Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 3-Giảng Pháp-hóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

29/12/202222:09(Xem: 1727)
Day 3-Giảng Pháp-hóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia
Thứ Năm 29-12-2022
Thức chúng
Công phu khuya +
Thiền hành
Duy na & Duyệt Chúng
TT Nhuận Chơn
ĐĐ Nghiêm Tịnh
Khai thị:
HT Bổn Điền

Tảo thực

Phật Pháp Vấn Đáp 2
HT.Thích Tâm Minh
TT.Thích Nguyên Tạng
TT.Thích Minh Hội
TT.Thích Viên Tịnh
TT.Thích Hạnh Tri
TT.Thích Phổ Huân
NS Tâm Lạc
NS.TN Thảo Liên


Ngọ trai
2.30pm-3.00pm
Khóa Lễ Cầu Nguyện

Họp HĐĐH

Lớp giáo lý (5)
Vũ trụ quan Phật giáo – NS Thảo Liên
SC Giác Anh

Vãng thực
Thời Kinh Tịnh Độ
Lớp giáo lý (6)

Mười tông phái ở Trung hoa
(Pháp tướng tông, Mật Tông, Thiên thai tông)

TT. Viên Tịnh
TT. Minh Hội


day 3 (1)day 3 (2)day 3 (3)day 3 (4)day 3 (5)day 3 (6)day 3 (7)day 3 (8)day 3 (9)day 3 (10)day 3 (11)day 3 (12)day 3 (13)day 3 (14)day 3 (15)day 3 (16)day 3 (17)day 3 (18)day 3 (19)day 3 (20)day 3 (21)day 3 (22)day 3 (23)day 3 (24)day 3 (25)day 3 (26)day 3 (27)day 3 (28)day 3 (29)day 3 (30)day 3 (31)day 3 (32)day 3 (33)day 3 (34)day 3 (35)day 3 (36)day 3 (37)day 3 (38)day 3 (39)day 3 (40)day 3 (41)day 3 (42)day 3 (43)day 3 (44)day 3 (45)day 3 (46)day 3 (47)day 3 (48)day 3 (49)day 3 (50)day 3 (51)day 3 (52)day 3 (53)day 3 (54)day 3 (55)day 3 (56)day 3 (57)day 3 (58)day 3 (59)day 3 (60)day 3 (61)day 3 (62)day 3 (63)day 3 (64)day 3 (65)day 3 (66)day 3 (67)day 3 (68)day 3 (69)day 3 (70)day 3 (71)day 3 (72)day 3 (73)day 3 (74)day 3 (75)day 3 (76)day 3 (77)day 3 (78)day 3 (79)day 3 (80)day 3 (81)day 3 (82)day 3 (83)day 3 (84)day 3 (85)day 3 (86)day 3 (87)day 3 (88)day 3 (89)day 3 (90)day 3 (91)day 3 (92)day 3 (93)day 3 (94)day 3 (95)day 3 (96)day 3 (97)day 3 (98)day 3 (99)day 3 (100)day 3 (101)day 3 (102)day 3 (103)day 3 (104)day 3 (105)day 3 (106)day 3 (107)day 3 (108)day 3 (109)day 3 (110)day 3 (111)day 3 (112)day 3 (113)day 3 (114)day 3 (115)day 3 (116)day 3 (117)day 3 (118)day 3 (119)day 3 (120)day 3 (121)day 3 (122)day 3 (123)day 3 (124)day 3 (125)day 3 (126)day 3 (127)day 3 (128)day 3 (129)day 3 (130)day 3 (131)day 3 (132)day 3 (133)day 3 (134)day 3 (135)day 3 (136-) (1)day 3 (136-) (2)day 3 (136-) (3)day 3 (136-) (4)day 3 (136-) (5)day 3 (136-) (6)day 3 (136-) (7)day 3 (136-) (8)day 3 (136-) (9)day 3 (136-) (10)day 3 (136-) (11)day 3 (136-) (12)day 3 (136-) (13)day 3 (136-) (14)day 3 (136-) (15)day 3 (136-) (16)day 3 (136-) (17)day 3 (136-) (18)day 3 (136-) (19)day 3 (136-) (20)day 3 (136-) (21)day 3 (136-) (22)day 3 (136-) (23)day 3 (136-) (24)day 3 (136)day 3 (137)day 3 (138)day 3 (139)day 3 (140)day 3 (141)day 3 (142)day 3 (143)day 3 (144)day 3 (145)day 3 (146)day 3 (147)day 3 (148)day 3 (149)day 3 (150)day 3 (151)day 3 (152)day 3 (153)day 3 (154)day 3 (155)day 3 (156)day 3 (157)day 3 (158)day 3 (159)day 3 (160)day 3 (161)day 3 (162)day 3 (163)day 3 (164)day 3 (165)day 3 (166)day 3 (167)day 3 (168)day 3 (169)day 3 (170)day 3 (171)day 3 (172)day 3 (173)day 3 (174)day 3 (175)day 3 (176)day 3 (177)day 3 (178)day 3 (179)day 3 (180)day 3 (181)day 3 (182)day 3 (183)day 3 (184)day 3 (185)day 3 (186)day 3 (187)day 3 (188)day 3 (189)day 3 (190)day 3 (191)day 3 (192)day 3 (193)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567