Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Viếng thăm Chùa Lào tại Strasbourg

15/06/201901:41(Xem: 1910)
Viếng thăm Chùa Lào tại Strasbourg

Viếng thăm Chùa Lào tại Strasbourg, Pháp Quốc-- Wat Lao SIMOUNGKHOUNE ວັດສີມຸງຄຸນ (วัดศรีมงคล) est un site geré par l’association CLASBEC issue de la communaute LAO de Strasbourg Association CLASBEC (Communauté Laotienne de Soutien aux Actions Bouddhiques Educatives et Cuturelles – ສະມາຄົມ ລາວ ອູ້ມຊູ ພຣະພຸທສາສນາ ການສຶກສາ ເເລະ ວັທນະທັມ) Wat Simoungkhoune – Temple Bouddhiste Theravada Lao, la pagode ou Wat Simoungkhoune est fondée en 1991

Chua Lao tai Strasbourg (1)Chua Lao tai Strasbourg (2)Chua Lao tai Strasbourg (4)Chua Lao tai Strasbourg (4-a) (1)Chua Lao tai Strasbourg (4-a) (2)Chua Lao tai Strasbourg (4-a) (3)Chua Lao tai Strasbourg (4-a) (4)Chua Lao tai Strasbourg (4-a) (5)Chua Lao tai Strasbourg (4-a) (6)Chua Lao tai Strasbourg (4-a) (7)Chua Lao tai Strasbourg (5)Chua Lao tai Strasbourg (6)Chua Lao tai Strasbourg (7)Chua Lao tai Strasbourg (8)Chua Lao tai Strasbourg (9)Chua Lao tai Strasbourg (10)Chua Lao tai Strasbourg (11)Chua Lao tai Strasbourg (12)Chua Lao tai Strasbourg (13)Chua Lao tai Strasbourg (14)Chua Lao tai Strasbourg (15)Chua Lao tai Strasbourg (16)Chua Lao tai Strasbourg (17)Chua Lao tai Strasbourg (18)Chua Lao tai Strasbourg (19)Chua Lao tai Strasbourg (20)Chua Lao tai Strasbourg (21)Chua Lao tai Strasbourg (22)Chua Lao tai Strasbourg (23)Chua Lao tai Strasbourg (24)Chua Lao tai Strasbourg (25)Chua Lao tai Strasbourg (26)Chua Lao tai Strasbourg (27)Chua Lao tai Strasbourg (28)Chua Lao tai Strasbourg (29)Chua Lao tai Strasbourg (30)Chua Lao tai Strasbourg (31)Chua Lao tai Strasbourg (32)Chua Lao tai Strasbourg (33)Chua Lao tai Strasbourg (34)Chua Lao tai Strasbourg (35)Chua Lao tai Strasbourg (36)Chua Lao tai Strasbourg (37)Chua Lao tai Strasbourg (38)Chua Lao tai Strasbourg (39)Chua Lao tai Strasbourg (40)Chua Lao tai Strasbourg (41)Chua Lao tai Strasbourg (42)Chua Lao tai Strasbourg (43)Chua Lao tai Strasbourg (44)Chua Lao tai Strasbourg (45)Chua Lao tai Strasbourg (46)Chua Lao tai Strasbourg (47)Chua Lao tai Strasbourg (48)Chua Lao tai Strasbourg (49)Chua Lao tai Strasbourg (50)Chua Lao tai Strasbourg (51)Chua Lao tai Strasbourg (52)Chua Lao tai Strasbourg (53)Chua Lao tai Strasbourg (54)Chua Lao tai Strasbourg (55)Chua Lao tai Strasbourg (56)Chua Lao tai Strasbourg (57)Chua Lao tai Strasbourg (58)Chua Lao tai Strasbourg (59)Chua Lao tai Strasbourg (60)Chua Lao tai Strasbourg (61)Chua Lao tai Strasbourg (62)Chua Lao tai Strasbourg (63)Chua Lao tai Strasbourg (64)Chua Lao tai Strasbourg (65)Chua Lao tai Strasbourg (66)Chua Lao tai Strasbourg (67)Chua Lao tai Strasbourg (68)Chua Lao tai Strasbourg (69)Chua Lao tai Strasbourg (70)Chua Lao tai Strasbourg (71)Chua Lao tai Strasbourg (72)Chua Lao tai Strasbourg (73)Chua Lao tai Strasbourg (74)Chua Lao tai Strasbourg (75)Chua Lao tai Strasbourg (76)Chua Lao tai Strasbourg (77)Chua Lao tai Strasbourg (78)Chua Lao tai Strasbourg (79)Chua Lao tai Strasbourg (80)Chua Lao tai Strasbourg (81)Chua Lao tai Strasbourg (82)Chua Lao tai Strasbourg (83)Chua Lao tai Strasbourg (84)Chua Lao tai Strasbourg (85)Chua Lao tai Strasbourg (86)Chua Lao tai Strasbourg (87)Chua Lao tai Strasbourg (88)Chua Lao tai Strasbourg (89)Chua Lao tai Strasbourg (90)Chua Lao tai Strasbourg (91)Chua Lao tai Strasbourg (92)Chua Lao tai Strasbourg (93)Chua Lao tai Strasbourg (94)Chua Lao tai Strasbourg (95)Chua Lao tai Strasbourg (96)Chua Lao tai Strasbourg (97)Chua Lao tai Strasbourg (98)Chua Lao tai Strasbourg (99)Chua Lao tai Strasbourg (100)Chua Lao tai Strasbourg (101)Chua Lao tai Strasbourg (109)Chua Lao tai Strasbourg (110)Chua Lao tai Strasbourg (111)Chua Lao tai Strasbourg (112)Chua Lao tai Strasbourg (113)Chua Lao tai Strasbourg (114)Chua Lao tai Strasbourg (115)Chua Lao tai Strasbourg (116)Chua Lao tai Strasbourg (117)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn