Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
 

LƯỢC THUẬT  KHÓA HUÂN TU TỊNH NGHIỆP và ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI 

CHÙA PHỔ HIỀN ( 311 Route De Wantzennau 67000 Strasbourg- Robertsau France,

Từ thứ Sáu ngày 14/06/2019 đến Chủ nhật ngày 16/6/2019)

 

Ngày thứ 1, thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2019:

Từ phi trường Turku, chúng tôi bay đến phi trường Strasbourg và về đến chùa Phổ Hiền với sự đón tiếp hết mực thân tình của Ni Trưởng Viện Chủ và Ni Sư Trụ Trì chùa Phổ Hiền.

Chùa Phổ Hiền, tọa lạc tại số 311 Route De Wantzennau 67000 Strasbourg- Robertsau France, chùa do Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn khai sơn, hiện nay Ni Trưởng đương vi Viện Chủ và Ni Sư Thích Nữ Như Quang Trụ Trì.

Buổi sáng, ngày thứ nhất của khóa tu là thời công phu sáng đầu tiên trên đất Pháp của phái đoàn do Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng chủ sám; thời lễ bái trì niệm Lương Hoàng Sám Pháp do Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ hướng dẫn. Buổi trưa, sau khi trọ trai, buổi pháp thoại do Thượng Tọa Thích Thông Triết thuyết giảng “Phật Pháp Ứng Dụng”, vì chúng sanh nghiệp lực sai khác nên Phật dạy cũng vô lượng pháp môn, tùy theo hoàn cảnh căn cơ trình độ của chúng sanh mà pháp có sai khác. Điều quan trọng cuối cùng là chúng sanh thoát khỏi đau khổ; bên cạnh đó một số Chư Tôn Đức được Ban Tổ chức đưa đi thăm viếng chùa Lào Wat Lao SIMOUNGKHOUNE trong vùng Strasbourg, Pháp Quôc (xem photos).

 

Khóa tu học được sự chứng minh và hướng dẫn của Hòa Thượng Phương trượng Tổ đình Viên Giác, Đức quốc, Ngài cũng là Đệ Nhị Chủ Tịch GHPGVNTN Âu Châu, trưởng phái đoàn Hoằng Pháp ÂuChâu, Ngài đã vì tứ chúng tại chùa Phổ Hiền mà vượt một chặng đường dài hơn 600 km; HT Seevali đến từ Torronto; Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ trì Tu Viện Quảng Đức, Chủ biên Trang Nhà Quảng Đức, một trong số những website Phật giáo nổi tiếng trên 20 năm qua; Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc, Trụ trì chùa Vạn Hạnh, Nantes, Pháp quốc; TT Thích Thiện Nghĩa, Trụ trì Chùa Long Đức, An Giang; TT Thích Thông Triết, Trụ trì Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma, Hoa Kỳ; ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Trụ trì Tu Viện Từ Ân, Melbourne, Australia; Đại đức Thích Thánh Trí, Tu Viện Bồ Đề, Hoa Kỳ; Đại đức Thích Châu Đạt, du học Tăng đến từ Thái Lan; Đại Đức Thích Trung Thành, thị giả của Hòa Thượng Phương Trượng; Đại đức Thích Thông Triêm; Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền; Ni Sư Thích Nữ Như Quang, Trụ trì chùa Phổ Hiền; NS TN Minh Huệ, Trụ trì Tịnh thất Thanh Lương, Cali, Hoa Kỳ; Ni Sư Thích Nữ Tịnh Vân, Trụ trì chùa Vạn Thiện Sài Gòn, Việt Nam. (xem photos).

 

Trong buổi pháp đàm, Chư Tôn Đức Tăng Ni lần lượt chia sẻ cùng đại chúng pháp thoại ngắn. Thượng Tọa Thích Thiện Nghĩa niệm ân Hòa Thượng Phương trượng, Sư Bà Viện chủ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, sau đó Thượng Tọa khuyến khích đại chúng nỗ lực hoàn thiện công đức của mình trong quá trình tu học bằng cách tu tạo các công đức lành. Thượng Tọa Thích Thông Triết chia sẻ về người Phật tử cần nỗ lực thực hành lời Phật dạy qua bài kệ:

“ Không làm các điều ác

Vâng làm các việc lành

Giữ tâm ý trong sạch

Đó là lời Phật dạy”

Thị chư Phật giáo”

Thượng Tọa Thích Thánh Trí, chia sẻ về cách sống của một người đệ tử Phật cần tri ân niệm ân Tam Bảo, Sư Trưởng, Mẹ Cha và Đàn Na thí chủ. Trong lộ trình tìm về tâm linh, con người ngoài nỗ lực làm việc thiện tăng trưởng phước lành, thì tri ân báo ân là nguồn lực để tác thành đạo mạng.

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng chia sẻ về cảm nghĩ của những sứ giả Như Lai trong lộ trình hoằng dương Phật Pháp ở xứ người và trong tâm niệm luôn kính cẩn ghi ân chư vị tiền bối đã dầy công tạo dựng cơ đồ cho Phật pháp. Thượng Tọa cũng dẫn đến bài kệ đảnh lễ Bồ Tát Phổ Hiền:

 

“Lục nha bạch tượng vi bảo tòa,
Chư độ vạn hạnh tác trần thân,
Hoa Tạng thế giới xưng trưởng tử,
Thập phương sát độ hiện toàn thân.”

(nghĩa)
Voi trắng sáu ngà làm bảo tọa,
Muôn hạnh giải thoát làm phân thân,
Thế giới Hoa-tạng xưng trưởng tử,
Ứng hiện độ sinh khắp mười phương.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trong tâm tưởng của những người con Phật xa quê ai cũng muốn đem tâm nguyện của chính mình cùng phụng sự Tam Bảo, nhằm đem lại hạnh phúc cho chính mình và góp phần  làm cho chánh pháptỏ rạng khắp nơi nơi.

Đại Đức Thích Hạnh Phẩm cảm niệm ân đức của Hòa Thượng Phương trượng Tổ Đình Viên Giác,cũng như cảm niệm đức độ thân thiện của Sư Bà viện chủ cùng sự đón tiếp nồng hậu của Ni Sư Trụ trì. Bên cạnh đó Đại đức đã dẫn lời cảm tác của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ đảnh lễ tán thán Bồ Tát Phổ Hiền:

“ Đốt nén tâm hương trước Phật đài

Phồ Hiền hạnh nguyện nguyện đừng sai

Hóa thân cát bụi vào muôn nẻo

Cứu độ trầm kha hết mọi lời”

Ni Sư Thích Nư Tịnh Vân cùng chia sẻ đến với toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng về những thi kệ Pháp cú, nhằm khuyến tấn tất cả quý vị trong Đạo tràng sự tinh tấn thực hành chánh pháp.

Đúc kết buổi pháp đàm, Hòa Thượng Phương trượng có lời tán thán toàn chư Tôn Đức Tăng Ni trong phái đoàn và sự nhiệt tâm tu học của toàn thể quý Phật tử. Tất cả đạo tràng hoan hỷ   với tình thương bao dung và đức từ bi của Hòa Thượng.

Ngày thứ 2, thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2019

Buổi tọa thiền và công phu thọ trì thần chú Lăng nghiêm sáng nay với sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác cùng với 15 Chư Tôn Đức Tăng Ni làm cho ngôi già lam Phổ Hiền thật trầm hùng và tràn ngập năng lượng từ bi; tiếng đại hồng chung của Ni Trưởng vang vọng như nhắc nhở lòng người quay về trong tỉnh thức và làm ấm lòng những người con xa xứ.

Sau thời công phu Hòa Thượng Phương trượng đã có lời phục nguyện và tưởng niệm Giác Linh Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thanh, Trụ trì chùa Bảo Quang vừa mới viên tịch tại Hoa Kỳ. Đại diện chư Tôn Đức Tăng Ni, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng khuyến tấn toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng cùng nhất tâm tu niệm, ngõ hầu cùng thể nhập trong Hoa Tạng Pháp giới của đức Tỳ lô giá na  Như Lai theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm.

Sau giờ tiểu thực, Đại Đức Thích Trung Thành, Đại Đức Thích Châu Đạt, Đại đức Thích Thông Triêm hướng dẫm toàn thể quý Phật tử trong Đạo Tràng thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Phật tử đạo tràng chùa Phổ Hiền với sự giáo dưỡng của chư Tôn Đức Tăng Ni, đặc biệt là Sư Bà Viện chủ chùa Phổ Hiền, tất cả gần như một thể thống nhất với tâm phụng sự Tam Bảo không mệt mỏi và sự tôn kính Tam Bảo rất đáng trân trọng.

 

Thời Pháp thoại buổi sáng của Thượng Tọa Thích Thánh Trí và Đại Đức Thích Hạnh Phẩm, cùng khuyến tấn quý Phật tử hằng tâm nỗ lực thực tập lời Phật dạy qua tất cả những hành vi và trong thực tế. Cuộc sống có thực sự hạnh phúc hay không là do chính những đệ tử của Như Lai thực hành lời dạy. Bằng cách quán chiếu tự thân trong từng ngôn hạnh và chuyển hóa những hạt giống bất thiện trở thành những hạt giống yêu thương. Muốn thế cần phải chuyển hóa tâm thức xa lìa ái dục, bằng trực tâm, thâm tâm và bi tâm rộng lớn.

Thời cúng Phật buổi trưa do quý Ni Sư đảm trách hướng dẫn quý Phật tử. Nhìn quý Sư Cô, những Phật tử trong ban trai soạn ở nhà bếp tuy làm việc vất vả nhưng lúc nào cũng hoan hỷ và nụ cười luôn nở trên môi như một cộng duyên thù thắng. Nguyện Tam Bảo thùy từ chứng minh công đức cúng dường tam luân thanh tịnh này của tất cả chúng con.

Tuy chỉ trong khóa Huân Tu Tịnh Nghiệp có 3 ngày, nhưng hôm nay cũng có cơ duyên đặc biệt: Lễ Phật của Hội Phật Giáo Đa Sắc Tộc tại Strasbourg, Pháp Quốc: Chùa Phổ Hiền đại diện cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại địa phương, chùa Lào Wat Lao SIMOUNGKHOUNE, chư Tôn Đức Tăng theo truyền thống của Ngài Sakya Trizin ( Tibetan, chư Tăng theo truyền thống Thiền Tào động Nhật Bản (曹洞宗, ja. sōtō-shū).

Mỗi truyền thống đều mang đậm sắc thái của chính mình để cúng dường Đức Thế Tôn đản sanh giữa lòng của một quốc gia hùng cường và có trụ sở Quốc hội của Liên Hiệp Châu Âu. Được biết mỗi năm Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác đều có chứng minh và ban đạo từ cho Đại Lễ này.

Sau ba hồi chuông trống Bát Nhã của quý Thầy đảm trách và lời kệ được vang lên từ Ni Sư Trụ trì chùa Phổ Hiền như một lời chào mừng chư Tôn Đức cùng quý quan khách, cầu nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh trong muôn nẻo.

Trong lời mở đầu của Hòa Thượng Phương trượng Tổ Đình Viên Giác, Ngài tán thán công đức tổ chứcbuổi lễ và Ngài nhấn mạnh rằng, tuy những người con Phật đang hiện diện có những truyền thống khác nhau nhưng chung quy cùng tôn thờ Đức Từ Phụ Thích Ca với mục đích là cuối cùng đạt đượcquả vị giải thoát giác ngộ.

Điều đặc biệt trong lần này, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng đại diện chư Tôn Đức trong phái đoàn cộng đồng Việt Nam sở tại đã có thời pháp đàm và hướng dẫn thiền tập bằng Anh Ngữ và được phiên dịch qua tiếng Pháp. Trong thời pháp thoại ngắn này Thượng Tọa đã giới thiệu về niên đại lịch sử củaĐức Phật Thích Ca và nhấn mạnh nguyên lý cở bản của giáo lý Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia là sự giữ gìn Năm giới: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không uống rượu. Chính sự tuân thủ giữ gìn năm giới này mà hạnh lành được nảy nở và làm cho đời sống gia đình được an vui, góp phần vào sự thanh bình của xã hội. Thượng tọa cũng điểm vài nét cơ bản then chốt cho sự thực tập thiền định là quay về với đời sống nội tại hiện hữu tâm linh. Đại diện Phật giáo Lào cũng giới thiệu đến đại chúng về Thiền Minh Sát với sự thực tập chánh niệm từng động tác của thân và kiểm chứng một cách triệt để theo từng tâm niệm hiện tiền. (Xem hình ảnh lễ Phật Đản do cộng đồng sắc tộc Strasbourg tổ chức)Chư tôn đức cùng chụp hình lưu niệm tại Đại Lễ Phật đản và trụ sở Liên Minh Châu Âu tại Strasbourg.

Cảm xúc đầy lắng đọng trong không gian tĩnh lặng tại Chánh điện chùa Phổ Hiền tối nay là buổi mừngKhánh tuế chúc thọ Hòa Thượng Phương trượng Tổ đình Viên Giác và Sư Bà Viện Chủ chùa Phổ Hiền. (Mời xem hình ảnh lễ mừng khánh tuế)Sau lời giới thiệu cùng sự điều hành của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, chương trình được khởi động với phần múa lân chúc thọ, nhìn đoàn lân mà những thành viên đa phần là người bản xứ, trong lòng cảm giác thân thiện như đang ở tại quê nhà.

Tiếp đến, không gian như được bao trùm bằng những năng lượng từ bi của Hòa Thượng và Sư Bàcùng sự tôn kính vô biên của tứ chúng đang hiện diện. Từng tiết mục trong buổi lễ, từng lời tác bạch, từng khúc ca lời hát, những vần thơ… tất cả như những âm thanh vang vọng từ cõi lòng của những người hậu học đối với bậc Tôn Sư khả kính. Với tâm nguyện chân thành và duy nhất là mong rằng Quý Ngài cửu trụ thế gian, tuyên dương Diệu pháp, lợi lạc hữu tình.

Đặc biệt trong lễ mừng thọ Hòa Thượng Phượng và Sư Bà có nhiều bài thơ từ các nơi gởi về chúc mừng như bài thơ “ Mừng Khánh Tuế chung Hòa Thượng và Sư Bà” của Phật tử Thanh Phi từ Melbourne : 

“Phổ Hiền rực rỡ ánh đèn hoa

Phật tử, Tăng Ni dạ vui hoà

Chan chứa tình thương mừng Khánh Tuế

Đồng thời nhị vị, bậc tài hoa

Con là Phật tử ở phương xa

Ngưỡng vọng về nơi chốn hiền hoà

Xin kính chúc Sư Bà Như Tuấn

Thân an tâm lạc, tăng niên thọ

Đạo hạnh thăng hoa, lưu dấu đời

Đức tài muôn hướng đều lan tỏa

Lời chúc này con cũng kính dâng

Hoà thượng Như Điển, bậc Tăng tài...”

Phật tử Huệ Hương từ Melbourne, Úc Châu, cũng gởi thơ Chúc Mừng Khánh Tuế 71 tuổi Hòa Thượng Phương Trượng:

Viên Giác giờ đây .....cõi cao thanh , 

Phước tâm lan tỏa ...khí an lành 

Phật sự trong ngoài ...Ngài kiến tạo !

Tuệ giác bao la .....quả kết thành .

Văn, Kinh , dịch sách ...nguyện phụng hiến ...

Vô vi chuyển pháp ...chẳng phân tranh 

Công Đức điểm tô ....vun đạo hạnh 

Tả phù, Hữu Bật ...khắp chung quanh ! 

Đại trượng ...mười phương du bốn biển 

Nghiêm dung thần khí ....rất  tinh  anh 

Bảy mươi Khánh Tuế ...dâng lời chúc 

Phúc thọ Khương an ...mãi mãi vàng "


Và Phật tử Huệ Hương cũng có bài thơ Mừng Khánh Tuế Kim Cương Sư Bà Như Tuấn

"Phủi bụi, phồn hoa chốn thị phường ...

Phổ Hiền trú xứ ...mặc gió sương .

Cổ thụ tàng cây ...vươn rợp nhánh, 

Vui Đạo an nhiên ...dứt mộng trường 

 

Đạm bạc thanh bần ...thơm cội Đức! 

Soi đuốc Thế Tôn ...Tuệ cúng dường .

Vị tha, buông ngã ...thôi lưu luyến,  

Dâng  hiến ...tâm lành gánh yêu thương .

 

Tám bảy hạc nội ...ai thể sánh ? 

Đón  mừng Khánh tuế ...tuổi kim cương 

Hậu bối phương xa ..mừng đảnh lễ 

Đến ... thành Strasbourg... hạnh đàn hương ".

 
Ngay tại địa phương, Huynh Trưởng GĐPT Phổ Hiền Diệu Đạo (Song Phượng) đã có bài thơ chúc mừng Hòa Thượng Phương Trượng:

Trải bao dâu bể thăng trầm
Người luôn cố gắng âm thầm dựng xây
Quyết trồng Sen ở xứ Tây
Từ khi còn trẻ nay Thầy Bảy Mươi


Danh Thầy vang khắp mọi nơi
Đạo cao đức trọng muôn người đều hay
Bốn Mươi năm hình ảnh Thầy
Chịu thương chịu khó không tày gian nan


Viên Giác tự đã khang trang
Thầy yên tâm bước hoằng dương độ đời
Ánh Đạo Vàng thật tuyệt vời
Lung linh tỏa sáng rạng ngồi năm châu

Hương Sen nhè nhẹ thấm sâu
Lòng người viễn xứ trời Âu xa nhà
Chim muôn ríu rít hoan ca
Mừng ngày Từ Phụ Thích Ca ra đời

Bài thơ thay thế cho lời
Kính Mừng Khánh Tuế dâng Người hôm nay
Chúc Phương Trượng sức thêm dày
Chúng sanh dị độ mỗi ngày thêm đông

Đền ơn con nguyện gieo trồng
Mặc cho bão tuyết mùa Đông không nề
Dạy đàn trẻ biết hướng về
Mái Phổ Hiền tự say mê tu hành

Gia Đình Phật tử tiến nhanh
Trời Âu Sen Trắng vươn cành nở hoa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Xin Thầy chấp nhận bài thi ca dâng Ngài

Strasbourg 15/06/2019

Diệu Đạo-Phổ Hiền/Pháp

 

Từ Phần Lan, Phật tử Minh Đạo Phương Biên đã làm thơ và tự tay viết thư pháp để  gởi về mừng Khánh Tuế Hòa Thượng:

hoa thuong phuong truong thich nhu dien

Thầy Hạnh Phẩm thành viên đoàn hoằng pháp cũng có bài thơ “ Niệm Ân Đức Người” mừng Khánh Tuế Hòa Thượng và Thầy tự diễn ngâm để cúng dường đến Hòa Thượng :

"Thơ vụng dại ý thường nong cạn quá
Không làm sao nói hết nỗi tri ân
Bâng khuâng lòng gói trọn tấm lòng chân
Kính mong được lòng từ bi phủ chính

Con kính lễ bậc Thầy khả kính
Bậc Đại Sư đến với cuộc đời
Thương nhân sinh kiếp khổ đầy với
Vừa chín tuổi chọn cửa thiền an tịnh

Gia đình đó tuổi thần tiên mấy độ
Đất mẹ kia Hương Lúa Chùa Quê
Bước chân Thầy quyết lìa khỏi bến mê
Từ dạo ấy nửa trăng mờ năm tháng

Tham phương học Sài gòn rồi Nhật Bản
Bậc chân tu thật học xứ Anh đào
Nhọc nhằn thay bao khổ nhọc công lao
Giờ thành tựu với biết bao hạnh phúc

Vọng hướng về đất tổ quê cha
Bao ân đức thiêng liêng pháp phục
Đành phận thôi nghĩa cù lao dưỡng dục
Lòng sắc son với chí nguyện cao xa

Đức quốc nghìn trùng cám dỗ phồn hoa
Ngay chốn ấy Thiền Môn bừng ánh đạo
Viên Giác quê hương nơi xứ lạ
Vẫn là đây nguồn cội của quê hương

Thầy vân du khắp chốn dạy tình thương
Trái đất trọn vòng nào chẳng kể
Chuông mõ sớm hôm ngân kinh kệ
Bái Phật trì kinh ân đức cao sâu

Tiếp truyền đăng bao độ nhịp cầu
Dìu hậu học tấn tu đạo nghiệp
Phước tuệ lưỡng toàn phương tác hiệp
Đức từ bi lan tỏa khắp Á Âu

Vận một lòng thành kính cúi đầu
Chúc khánh tuế bậc Thầy cao cả
Chung tấm lòng tâm hương một đóa
Nguyện cầu xin Người trụ thế bách niên".

Thầy Hạnh Phẩm thành viên đoàn hoằng pháp cũng có bài thơ “ “Trưởng Tử Như Lai” mừng Khánh Tuế Sư Bà 87 tuổi và Thầy tự diễn ngâm để cúng dường đến Sư Bà :

“Từ tạ quê nhà cách ly  hương

Muôn ngàn sóng gió vượt trùng dương

Đất khách quê Người lo mối Đạo

Hoa từ bi nỡ ngát muôn phương

 

Tám bảy năm trường chuyên nhất tâm

Vườn hoa chánh pháp đượm thêm mầm

Trời Tây soi sáng mừng Diệu Pháp

Xứ Quảng lưu hương hát hân ca

Kính nguyện Sư Bà miên trường thọ

Truyền trao chánh pháp mãi ngân xa

Hậu học một lòng cung khánh tuế

Phổ Hiền cột trụ ở ta bà”.Ngay tại địa phương, Huynh Trưởng GĐPT Phổ Hiền Diệu Đạo (Song Phượng) đã có bài thơ chúc mừng Sư Bà:

  Hôm nay mừng khánh tuế

Tám Mươi Bảy Sư Bà
Chúng con xin đảnh lễ
Mong Sư trường thọ nha

 

Trước cảm tạ ơn đức
Sư luôn vì chúng con
Đã bỏ nhiều công sức
Mặc thân báu hao mòn

 

Sư thương yêu luôn nhắc
Hạnh nguyện Đức Phổ Hiền
Mười điều phải ghi khắc
Đừng bao giờ bỏ quên

 

Dòng đời luôn đi tới
Có dừng lại bao giờ
Thân tứ đại mòn mỏi
Vì tuổi đời đã cao

 

Tình Sư như sông, biển
Nghiêm khắc nhưng hiền hòa
Chẳng khác nào lòng Mẹ
Mênh mông và bao la

 

Trải qua bao gian khó
Mới có được ngày nay
Lòng chúng con luôn nhớ
Công đức Sư cao dày

 

***

Nhìn Sư chừ tuổi xế chiều
Sức khỏe yếu kém sau nhiều lo toan
Chúng con dưới Ánh Đạo Vàng
Cầu mong pháp thể khinh an lâu dài
Đáp đền công đức của Thầy
Bồ Đề Tâm nguyện phát hoài không ngưng

 

 


Sư Bà Viện chủ chùa Phồ Hiền, tuy niên trưởng nhưng vẫn nói lời thán tán công đức và niệm ân quý chư Tôn Hòa Thượng, chư Tăng Ni Phật tử đã giúp đỡ ngôi chùa Phổ Hiền thành tựu sở nguyện như ngày nay.


Cũng bằng những ngôn từ khả ái, bằng đức độ bao dung, Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác, ban phát những lời đạo tình vô cùng cảm xúc. Tất cả tứ chúng trong đạo tràng như lắng đọng tâm tư đón nhận những lời của Hòa Thượng: “ Nếu như mai này tôi có về cõi Phật thì những hình ảnh tối nay tại chùa Phổ Hiền này, tôi luôn nhớ và không thể nào quên.”

Thật quý kính thay. Chắc chắc rằng những hình ảnh này sẽ làm chất liệu tăng trưởng đạo tâm cho thế hệ tiếp nối và truyền thừa chánh pháp của Như Lai.

 

Ngày thứ 3, Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019

Buổi sáng hôm nay là thời công phu cuối của khóa tu học, toàn bộ quý Phật tử như lắng đọng hết tâm tư, nương theo oai lực của Tam Bảo mà thọ trì Lăng Nghiêm Thần chú. Hòa Thượng Phương Trượng tiếp tục vận tâm thù thắng hướng về Bảo Quang tự, chí thành cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng tân viên tịch Thích Quảng Thanh tại Hoa Kỳ, cao đăng Phật Quốc.

Trong lời khai thị sáng nay, Hòa Thượng dùng câu chuyện tham học cầu đạo của Thiền sư Đạo Nguyên, Thiền Sư Đạo Nguyên (Dogen) là người Nhật, Ngài sinh năm 1200. Năm 1223, Ngài rời Nhật Bản xuất dương sang Trung Hoa tu học. Năm 1227 Ngài Dogen quyết định trở về Nhật để truyền bá Thiền tông. Trong buổi khai mạcThiền đường Sư nói là qua Trung Hoa thì Sư ngộ được là “mắt ngang, mũi dọc”, “tay không” khi trở về Nhật,Sư không đem theo một cuốn kinh nào. Thính chúng không hiểu được ý Ngài. Trong cuộc sống vì cứ đa đoan và lao theo cơn lốc đời thường nên con người không nhận thức được hiện tại với chính mình. Chính bản thân cũng không nhớ cứ mãi theo đà ngũ dục cuộn chảy. Thiền Sư Đạo Nguyên có dạy một pháp ngữ nổi tiếng: “Trong Cây Có Hoa, Trong Đá Có Lửa”, Hòa Thượng giáo huấn, thể theo tinh thần của Ngài Đạo Nguyên, tuy bản chất trong cây có hoa, trong đá có lửa, thế nhưng để có được “hoa” hay “lửa” là một lộ trình miên mật không gián đoạn. Cũng thế, tất cả chúng sanh đều có sẵn tánh Phật, nhưng muốn để tánh Phật đó hiển lộ thì cần phải nỗ lực tinh tấn tu hành liên tục không gián đoạn. Chuyển hóa tất cả những thô phù, những bất thiện nghiệp, như bản chất của đá thì vốn có lửa nhưng nếu không chuyên nhất cọ sát, dùng dụng cụ, sức lực và sự kiên trì thì lửa cũng sẽ không bao giờ có được.  Hòa Thượng dùng pháp ngữ này như một lời nhắn nhủ thân thương đến hàng hậuhọc, cần phải tinh chuyên tu hành để thành tựu ước nguyện của chính mình.

Đại lễ Phật Đản lần thứ 2643, Phật lịch 2563 tại chùa Phổ Hiền được bắt  đầu vào lúc 10:30 sáng. Sau lời tác bạch của Ni Sư Trụ trì Thích Nữ Như Quang, ban thỉnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm Chánh điện. Thật là trang nghiêm và xúc động, hòa vang câu niệm danh hiệu Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát của Đạo tràng đưa Chư Tôn Đức đi vào Chánh điện giữa hai hàng Phật tử nghiêm trang kính cẩn cung đón. Hình ảnh này nơi xứ sở trời Tây, quả thật cảm động vô cùng.

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne Úc Châu, điều hành chương trình đãtuyên bố lý do buổi lễ và giới thiệu chương trình. Tiếp theo Thượng Tọa đã cung kính giới thiệu chư Tôn Đức tham dự.

Đại lễ hôm nay được sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương trượng Tổ đình Viên Giác;Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc, Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn; Ni Sư Thích Nữ Như Quang cùng tất cả Chư Tôn Đức trong phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu, và Chư Ni tại chùa Phổ Hiền, cùng hơn 400 Phật tử từ nhiều nơi về tham dự. Đặc biệt trong buổi lễ Phật Đản năm nay có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương vùng Strasbourg, và ông Kiến trúc sư, người vẽ thiết kế cho công trình xây dựng chùa Phổ Hiền. 
(Xem hình ảnh lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Phổ Hiền)Ni Sư Thích Nữ Như Quang, Trụ trì chùa Phổ Hiền đọc diễn văn khai mạc Đại lễ Phật Đản. Tiếp theo thật ấn tượng và vô cùng hoan hỷ với tiết mục dâng hoa cúng dường của Gia Đình Phật tử chùa Phổ Hiền. Đây là một đội ngũ kế thừa đầy hứa hẹn ở tương lai. Thông Bạch Phật Đản của Nhị Vị Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất tại Châu Âu được diễn đọc bằng song ngữ Việt- Pháp. Bốn trong năm vị đại diện chính quyền địa phương sở tại phát biểu trong ngày Đại lễ, với tâm rất thành kính bày tỏ những cảm xúc cũng như những sự quan tâm giúp đỡ chùa Phổ Hiền trong thời gian qua. Chính quyền đã tạo điều kiện cho chùa Phổ Hiền bằng cách cấp cho phần đất xây dựng, và đã hỗ trợ 80,000 Euro. Có thể sẽ trợ giúp thêm cho chùa Phổ Hiền một số tiền tương tự như vậy. Số tiền không phải lớn so với công trình 2,000,000 Euro của chùa Phổ Hiền, nhưng đây chỉ muốn nói lên Phật Giáo thật sự có tác động đến đời sống xã hội phương Tây, tuy thời gian Phật giáo xuất hiện chưa quá lâu, nhưng những đóng góp của Phật giáo, đặc biệt là của chư Tôn Đức Tăng Ni đã tích cực dấn thân đóng góp công sức trí tuệ cho đời sống con người nơi đây thật sự có hiệu quả.

