Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 1_ Các thời Pháp trong ngày đầu tiên -Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

27/12/202219:36(Xem: 2064)
Day 1_ Các thời Pháp trong ngày đầu tiên -Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

CÁC THỜI PHÁP TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN (27/12/2022)

2pm-3.15pm:

KHAI TỪ:

-TT Thích Đạo Nguyên (TV Hoằng Pháp)
-TT Thích Nhuận Chơn (TV Nghi Lễ)
-TT Thích Hạnh Tri (Trưởng BTC KTH kỳ 20)
-TT Thích Phổ Huân (Trụ Trì TL Pháp Bảo)

Lớp giáo lý (1)

Nhân sinh quan
Phật giáo.
TT. Viên Trí

Lớp Thiếu Nhi A

How Mindfulness
can help
TT Đạo Nguyên


Lớp Thiếu Nhi B
Reverence for life
Not Killing
ĐĐ Giác Pháp

Vãng thực

Thời Kinh Tịnh Độ

Lớp giáo lý (2)

Mười tông phái ở Trung hoa (Luật tông, Tịnh độ tông, Thiền tông):
TT. Nguyên Tạng
TT. Phổ Huân

Lớp Thiếu Nhi A

Nourishment and healing – Not indulging in Intoxicants
SC Giác Anh

Lớp Thiếu Nhi B

How Mindfulness
can help
TT Đạo Nguyên
PT Quảng Tuệ

day 1-giang phap (1)

day 1-giang phap (2)day 1-giang phap (3)day 1-giang phap (4)day 1-giang phap (5)day 1-giang phap (6)day 1-giang phap (7)day 1-giang phap (8)day 1-giang phap (9)day 1-giang phap (10)day 1-giang phap (11)day 1-giang phap (12)day 1-giang phap (13)day 1-giang phap (14)day 1-giang phap (15)day 1-giang phap (16)day 1-giang phap (17)day 1-giang phap (18)day 1-giang phap (19)day 1-giang phap (20)day 1-giang phap (21)day 1-giang phap (22)day 1-giang phap (23)day 1-giang phap (24)day 1-giang phap (25)day 1-giang phap (26)day 1-giang phap (27)day 1-giang phap (28)day 1-giang phap (29)day 1-giang phap (30)day 1-giang phap (31)day 1-giang phap (32)day 1-giang phap (33)day 1-giang phap (34)day 1-giang phap (35)day 1-giang phap (36)day 1-giang phap (37)day 1-giang phap (38)day 1-giang phap (39)day 1-giang phap (40)day 1-giang phap (41)day 1-giang phap (42)day 1-giang phap (43)day 1-giang phap (44)day 1-giang phap (45)day 1-giang phap (46)day 1-giang phap (48)day 1-giang phap (49)day 1-giang phap (50)day 1-giang phap (51)day 1-giang phap (52)day 1-giang phap (53)day 1-giang phap (54)day 1-giang phap (55)day 1-giang phap (56)day 1-giang phap (57)day 1-giang phap (58)day 1-giang phap (59)day 1-giang phap (60)day 1-giang phap (61)day 1-giang phap (62)day 1-giang phap (63)day 1-giang phap (64)day 1-giang phap (65)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000