Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh Sách Phật Tử Tu Viện Quảng Đức Phát Tâm Cúng Dường Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 Tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Úc Châu (Từ 27-31/12/2022) 🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

25/07/202210:50(Xem: 1678)
Danh Sách Phật Tử Tu Viện Quảng Đức Phát Tâm Cúng Dường Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 Tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Úc Châu (Từ 27-31/12/2022) 🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️


khoa tu 2017

DANH SÁCH PHẬT TỬ

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 20
tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Úc Châu
(từ 27-31/12/2022)1. Hai Phật tử vùng Richmond: $10,000.00 (đã gởi BTC)
2. Nguyễn Thị Mai, pd: Nguyên Trâm: $260 (đã gởi BTC)
3. Lê Thị Mận, pd: Nguyên Tuệ Châu: $260 (đã gởi BTC)
4. Phan Thị Huệ, pd: Diệu Trí: $260 (đã gởi BTC)
5. Đặng Thu Thủy, pd: Tịnh Châu: $260 (đã gởi BTC)
6. Lê Hồng Yến, pd: Nguyên Đà: $260 (đã gởi BTC)
7. Đản Thị Nuôi, pd: Nguyên Như: $260 (đã gởi BTC)
8. Đặng Minh Chung, pd: Nguyên Giác: $260 (đã gởi BTC)
9. Nguyễn Văn Dũng, pd: Tâm Từ: $260 (đã gởi BTC)
10. Nguyễn Thu Thủy, pd: Nguyên Thanh: $260 (đã gởi BTC)
11. Hồng Hạnh, Đình Hải : $500 (đã gởi BTC)
12. Nguyên Quảng Hiếu (Kha): $100 (đã gởi BTC)
13. Nguyên Quảng Kính (Khôi): $100 (đã gởi BTC)
14. Ngô Nguyệt Liên, pd: Long Tuyền: $260 (đã gởi BTC)
15. Nguyên Nhật Định: $100 (đã gởi BTC)
16. Quảng Đại Khánh: $100 (đã gởi BTC)
16. Nguyên Quảng Ngọc & Nguyên Kim Ngọc: $1500
17. Diệu Hải (Richmond): $100

18. Đức Phú-Huệ Giác: $500 (khóa tu) +$500 (trai đàn chẩn tế)

19. Quảng Diệu Trí $500
20. Diệu Trí Phương: $ 300
21. Long Tuyền: $200 + $200 (TT)
22. Hà Nguyên Thanh: $300+ $200 (TT)
23. Công Đạo, Liên: $800 + $200 (TT)
24. Thanh Phi: $300 + $100 (TT)
25. Lệ Trinh Diệu Tuyết $600 + $200 (TT)
26. Quảng An Tâm Mỹ $500 + $200 (TT)

27. Hồng Vân Tâm Ngọc: $200


(Mời xem danh sách học viên đăng ký tham dự khóa tu)


(đang tiếp tục cập nhật)

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️


Nam Mô A Di Đà Phật
HT. Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567