Trong lời ban Đạo từ vào cuối chương trình của buổi lễ, Hòa Thượng Thích Như Điển đã tán thán công đức của tất cả quý Phật tử trong đạo tràng và nói lời cám ơn sự giúp đỡ chùa Phổ Hiền của chính quyền địa phương. 

Thể tánh của vô minh vốn là giải thoát” ( Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Ứng Tận Hoàn Nguyên thứ 27, bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh). Đây là lời vàng của Đức Thế Tôn mà trong lúc lễ bái hành trì kinh Đại Bát Niết Bàn mỗi chữ một lạy của Hòa Thượng Như Điển, Ngài đã trực nhận và cảm thấy toàn thân rúng động.Thể tánh của các pháp theo Kinh Đại Bát Niết Bàn vốn là thanh tịnh, nên vô minh cũng không ngoại lệ. Vì thể tánh của vạn pháp vốn giải thoát nhưng chúng sanh cứ mãi nắm chặt nên từ chỗ thanh tịnh mà vướng phiền não thì thanh tịnh trở thành bất thanh tịnh.

 Chính vì thế từ trong cuộc sống đời thường, đệ tử Phật cần quán chiếu để giảm thiểu và từng bước loại trừ phiền não không đáng có trong đời sống thường nhật của chính mình.

Thời kinh Phật đản tại Chánh điện và nghi thức lễ Mộc dục tại lễ đài Tôn tượng Đản sanh diễn ra hết sức trang nghiêm, trang trọng, tiếng tụng kinh hòa lẫn âm thanh pháp khí càng tăng thêm sự ấm áp cho những người con Phật xa quê. 

Ni Sư Thích Nữ Như Quang, hướng dẫn quý Phật tử cúng dường Trai Tăng. Buổi thọ trai hôm nay đã khép lại 3 ngày tu học và Đại Lễ Phật Đản tại chùa Phổ Hiền một cách hoàn mãn.

Hòa Thượng Phương Trượng và Chư Tôn Đức Tăng Ni ra xe, chuẩn bị cho một lộ trình mới. Sư Bà tuổi cao sức yếu, nhưng cũng đưa Chư Tôn Đức ra xe trong thâm tình pháp lữ linh sơn quý trọng.

Cầu nguyện oai lực Đức Bồ Tát Phổ Hiền luôn soi sáng chúng con trên vạn nẻo đường trần.

Ghi nhanh: Thích Hạnh Phẩm
Nhiếp ảnh: Đh. Nguyên Đức, Đh Quảng Hiền & Đh. Diệu Hạnh

duc phat dan sanh
LƯỢC THUẬT KHÓA HUÂN TU TỊNH NGHIỆP và ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI
CHÙA PHỔ HIỀN
311 Route De Wantzennau 67000 Strasbourg- Robertsau France,
Từ thứ sáu ngày 14/06/2019 đến chủ nhật ngày 16/6/2019


Ngày thứ 1, thứ sáu ngày 14 tháng 6 năm 2019

Từ phi trường Turku, chúng tôi đên phi trường Strasbourg, chúng tôi về đến chùa Phổ Hiền với sự đón tiếp hết mực thân tình của Ni Trưởng Viện chủ và Ni Sư Trụ Trì chùa Phô Hiền.

Chùa Phổ Hiền, tọa lạc tại số 311 Route De Wantzennau 67000 Strasbourg- Robertsau France, chùa do Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn khai sơn, hiện nay Ni Trưởng đương vi viện chủ và Ni Sư Thích Nữ Như Quang trụ trì.

Buổi sáng, thời công phu sáng do Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng chủ sám, thời công phu sáng đầu tiên trên đất Pháp của phái đoàn, thời lễ bái trì niệm Lương Hoàng Sám Pháp do Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ hướng dẫn. Buổi trưa, sau khi trọ trai, buổi pháp thoại do Thượng Tọa Thích Thông Triết thuyết giảng “Phật Pháp Ứng Dụng”, vì chúng sanh nghiệp lực sai khác nên Phật dạy cũng vô lượng pháp môn, tùy theo hoàn cảnh căn cơ trình độ của chúng sanh mà pháp có sai khác. Điều quan trọng cuối cùng là chúng sanh thoát khỏi đau khổ., bên cạnh đó một số chư tôn đức được Ban Tổ chức đưa đi thăm viếng chùa Lào Wat Lao SIMOUNGKHOUNE trong vùng Strasbourg, Pháp Quôc.

Khóa tu học được sự chứng minh và hướng dẫn của Hòa Thượng phương trượng Tổ đình Viên Giác, Đức quốc, Ngài cũng là Đệ Nhị Chủ Tịch GHPGVNTN Âu Châu , trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ, Ngài đã vì tứ chúng tại chùa Phổ Hiền mà vượt một chặng đường dài hơn 600 km, HT Seevali đến từ Torronto, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì Tu Viên Quảng Đức, chủ biên Trang Nhà Quảng Đức, một trong số rất sớm webise Phật giáo nỗi tiến trên 20 qua, Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc, TT Thích Thiện Nghĩa (Trụ trì Chùa Long Đức, An Giang); TT Thích Thông Triết (Trụ trì Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma, Hoa Kỳ); ĐĐ Thích Hạnh Phẩm “(Trụ trì Tu Viện Từ Ân, Melbourne, Australia); Đại đức Thích Thánh Trí Tu Viện Bồ Đề, Hoa Kỳ; Đại đức Thích Châu Đạt, du học sinh đến từ Thái Lan, Đại Đức Thích Trung Thành, thị giả của Hòa Thượng Phương Trượng; Đại đức Thích Thông Triêm, Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viên chủ chùa Phổ Hiền, Ni Sư Thích Nữ Như Quang trụ trì chùa Phổ Hiền, NS TN Minh Huệ (Trụ trì Tịnh thất Thanh Lương, Cali, Hoa Kỳ)Ni Sư Thích Nữ Tịnh Vân trụ trì chùa Vạn Thiện Sài gòn Việt Nam.

