Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thăm Chùa Phổ Bảo, Munich, Đức Quốc

19/06/201905:17(Xem: 3746)
Thăm Chùa Phổ Bảo, Munich, Đức Quốc
Trưa Thứ Ba (18-6-2019) Thượng Tọa Thích Đồng Văn (Trụ Trì Chùa Phổ Bảo, Munich, Germany) đã cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng và Chư Tôn Đức trong phái đoàn hoằng pháp về thăm Chùa và Cúng dường trai tăng.

chua pho bao (184)
chua pho bao (185)chua pho bao (186)chua pho bao (187)chua pho bao (188)chua pho bao (190)chua pho bao (191)chua pho bao (192)chua pho bao (193)chua pho bao (194)chua pho bao (195)chua pho bao (196)chua pho bao (197)chua pho bao (198)chua pho bao (199)chua pho bao (200)chua pho bao (201)chua pho bao (202)chua pho bao (203)chua pho bao (204)chua pho bao (205)chua pho bao (206)chua pho bao (207)chua pho bao (208)chua pho bao (210)chua pho bao (211)chua pho bao (212)chua pho bao (213)chua pho bao (214)chua pho bao (215)chua pho bao (216)chua pho bao (217)chua pho bao (218)chua pho bao (219)chua pho bao (221)chua pho bao (222)chua pho bao (224)chua pho bao (225)chua pho bao (226)chua pho bao (227)chua pho bao (228)chua pho bao (230)chua pho bao (232)chua pho bao (233)chua pho bao (234)chua pho bao (235)chua pho bao (236)chua pho bao (237)chua pho bao (238)chua pho bao (239)chua pho bao (240)chua pho bao (243)chua pho bao (244)chua pho bao (245)chua pho bao (246)chua pho bao (247)chua pho bao (248)chua pho bao (249)chua pho bao (250)chua pho bao (251)chua pho bao (253)chua pho bao (254)chua pho bao (255)chua pho bao (257)chua pho bao (259)chua pho bao (260)chua pho bao (261)chua pho bao (262)chua pho bao (263)chua pho bao (264)chua pho bao (265)chua pho bao (271)chua pho bao (274)chua pho bao (278)chua pho bao (282)chua pho bao (283)chua pho bao (284)chua pho bao (285)chua pho bao (286)chua pho bao (287)chua pho bao (288)chua pho bao (290)chua pho bao (291)chua pho bao (292)chua pho bao (294)chua pho bao (295)chua pho bao (296)chua pho bao (297)chua pho bao (298)chua pho bao (301)chua pho bao (303)chua pho bao (304)chua pho bao (305)chua pho bao (306)chua pho bao (307)chua pho bao (308)chua pho bao (309)chua pho bao (310)chua pho bao (319)chua pho bao (320)chua pho bao (321)chua pho bao (324)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn