Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh Sách Phật tử tại gia tùng hạ tu học và công quả tại Trường Hạ Thiên Ấn 2019

09/07/201922:21(Xem: 4356)
Danh Sách Phật tử tại gia tùng hạ tu học và công quả tại Trường Hạ Thiên Ấn 2019

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

Trường Hạ Thiên Ấn kỳ 20 (2019)

Danh Sách Phật tử tại gia

tùng hạ tu học và công quả tại Trường Hạ Thiên Ấn 2019

Stt

Đạo hiệu

Tự viện


Ghi chú

1         

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

 TV Quảng Đức

Nội trú

2         

Annada

TV Quảng Đức

Nội trú

3         

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Diệu Hòa

TV Minh Quang NSW

Nội trú

4         

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

 Diệu  Ánh

TV Minh Quang NSW

Nội trú

5         

Lưu Thị Hiệp

Diệu Hiền

TV Minh Quang NSW

Nội trú

6         

Vũ Thị Hưng

Nhật Cát

TV Minh Quang NSW

Nội trú

7         

Lưu Thanh Cơ

Trang Ngọc

TV Minh Quang NSW

Nội trú

8         

Ngô Thị Sáu

 Thiện An

TV Minh Quang NSW

Nội trú

9         

Nguyễn Thị Nga

Quảng Thanh

TV Minh Quang NSW

Nội trú

10      

Mai Thị Thu Hương

Ngọc Minh

TV Minh Quang NSW

Nội trú

11      

Võ Ngọc Lan

Ngọc Tâm

TV Minh Quang NSW

Nội trú

12      

Phạm Thị Ngọc Yến

Tâm Khánh

TV Minh Quang NSW

Nội trú

13      

 

 

Nội trú

14      

Cindy Tiên Trần

Ngọc Trân

TV Minh Quang QLD

Nội trú

15      

Nguyễn Thị Lệ Chi

Tâm Hải

TV Minh Quang QLD

Nội trú

16      

Du Ngọc Lang

Hiếu Ngọc

TV Minh Quang WA

Nội trú

17      

Huỳnh Ngọc Loan

Diệu Hồng

TV Minh QuangWA

Nội trú

18      

Nguyễn Thị Thùy Loan

Từ Viên

Quan Âm Ni Tự WA

Nội trú

19      

Kim Liên Danh

Diệu Hoa

Quan Âm Ni Tự WA

Nội trú

20      

Trịnh Thị Nga

Tâm Trúc

Quan Âm Ni Tự WA

Nội trú

21      

Trần Thị Ngô Xinh

Văn Phạm

Quan Âm Ni Tự WA

Nội trú

22      

Phạm Xuân Lan,

Ngọc Hương

TX Thanh Lương NSW

Nội trú

23      

Hà Thị Hương, Như Lữ

TX Thanh Lương NSW

Nội trú

24      

Nguyễn Hà Tịnh Thường

Nguyên Vân

TX Thanh Lương NSW

Nội trú

25      

Vi Tú Vân

Diệu Phú

Chùa Pháp Hoa SA

Nội trú

26      

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thiện Trí

Chùa Pháp Hoa SA

Nội trú

27      

Trần Thị Út

Hạnh Hải

Chùa Pháp Hoa SA

Nội trú

28      

Tâm Huệ

Pháp Bảo NSW

Nội trú

29      

Huệ Ngọc

Pháp Bảo NSW

Nội trú

30      

Liễu Ngọc

Pháp Bảo NSW

Nội trú

31      

Diệu Yên

Pháp Bảo NSW

Nội trú

32      

Diệu Quyền

Pháp Bảo NSW

Nội trú

33      

Từ Thư

Pháp Bảo NSW

Nội trú

34      

Xuân Ngọc

Pháp Bảo NSW

Nội trú

35      

Thanh Đạo

Pháp Bảo NSW

Nội trú

36      

Thiện Đính

Pháp Bảo NSW

Nội trú

37      

Diệu Minh

Pháp Bảo NSW

Nội trú

38      

Lệ Hân

Pháp Bảo NSW

Nội trú

39      

Tâm Huệ - N. T Lan

Pháp Bảo NSW

Nội trú

40      

Lệ Nguyệt – Nguyễn Nhật Hà

Pháp Bảo NSW

Nội trú

41      

Nguyễn thị Hạnh

Chùa  Quan Âm SA

Nội trú

42      

Đỗ Ngọc Trúc lâm

Chùa Quan Âm SA

Nội trú

43      

Diệu Trí

TV Vạn Hạnh ACT

Nội trú

44      

Diệu Từ

Chùa Pháp Quang (QLD)