Trong buổi pháp đàm, chư Tôn đức Tăng Ni lần lượt chia sẽ cùng đại chúng pháp thoại ngắn. Thượng Tọa Thích Thiện Nghĩa, niệm ân Hòa Thượng Phương trượng, Sư Bà Viện chủ cùng chư tôn đức Tăng Ni, sau đó Thượng Tọa khuyến khích đại chúng nỗ lực hoàn thiện công đức của mình trong quá trình tu học bằng cách tu tạo các công đức lành. Thượng Tọa Thích Thông Triết chia sẽ về người Phật tử cần nỗ thực hành lời Phật dạy qua bài kệ:
“ Không làm các điều ác
Vâng làm các việc lành
Giữ tâm ý trong sạch
Đó là lời Phật dạy”
Thị chư Phật giáo”

Thượng Tọa Thích Thánh Trí, chia sẽ về cách sống của một người đệ tử Phật cần tri ân niệm ân Tam Bảo, Sư Trưởng, Mẹ Cha và Đàn Na thí chủ. Trong lộ trình tìm về tâm linh, con người ngoài nỗ lực làm việc thiện tăng trưởng phước lành thì tri ân báo ân là nguồn lực để tác thành đạo mạng.
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng chia sẽ về cảm nghĩ của những sứ giả Như Lai trong lộ trình hoằng dương Phật Pháp ở xứ người và trong tâm niệm luôn kính cẩn ghi ân chư vị tiền bối đã dầy công tạo dựng cơ đồ cho Phật pháp. Thượng Tọa cũng dẫn đên bài kệ đảnh lễ Bồ Tát Phổ Hiền:

“Lục nha bạch tượng vi bảo tòa,
Chư độ vạn hạnh tác trần thân,
Hoa Tạng thế giới xưng trưởng tử,
Thập phương sát độ hiện toàn thân.”

Dịch nghĩa:
Voi trắng sáu ngà làm bảo tọa,
Muôn hạnh giải thoát làm phân thân,
Thế giới Hoa-tạng xưng trưởng tử,
Ứng hiện độ sinh khắp mười phương.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trong tâm tưởn của những người con Phật xa quê ai cũng muốn đem tâm nguyện của chính mình cùng phụng sự Tam Bảo, nhằm đem lại hạnh phúc cho chính mình và gop làm cho chánh pháp khắp nơi nơi.

Đại Đức Thích Hạnh Phẩm cảm niệm ân đức của Hòa Thượng Phương trượng Tổ Đình Viên Giác vầ thân thiện đức độ của Sư Bà bà viện chủ cùng sự đón tiếp nồng hậu của Ni Sư trụ trì. Bên cạnh đó Đại đức đã dẫn lời cảm tác cùa cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ đảnh lễ tán thán Bồ Tát Phổ Hiền:
“ Đốt nén tâm hương trước Phật đài
Phồ Hiền hạnh nguyện nguyện đừng sai
Hóa thân cát bụi vào muôn nẽo
Cứu độ trầm kha hết mọi lời”.

Ni Sư Thích Nư Tịnh Vân cùng chia sẽ đên với toàn thể quý Phật tử quý Phật tử trong đạo tràng về những thi kệ Pháp cú, nhằm khuyến tấn tất cả quý vị trong Đạo tràng sự tinh tấn thực hành chánh pháp.

Đúc kết buổi pháp đàm, Hòa Thượng Phương trượng có lời tán thán toàn chư Tôn Đức Tăng Ni trong phái đoàn và sự nhiệt tâm tu học của toàn thê quý phật tử. Tất cả đạo tràng hoan hỷ trong tinh thương bao dung và đức từ bi của Hòa Thượng

Ngày thứ 2, thứ 7 ngày 15 tháng 6 năm 2019

Buổi sáng thời công phu tọa thiền công phu thọ trì thần chú Lăng nghiêm sáng nay vơi sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác cùng với 15 chư tôn đức Tăng Ni làm cho ngôi già lam Phổ Hiền thật trầm hùng và tràn ngập năng lượng từ bi, tiếng đại hồng chung của Ni Trưởng như vang vọng nhắc nhỡ lòng người quay về trong tĩnh thức và ấm lòng của những người con xa xứ.
Sau thời công phu Hòa Thượng Phương trượng đã có lời phục nguyện và tưởng niệm Giác Linh Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thanh, trụ trì chùa Bảo Quang, vừa mới viên tịch tại Hoa Kỳ. Đại diện chư Tôn Đức Tăng Ni, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng khuyến tấn toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng cúng nhất tâm tu niệm ngõ hầu cùng thể nhập trong Hoa Tạng Pháp giơi của đức Tỳ lô giá na Như Lai theo tinh thần kinh hoa Nghiệm.

Sau giờ tiểu thực, Đại Đức Thích Trung Thành, Đại Đức Thích Châu Đạt, Đại đức Thích Thông Triêm hướng dẫm toàn thể quý Phật tử trong Đạo Tràng thọ trì Quán Thêm Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Phật tử đạo tràng chùa Phổ Hiền vơi sự giáo dưỡng của chư Tôn đức Tăng Ni đặc biệt là Sư Bà Viện chủ chùa Phổ Hiền, tất cả gần như một thể thống nhất với tâm phụng sự tam bảo không mệt mỏi và sự tôn kính Tam Bảo rất đáng trân trọng.

Thời Pháp Thoại buổi sáng của Thượng Tọa Thích Thánh Trí và Đại Đức Thích Hạnh Phẩm, cùng khuyến tấn quý Phật tử hằng tâm nỗ lực thực tập lời Phật day qua tất cả những hành vi và trong thực tế. Cuộc sống có thực sự hạnh phúc hay không là do chính những đệ tử của Như Lai thực hành lời dạy. Bằng cách quán chiếu tự thân trong từng ngôn hạnh và chuyển hóa những hạt giống bất thiện trở thành những hạt going yêu thương. Muốn thê cần phải chuyển hóa tâm thức xa lìa ái dục, bằng trực tâm, thâm tâm và bi tâm rộng lớn.

