Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyết Định về Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo,

20/12/202207:56(Xem: 802)
Quyết Định về Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo,


letterhead-2022-2026


Số 10-7/HĐĐH/HC/QĐ                                                                                             Phật lịch: 2566

 

- Chiếu Hiến Chương, Chương III, Điều 14, Thành Phần Nhân Sự của Hội Đồng Điều Hành
- Chiếu Biên Bản phiên họp của Văn Phòng Thường Trực HĐĐH qua Viber Group ngày 23/06/2022
- Chiều Biên Bản phiên họp của Hội Đồng Điều Hành qua Viber Group ngày 30/06/2022, bàn thảo và đồng thuận về việc tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20

- Chiếu nhu cầu Phật sự cấp bách của Giáo Hội sau Đại Hội Khoáng Đại kỳ VII

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, tọa lạc tại số 590 Bent Bassin Rd, Wallacia, NSW 2745.

Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20:

1-Trưởng Ban: TT Thích Hạnh Tri

2-Phó Ban đặc trách Cư Trú: TT Thích Phổ Huân

3-Phó Ban đặc trách Nghi Lễ: TT Thích Nhuận Chơn
4-Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy: Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục

5-Thư Ký: TT Thích Giác Tín

6-Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Thành Liên

7-Phó Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Huệ Nhẫn

8-Trưởng Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh
9-Trưởng Ban Trần Thiết: TT Thích Phổ Huân, ĐĐ Thích Hạnh Phát, Phật tử Chùa Pháp Bảo

10-Trưởng Ban Ẩm Thực: SC Thích Nữ Giác Anh, Phật tử Chùa Pháp Bảo, PT Chùa Minh Giác

11-Ban Hành Đường: Trưởng Ban: NS Thích Nữ Như Như, Phó Ban: SC Thích Nữ Huệ Minh

12-Ban Gây Quỹ Ủng Hộ Khóa Tu Học: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học
Điều 3: Khuyến thỉnh các thành viên Hội Đồng Điều hành, các Tổng Vụ, các đơn vị tự viện Thành viên, cùng tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này.

Điều 4: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 chiếu theo thông lệ để tùy nghi thực hiện trách nhiệm và sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi khóa tu học kết thúc.

Điều 5: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Làm tại Sydney,  ngày 01 tháng 07 năm 2022

Hội Đồng Điều hành

Hội Chủ

(Xem bản pdf có ấn ký)

          Thượng Tọa Thích Tâm MinhKính gởi:

- Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn "kính thẩm tường"

- Hội Đồng Điều hành và các Tổng Vụ "để kính tường"
- Thành viên Tăng Ni, đơn vị Tự Viện "để tri tường và hỗ trợ"

- Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 "để thi hành"
- Hồ sơ lưu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567