Nội trú

45      

Huệ Đức

Chùa Pháp Bảo NSW

Nội trú

46      

Quảng Pháp Đăng

Chùa Pháp Bảo NSW

Nội trú

47      

Thanh Độ

Chùa Pháp Bảo NSW

Nội trú

48      

Trần Kim Thanh

TV Minh Quang NSW

Nội trú

49      

Annada Lê

Quảng Thiện Khánh

TV Quảng Đức VIC

Nội trú

50      

LÊ TẮN NGỌC

QUẢNG BẢO

Chùa Thiên Ấn

Nội trú

51      

NGUYỄN THIỆN TÂM

TÂM CHÁNH

Chùa Thiên Ấn

Nội trú

52      

Chúc Nhu

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

53      

Diệu Hiền – Nguyễn Diệu Tâm

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

54      

Thiện Thành

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

55      

Hương Ngọc

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

56      

Thanh Đăng

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

57      

Thanh Cảnh

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

58      

Thanh Hồng

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

59      

Chúc Bạch

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

60      

Chúc Nguyệt

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

61      

Tâm Hiền

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

62      

Diệu Lộc

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

63      

Giác Xuân Minh

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

64      

Chúc Quyên

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

65      

Tâm Hạnh

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

66      

Thanh Vi

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

67      

Chúc Vượng

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

68      

Thanh Kim

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

69      

Phạm Thị Thanh Thúy

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

70      

Đồng Thanh

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

71      

Diệu Nhã

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

72      

Thanh Duyên

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

73      

Thanh Phương

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

74      

Thanh Giác

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

75      

Thanh Khánh

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

76      

Diệu Phương

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

77      

Diệu Quang

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

78      

Trung Thanh

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

79      

Tăng Nguyên Anh, Ngọc Chiếu

TX Thanh Lương NSW

Ngoại trú

80      

Phạm Thị Ngoạn, Ngọc Thuận

TX Thanh Lương NSW

Ngoại trú

81      

Trần Thúy Quyên, Ngọc Nhã

TX Thanh Lương NSW

Ngoại trú

82      

Diệu Thành

TX Thanh Lương NSW

Ngoại trú

83      

Nguyễn Thị Thu Hà Thiện Giang

TV Minh Quang NSW

Ngoại trú

84      

Quảng Hạnh

Chùa A Di Đà NSW

Ngoại trú

85      

Nguyên Trinh

Chùa A Di Đà NSW

Ngoại trú

86      

Diệu Châu

Chùa Minh Giác NSW

Ngoại trú

87      

Lý Ngành, Huệ Ngọc

TX Thanh Lương NSW

Ngoại trú

88      

Quảng Phẩm

TV Nguyên Thiều NSW

Ngoại trú

89      

Giác Hóa

Chùa Huyền Quang NSW

Ngoại trú

90      

Quảng Oánh

Chùa Huyên Quang NSW

Ngoại trú

91      

Thiên Mãn

Chùa Huyền  Quang NSW

Ngoại trú

92      

Tâm Tuệ Hạnh

Chùa Huyền  Quang NSW

Ngoại trú

93      

Vạn Diệu

Chùa Huyền  Quang NSW

Ngoại trú

94      

Diệu Hải

Chùa Huyền  Quang NSW

Ngoại trú

95      

Chơn Tâm

Chùa Huyền  Quang NSW

Ngoại trú

96      

Diệu Xuân

Chùa Huyền  Quang NSW

Ngoại trú

97      

Trương Phương Huyền, Tuệ Dung

Chùa Huyền  Quang NSW

Ngoại trú

98      

NGUYỄN THI CÔNG

CHIẾU THÀNH

Ngoại trú

99      

NGUYỄN THỊ HOA

DIỆU THẢO

Ngoại trú

100   

PHAN THỊ BÍCH

DIỆU NGỌC

Ngoại trú

101   

VÕ THỊ KIỀU NGA

DỊẾU HUỆ

Ngoại trú

102   

TRẦN THỊ BIÊN

DỊÊU NGHĨA

Ngoại trú

103   

VƯƠNG NGỌC TIÊN

QUẢNG THỦY

Ngoại trú

104   

 

DỊÊU TỊNH

Ngoại trú

105   

NGUYỄN THỊ HOA

DỊÊU LIÊN

Ngoại trú

106   

Trương Hồng Lan

Tịnh Nguyện

Ngoại trú

107   

 

Diệu Minh

Ngoại trú

108   

 

Diệu Thành

Ngoại trú

109   

 

Từ Ngọc

Ngoại trú

110   

Giác Hiền

Chùa Huyền Quang

Ngoại trú

111   

 Chân Phúc Châu

Chùa Huyền Quang

Ngoại trú

112   

Tịnh Chí

Chùa Huyền Quang

Ngoại trú

113   

Giác Hiền

Chùa Huyền Quang

Ngoại trú

114   

Thanh Lành

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

115   

Chúc Vàng

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

116   

Thanh Tín

Pháp Bảo NSW

Ngoại trú

117   

Tịnh Hạnh

Chùa A Di Đà NSW

Ngoại trú

118   

Phật tử

Chùa A Di Đà NSW

Ngoại trú

119   

(Sẽ cập nhật)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567