Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Danh Sách Chư Tôn Đức Tham Dự Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 tại Chùa Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu

09/07/201922:18(Xem: 3681)
Danh Sách Chư Tôn Đức Tham Dự Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 tại Chùa Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

Trường Hạ Thiên Ấn kỳ 20 (2019)

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI

Stt

Đạo hiệu

Tự viện

Tuổi Hạ

Thời gian

An Cư

1        

HT. Thích Bảo Lạc

Chùa Pháp Bảo-NSW

1964

10 ngày

2        

HT. Thích Quảng Ba

TV Vạn Hạnh-ACT

1974

10 ngày

3        

HT. Thích Minh Hiếu

TV Minh Quang-NSW

1977

10 ngày

4        

HT. Thích Bổn Điền

Chùa Huyền Quang-NSW

1977

10 ngày

5        

HT. Thích Nguyên Trực

Chùa A Di Đà-NSW

1977

10 ngày

6        

TT. Thích Như Định

Chùa Thiên Ấn-NSW

1980

10 ngày

7        

TT. Thích Tâm Minh

Chùa Trúc Lâm-NSW

1981

10 ngày

8        

TT. Thích Tâm Phương

Tu Viện Quảng Đức-VIC

1983

5 ngày sau

9        

TT. Thích Thiện Hiền

Chùa Huyền Quang-NSW

1983

10 ngày

10     

TT. Thích Nguyên Tạng

Tu Viện Quảng Đức-VIC

1988

5 ngày đầu

11     

TT. Thích Giác Tín

Chùa Giác Hoàng-VIC

1989

5 ngày sau

12     

TT. Thích Đạo Thông

Chùa Hưng Long-NSW

1991

10 ngày

13     

TT. Thích Minh Hội

TV Minh Quang-NSW

1991

10 ngày

14     

TT. Thích Thông Ánh

Chùa Phước Hậu

1992

10 ngày

15     

TT. Thích Minh Thường

TV Minh Quang-WA

1994

10 ngày

16     

TT. Thích Nhuận Chơn

Chùa Kim Cang-VIC

1994

5 ngày đầu

17     

TT. Thích Hạnh Tri

Chùa Minh Giác-NSW

1996

10 ngày

18     

TT. Thích Viên Trí

Chùa Pháp Hoa-SA

1996

5 ngày sau

19     

TT. Thích Viên Tịnh

Chùa Bảo Minh-VIC

1996

5 ngày đầu

20     

TT. Thích Đạo Hiển

TV Nguyên Thiều-NSW

2000

10 ngày

21     

TT. Thích Phổ Huân

Chùa Pháp Bảo-NSW

1996

10 ngày

22     

ĐĐ. Thích Hạnh Phẩm

Tu Viện Từ Ân-VIC

1998

5 ngày sau

23     

ĐĐ. Thích Viên Thành

Chùa Pháp Hoa-SA

2003

5 ngày sau

24     

ĐĐ. Thích Đăng Từ

Tu Viện Quảng Đức-Vic

2005

10 ngày

25     

ĐĐ. Thích Hạnh Phát

Tịnh Thất An Đức-NSW

2006

5 ngày đầu

26     

ĐĐ. Thích Hạnh Phước

Tịnh Thất An Đức-NSW

2006

5 ngày đầu

27     

ĐĐ. Thích Thông Tuệ

TV Minh Giác-NSW

2008

10 ngày

28     

ĐĐ. Thích Đăng Nghĩa

Chùa Huyền Quang-NSW

2010

10 ngày

29     

ĐĐ. Thích Minh Hỷ

TV Minh Quang-WA

2010

10 ngày

30     

ĐĐ. Thích Đạo Viên

Chùa Hưng Long-NSW

2014

10 ngày

31     

ĐĐ Thích Hiền Tâm

Chùa Thiên Ấn-NSW

2017

10 ngày

32     

ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh

Tịnh thất An Đức NSW

2009

10 ngày

33     

ĐĐ Thích Thông Tuệ

TV Minh Giác NSW

2007

10 ngày

34     

ĐĐ Thích Hoằng Nhựt

Chùa Thiên Ấn NSW

2013

10 ngày

35     

ĐĐ Thích Hoằng Viên

Chùa Thiên Ấn NSW

2015

10 ngày

36     

ĐĐ Bhante Adhisila

Chùa Thiên Ấn

2002

10 ngày

37     

Ni Trưởng TN Phước Trí

Chùa Quán Thế Âm-WA

1970

10 ngày

38     

Ni Trưởng TN Chơn Đạo

Chùa Quán Thế Âm-WA

1972

10 ngày

39     

Ni Sư TN Tâm Lạc

Chùa Liên Hoa-NSW

1980

10 ngày

40     

Ni Sư TN Hạnh Từ

Tịnh Thất Huệ Lâm-NSW

1981

10 ngày

41     

Ni Sư TN Như Như

Chùa Báo Ân-NSW

1984

5 ngày đầu

42     

Sư Cô TN An Hiếu

TX Minh Đăng Quang-NSW

1984

10 ngày

43     

Ni Sư TN Chân Kim

Chùa Phật Quang-VIC

1987

10 ngày

44     

Sư Cô TN An Thảo

TX Minh Đăng Quang-NSW

1988

10 ngày

45     

Ni Sư TN Thảo Liên

Tịnh Xá Thanh Lương-NSW

1991

10 ngày

46     

Ni Sư TN Viên Thông

Chùa Quan Âm-SA

1992

5 ngày sau

47     

Sư Cô TN Trí Lưu

Chùa Linh Sơn-QLD

1993

10 ngày

48     

Sư Cô TN Thành Liên

TX Minh Đăng Quang-NSW

1996

10 ngày

49     

Ni Sư TN Đạo Hương

TV Vạn Hạnh-ACT

1997

5 ngày đầu

50     

Ni Sư TN Hạnh Từ

Tịnh Thất Huệ Lâm-NSW

1981

10 ngày

51     

Sư Cô TN Viên Minh

Chùa Phật Quang-VIC

1998

10 ngày

52     

Sư Cô TN Hạnh Chiếu

Tịnh Thất-VIC

2000

10 ngày

53     

Sư Cô TN Huệ Nhẫn

Chùa Liên Hoa-NSW

2003

10 ngày

54     

Sư Cô TN Hạnh Liên

Tịnh Xá Thanh Lương-NSW

2006

10 ngày

55     

Sư Cô TN Đạo Tịnh

TV Vạn Hạnh-ACT

2008

5 ngày sau

56     

Sư Cô TN Đạo Thanh

TV Vạn Hạnh-ACT

2002

5 ngày đầu

57     

Sư Cô TN Huệ Minh

Tịnh Thất Hương Vân-NSW

2017

10 ngày

58     

Sư Cô TN Thông Nhã

TV Minh Giác-NSW

2015

10 ngày

59     

Ni Sư TN Đạo Minh

TV Vạn Hạnh ACT

1997

5 ngày đầu

60     

Sư Cô TN Đạo Nghĩa

TV Vạn Hạnh ACT

2012

5 ngày đầu

61     

Sư Cô Thích Đạo Hiền

TV Vạn Hạnh ACT

2016

5 ngày sau

62     

Sư Cô TN Giác Nghiêm

TX Minh Đăng Quang-NSW

2003

10 ngày

63     

Sư Cô TN Hạnh Hiếu

Chùa Liên Hoa- NSW

2001

10 ngày

64     

Sư Cô TN Hạnh Nghĩa

Chùa Thiên Ấn- NSW

1997

10 ngày

65     

Sư Cô TN Minh Hạnh

Chùa Thiên Ấn- NSW

1994

10 ngày

66     

Sư Cô TN Huệ Hạnh

Chùa Thiên Ấn- NSW

2003

10 ngày

67     

Sư Cô TN An Thành

Chùa Linh Sơn -QLD

2015

10 ngày

68     

Sư Cô TN Ngọc Liên

Chùa Thiên Ấn

1998

10 ngày

69     

Sa Di Giác Pháp

 Chùa Huyền Quang-NSW

2014

Tập sự và công quả
10 ngày

70     

Sa Di Hữu Tín

TV Nguyên Thiều-NSW

2019

Tập sự và công quả
10 ngày

71     

Sa Di Ni TN Huệ Như

Chùa Liên Hoa -NSW

2017

Tập sự và công quả
10 ngày

72     

Sa Di Ni TN Huệ Tâm

Chùa Liên Hoa- NSW

2017

Tập sự và công quả
10 ngày

73     

Điệu Chúc Siêu

TV Minh Giác-NSW

Xuất gia
2014

Tập sự và công quả
10 ngày

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,212,975