Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mừng vui về tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 (thơ)

20/12/202214:11(Xem: 1527)
Mừng vui về tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 (thơ)

le-an-vi-phat-thien-lam-phap-bao-422


MỪNG VUI THAM DỰ

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU Kỳ 20
Từ ngày 27 đến 31/12/2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo – Sydney


Hai năm dịch bệnh tạm ngưng tu
An ổn học thêm quyết thoát mù
Giáo Hội Úc Châu toàn trách nhiệm
Thiền Lâm Pháp Bảo đảm cung nhu
Học Viên nghiêm chỉnh trong tu học
Giáo Thọ hài lòng sự tiếp thu
Khi đã hiểu đời đầy khốn khổ
Quán chiếu tự tâm bớt lãng du.


Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, 20/12/2022
TK, Thích Viên Thành
Kính chúc Khóa Tu Học Kỳ 20, thành tựu viên mãn


****

MỪNG KHÓA TU HỌC
PHẬT PHÁP ÚC CHÂU Kỳ 20


Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành


Ách dịch lan tràn chẳng cản tu,
Già Lam rộng mở xoá mê mù.
Thiền Lâm Pháp Bảo hằng khai hoá,
Giáo Hội Úc Châu mãi ứng nhu.
Khắp chốn an yên đường thọ học,
Sư Thầy hoan hỷ chúng rèn thu.
Ngày đêm tinh tấn vơi dần khổ,
Tuệ sáng nương cầu hết lãng du.
 
Việt Nam, 20/12/2022
PT. Minh Đạo 

***Kính mừng Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20
tổ chức tại Thiền Lâm Pháp Bảo -(NSW)

( Kính nguyện khoá tu bắt đầu từ ngày 26/12/ 2022 đến hết ngày 31/12/2022 được hoàn thành viên mãn 
Kính chúc Bạn Giáo thọ pháp thể khinh an và quý học viên được sức khỏe dồi dào và tiến tu như ý)
Kính xin họa bài thơ của Thầy Thích Viên Thành / Chùa Pháp Hoa Nam ÚcLời chào hội ngộ bạn đồng tu
Dịch bệnh mừng thay đã xa mù
Khóa học thứ hai mươi …tiếp đón
Thời gian chuẩn bị rất công phu
Nguyện cầu thành tựu tròn như ý
Pháp Bảo Thiền Lâm tiếng tốt lưu
Nguyên tắc giảng truyền luôn thống nhất
Khuyến tấn… đạt "Bi, Trí" …tối ưu.

Nam Mô A Di Đà Phật

Phật Tử Huệ Hương

(Phật tử Tu Viện Quảng Đức)
***

Kính mừng Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20
tổ chức tại Thiền Lâm Pháp Bảo -(NSW)


 
Kính xin họa bài thơ của Thầy Thích Viên ThànhDù cho dịch bệnh vẫn siêng tu
Vừa học vừa tu khỏi bị mù
Giáo Hội Úc Châu thành trọng trách
Thiền Lâm Pháp Bảo hội công phu
Chư Tôn Giáo Thọ khơi đèn tuệ
Phật tử Học viên nguyện tiếp thu
Giác ngộ cuộc đời là bể khổ
Siêng tu năng học thoát lao tù !

Nam Mô A Di Đà Phật
Houston, Texas 21/12/2022

Phật Tử Quảng An
***


KÍNH MỪNG KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 20 
(27-31/12/2022 Sydney Thiền Lâm Pháp Bảo) 
Kính xin họa bài thơ của Thầy Thích Viên Thành


Năm cũ chóng qua lại đến mùa
Úc Châu Giáo Hội đồng huân tu
Thiền Lâm Pháp Bảo vui kinh kệ
Tứ chúng Phật tâm ấm mái chùa
Dịch bệnh dẫu còn chẳng quái ngại
Đạo tâm bất thối vẫn như như
Nguyện cầu thế giới thường an ổn
Hỷ xả từ bi xóa hận thù. 


2022-12-22 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương  

***


Kính Chúc
Khóa Tu Úc Châu Hoàn Thành 


Kính xin họa bài thơ của Thầy Thích Viên Thành


Kính
 cầu nguyện cả đạo tràng tu
Chúc Giáo Thọ ban xóa trí mù
Khóa thứ Hai Mươi vui tiếp nhận
Tu sinh Phật tử rất công phu
Úc trên khắp cõi đang nôn nóng
Châu lục Lam viên được tiếp thu
Hoàn mãn ngày Thiền Lâm Pháp Bảo 
Thành công Tứ Chúng dạ an du


Strasbourg, 27.12.2022
Diệu Đạo_Phổ HIền/Pháp

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000