phap van dap (93)day 4- phat phap van dap (94)day 4- phat phap van dap (95)day 4- phat phap van dap (96)day 4- phat phap van dap (97)day 4- phat phap van dap (98)day 4- phat phap van dap (99)day 4- phat phap van dap (100)day 4- phat phap van dap (101)day 4- phat phap van dap (102)day 4- phat phap van dap (103)day 4- phat phap van dap (104)day 4- phat phap van dap (105)day 4- phat phap van dap (106)day 4- phat phap van dap (107)day 4- phat phap van dap (108)day 4- phat phap van dap (109)day 4- phat phap van dap (110)day 4- phat phap van dap (111)day 4- phat phap van dap (112)day 4- phat phap van dap (113)day 4- phat phap van dap (114)day 4- phat phap van dap (115)day 4- phat phap van dap (116)day 4- phat phap van dap (117)day 4- phat phap van dap (118)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,944,395