Thời cúng Phật buổi trưa do quý Ni Sư đảm trách hương dẫn quý Phật tử. Nhìn quý Sư Cô những Phật tử trong ban trai soạn ở nhà bếp tuy làm việc vất vả nhưng lúc nào cũng hoan hỷ và nụ cười luôn nỡ trên môi. Như một cộng duyên thù thắng. Nguyện Tam Bảo thùy từ chứng minh công đức cúng dường tam luân thanh tịnh này của tất cả chúng con.

Tuy chỉ trong khóa Huân Tu Tịnh Nghiệp có 3 ngày, nhưng hộm nay cũng có cơ duyên đặc biệt: Lễ Phật của Hội Phật Giáo Đa Sắc Tộc tại Strasbourg, Pháp Quốc: chùa Phổ Hiền đại diện cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại địa phương, chùa Laò Wat Lao SIMOUNGKHOUNE, chư Tôn Đức Tăng theo truyền thống của Ngài Sakya Trizin ( Tibetan, chư Tăng theo truyền thống Thiền Tào động Nhật Bản (曹洞宗, ja. sōtō-shū).
Mỗi truyền thống đều mang đặm sắc thái của chính mình để cúng dường đức Thế Tôn đản sanh giữa lòng của một quộc gia hùng cường và có trụ sở quốc hội của liên hiệp châu âu. Được biết mỗi năm Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác đều có chứng minh và ban đạo từ cho Đại Lễ này.

Sau ba hồi chuông trống bát nhã của quý Thầy đảm trách và lời kệ được vang lên từ Ni Sư trụ trì chùa Phổ Hiền như một lời chào mừng chư Tôn Đức cùng quý quan khách, cầu nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh trong muôn nẽo.

Trong lời mỡ đầu của Hòa Thượng Phương trượng Tổ Đình Viên Giác, Ngài tán thán công đức tổ chức tuổi lễ và Ngài nhấn mạnh rằng tuy những người con Phật đang hiện diện có những truyền thống khác nhau nhưng chung quy cũng tôn thờ Đức Từ Phụ Thích Ca và mục đích cuối cùng là đạt được quả vị giải thoát giác ngộ.

Điều đặc biệt trong lần này, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng đại diện chư Tôn Đức trong phái đoàn cộng đồng Việt Nam sở tại đã có thời pháp đàm và hướng dẫn thiền tập bằng Anh Ngữ và được phiên dịch qua tiếng Pháp. Trong thời pháp thoại ngắn này Thượng Tọa đã giới thiệu về niên đại lịch sử của đức Phật Thích Ca và nhấn mạnh nguyên lý cở bản của giáo lý đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia là sự giữ gìn Năm giới: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không uông rượu. Chính sự tuân thủ giữ gìn năm giới này mà hạnh lành được nãy nỡ và là cho đời sống gia đình được an vui góp phần vào sự thanh bình của xã hội. Thượng tọa cũng điểm vài nét cơ bản then chốt cho sự thực tâp thiền định là quay về với đời sống nội tại hiện hữu tâm linh. Đại diện Phật giáo Lào cũng giới thiệu đến đại chúng về thiền Minh Sát với sự thật tập chánh niệm từng động tác của thân và kiểm chứng một cách triệt để theo từng tâm niệm hiện tiền.

Chư tôn đức cùng chụp hinh lưu niệm tại Đại Lễ Phật đản và trụ sở Liên Minh Châu Âu tại Strasbourg.
Cảm xúc và đầy lắng đọng trong không gian tĩnh lặng tại chanh điện chùa Phổ Hiền tối nay là buổi mừng khánh tuế chúc thọ Hòa Thượng Phương trượng Tô đình Viên Giác và Sư Bà Viện chủ chùa Phổ Hiền.
Sau lời giới thiệu và điều hành của Thượng Tọa Thich Nguyên Tạng, chương trình được khởi động với phần múa lân chúc thọ, nhìn đoàn lân mà những thành viên đa phần là người bản xứ, trong lòng cảm giác thân thiên như đang ở tại quê nhà.
Tiếp đến, không gian như được bao trùm bằng những năng lượng từ bi của Hòa thượng và sư Bà và sự tôn kính vô biên của tứ chúng đang hiện diện. Từng tiết mục trong buổi lễ, từng lời tác bạch, từng khúc ca lời hát, những vần thơ… tất cả như những âm thanh vang vọng từ cõi lòng của những người hậu học đối với bậc tôn sư khả kính. Và tâm nguyện chân thành và duy nhất rằng Quý Ngài cửu trụ thế gian, tuyên dương Diệu pháp, lợi lạc hữu tình.

Sư Bà Viện chủ chùa Phồ Hiền, tuy niên trưởng nhưng vẫn nói lời thán tán công đức và niệm ân quý chư Tôn Hòa Thượng, chư tăng ni Phật tử đã giúp đỡ ngôi chùa Phổ Hiền thành tựu sở nguyện như ngày nay.

Cũng bằng những ngôn từ khả ái, bằng đưc độ bao dung Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác, ban phát những lơi đạo tình vồ cùng cảm xúc. Tất cả tứ chúng trong đạo tràng như lắng đọng tâm tư đón nhận những lời cua Hòa Thượng: “ Nếu như mai này tôi có về cõi Phật thì những hình ảnh tối nay tại chùa Phổ Hiền này, tôi luôn nhớ và không thể nào quên.”

Thật quý kính thay. Chắc chắc rằng những hình ảnh này sẽ làm chất liệu tăng trưởng đạo tâm cho thế hệ tiếp nối và truyền thừa chánh pháp của Như Lai.

Ghi nhanh: Thích Hạnh Phẩm

Hình ảnh: Thích Trung Thanh & Đh. Nguyên Đức


***
Thông Báo Lễ Phật Đản 2643
tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567