Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 2-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

27/12/202222:21(Xem: 355)
Day 2-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

Công phu khuya + Thiền hành
Duy na & Duyệt Chúng: TT Nguyên Tạng
 ĐĐ Hạnh Phát
Khai thị:
 HT Bảo Lạc


Phật Pháp Vấn Đáp 1

HT.Thích Bảo Lạc
HT.Thích Như Định
TT.Thích Giác Tín
TT.Thích Nhuận Chơn

TT. Thích Đạo Nguyên
TT.Thích Viên Trí


Questions and Answers
Lớp Thiếu Nhi A & B:

T.T Thích Nguyên Tạng
SC TN Nguyên Khai
PT Quảng Tuệ
PT Quảng Diệuday 2-van dap (1)
day 2-van dap (2)day 2-van dap (3)day 2-van dap (4)day 2-van dap (5)day 2-van dap (6)day 2-van dap (7)day 2-van dap (8)day 2-van dap (9)day 2-van dap (10)day 2-van dap (11)day 2-van dap (12)day 2-van dap (13)day 2-van dap (14)day 2-van dap (15)day 2-van dap (16)day 2-van dap (17)day 2-van dap (18)day 2-van dap (19)day 2-van dap (20)day 2-van dap (21)day 2-van dap (22)day 2-van dap (23)day 2-van dap (24)day 2-van dap (25)day 2-van dap (26)day 2-van dap (27)day 2-van dap (28)day 2-van dap (29)day 2-van dap (30)day 2-van dap (31)day 2-van dap (32)day 2-van dap (33)day 2-van dap (34)day 2-van dap (35)day 2-van dap (36)day 2-van dap (37)day 2-van dap (38)day 2-van dap (39)day 2-van dap (40)day 2-van dap (41)day 2-van dap (42)day 2-van dap (43)day 2-van dap (44)day 2-van dap (45)day 2-van dap (46)day 2-van dap (47)day 2-van dap (48)day 2-van dap (49)day 2-van dap (50)day 2-van dap (51)day 2-van dap (52)day 2-van dap (53)day 2-van dap (54)day 2-van dap (55)day 2-van dap (56)day 2-van dap (57)day 2-van dap (58)day 2-van dap (59)day 2-van dap (60)day 2-van dap (61)day 2-van dap (62)day 2-van dap (63)day 2-van dap (64)day 2-van dap (65)day 2-van dap (66)day 2-van dap (67)day 2-van dap (68)day 2-van dap (69)day 2-van dap (70)day 2-van dap (71)day 2-van dap (72)day 2-van dap (73)day 2-van dap (74)day 2-van dap (75)day 2-van dap (76)day 2-van dap (77)day 2-van dap (78)day 2-van dap (79)day 2-van dap (80)day 2-van dap (81)day 2-van dap (82)day 2-van dap (83)day 2-van dap (84)day 2-van dap (85)day 2-van dap (86)day 2-van dap (87)day 2-van dap (88)day 2-van dap (89)day 2-van dap (90)day 2-van dap (91)day 2-van dap (92)day 2-van dap (93)day 2-van dap (94)day 2-van dap (95)day 2-van dap (96)day 2-van dap (97)day 2-van dap (98)day 2-van dap (99)day 2-van dap (100)day 2-van dap (101)day 2-van dap (102)day 2-van dap (103)day 2-van dap (104)day 2-van dap (105)day 2-van dap (106)day 2-van dap (107)day 2-van dap (108)day 2-van dap (109)day 2-van dap (110)day 2-van dap (111)day 2-van dap (112)day 2-van dap (113)day 2-van dap (114)day 2-van dap (115)day 2-van dap (136)day 2-van dap (137)day 2-van dap (138)day 2-van dap (139)day 2-van dap (140)day 2-van dap (141)day 2-van dap (142)day 2-van dap (143)day 2-van dap (144)day 2-van dap (145)day 2-van dap (148)day 2-van dap (149)day 2-van dap (150)day 2-van dap (151)day 2-van dap (152)

day 2-van dap (116)
day 2-van dap (117)day 2-van dap (118)day 2-van dap (119)day 2-van dap (121)day 2-van dap (123)day 2-van dap (124)day 2-van dap (125)day 2-van dap (129)day 2-van dap (130)day 2-van dap (131)day 2-van dap (132)day 2-van dap (133)day 2-van dap (134)day 2-van dap (135)day 2-van dap (136)day 2-van dap (137)day 2-van dap (138)day 2-van dap (139)day 2-van dap (140)day 2-van dap (141)day 2-van dap (142)day 2-van dap (143)day 2-van dap (144)day 2-van dap (145)day 2-van dap (146)day 2-van dap (147)day 2-van dap (148)day 2-van dap (149)day 2-van dap (150)day 2-van dap (151)day 2-van dap (152)day 2-van dap (153)day 2-van dap (154)day 2-van dap (155)day 2-van dap (156)day 2-van dap (157)day 2-van dap (158)day 2-van dap (159)day 2-van dap (160)day 2-van dap (161)day 2-van dap (162)day 2-van dap (163)day 2-van dap (164)day 2-van dap (165)day 2-van dap (166)day 2-van dap (167)day 2-van dap (168)day 2-van dap (169)day 2-van dap (170)day 2-van dap (171)day 2-van dap (172)day 2-van dap (173)day 2-van dap (174)day 2-van dap (175)day 2-van dap (176)day 2-van dap (177)day 2-van dap (178)day 2-van dap (179)day 2-van dap (180)day 2-van dap (181)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,943,730