Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 4-Chẩn Tế Cô Hồn- Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

01/01/202305:32(Xem: 1657)
Day 4-Chẩn Tế Cô Hồn- Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia
Chẩn Tế Cô Hồn
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20
cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia
3pm-6:30pm: Thứ Sáu 30/12/2022 
(Mùng 8 tháng Chạp năm Nhâm Dần)
***


Chứng Minh:
- Đức Trưởng Lão HT Thích Bảo Lạc

Sám Chủ:
- HT Thích Tâm Minh
Kinh Sư:
- TT Thích Phổ Hương
- TT Nguyên Tạng
- TT Thích Giác Tín
- TT Thích Nhuận Chơn
- TT Thích Hạnh Tri
- TT Thích Viên Tịnh
- ĐĐ Thích Hạnh Phát
- ĐĐ Thích Đăng Nghĩa
Kinh Cổ:
- TT Thích Viên Trí


chan te (1)chan te (2)chan te (3)chan te (4)chan te (5)chan te (6)chan te (7)chan te (8)chan te (9)chan te (10)chan te (11)chan te (12)chan te (13)chan te (14)chan te (15)chan te (16)chan te (17)chan te (18)chan te (19)chan te (20)chan te (21)chan te (22)chan te (23)chan te (24)chan te (25)chan te (26)chan te (27)chan te (28)chan te (29)chan te (30)chan te (31)chan te (32)chan te (33)chan te (34)chan te (35)chan te (36)chan te (37)chan te (38)chan te (39)chan te (40)chan te (41)chan te (43)chan te (44)chan te (45)chan te (46)chan te (47)chan te (48)chan te (49)chan te (50)chan te (51)chan te (52)chan te (53)chan te (54)chan te (55)chan te (56)chan te (58)chan te (59)chan te (60)chan te (61)chan te (62)chan te (63)chan te (64)chan te (65)chan te (66)chan te (67)chan te (68)chan te (69)chan te (70)chan te (71)chan te (72)chan te (73)chan te (74)chan te (75)chan te (76)chan te (77)chan te (78)chan te (79)chan te (80)chan te (81)chan te (82)chan te (83)chan te (84)chan te (85)chan te (86)chan te (87)chan te (88)chan te (89)chan te (90)chan te (92)chan te (93)chan te (94)chan te (95)chan te (96)chan te (97)chan te (98)chan te (99)chan te (100)chan te (102)chan te (103)chan te (105)chan te (106)chan te (109)chan te (111)chan te (112)chan te (113)chan te (114)chan te (115)chan te (116)chan te (117)chan te (118)chan te (119)chan te (120)chan te (121)chan te (122)chan te (123)chan te (124)chan te (125)chan te (126)chan te (127)chan te (128)chan te (129)chan te (130)chan te (131)chan te (132)chan te (133)chan te (134)chan te (135)chan te (136)chan te (137)chan te (138)chan te (139)chan te (140)chan te (141)chan te (142)chan te (143)chan te (144)chan te (145)chan te (147)chan te (148)chan te (149)chan te (150)chan te (151)chan te (152)chan te (153)chan te (154)chan te (155)chan te (156)chan te (157)chan te (158)chan te (159)chan te (160)chan te (161)chan te (162)chan te (163)chan te (164)chan te (165)chan te (166)chan te (167)chan te (168)chan te (169)chan te (170)chan te (171)chan te (172)chan te (173)chan te (174)chan te (175)chan te (176)chan te (177)chan te (178)chan te (179)chan te (180)chan te (181)chan te (182)chan te (183)chan te (184)chan te (185)chan te (186)chan te (187)chan te (188)chan te (189)chan te (190)chan te (191)chan te (192)chan te (193)chan te (194)chan te (195)chan te (196)chan te (197)chan te (198)chan te (199)chan te (200)chan te (201)chan te (202)chan te (203)chan te (204)chan te (205)chan te (206)chan te (209)chan te (210)chan te (211)chan te (212)chan te (213)chan te (214)chan te (215)chan te (216)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567