Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Chùa Liên Tâm (Turku, Phần Lan) tổ chức Khóa Huân Tu Gieo Duyên Thọ Pháp Y Cho Phật Tử Tại Gia

14/05/201909:17(Xem: 5771)
Chùa Liên Tâm (Turku, Phần Lan) tổ chức Khóa Huân Tu Gieo Duyên Thọ Pháp Y Cho Phật Tử Tại Gia
Phat_Thich_Ca_14THÔNG BÁO

KHÓA HUÂN TU - XUẤT GIA GIEO DUYÊN
THỌ PHÁP Y CHO PHẬT TỬ TẠI GIA
LẦN ĐẦU TIÊN TẠI CHÙA LIÊN TÂM – TURKU PHẦN LAN !
- Từ Tối 03.06.2019 Đến 09.06.2019 -


1 - Duyên khởi và thời gian Xuất gia gieo duyên:
Để tạo nhân duyên hy hữu cho quý vị Phật tử tại gia, vì gia duyên còn bận buộc chưa thể Xuất gia trọn đời, cầu Đạo tu học giải thoát nhưng lòng luôn hướng về sự tu hành và niềm tin bất hoại đối với Tam Bảo trong cuộc sống hiện nay với bao nhiêu khổ đau phiền lụy, gian dối mà hằng ngày quý Phật tử phải đối diện. Nên qua thỉnh cầu của Chùa, chư Tôn Đức Giáo Hội Âu Châu chuẩn y chấp thuận để chùa Liên Tâm – Turku Phần Lan được tổ chức khóa Xuất gia gieo duyên, thọ Pháp y cho quý Phật tử tại gia trong thời gian 1 tuần lễ, từ tối thứ hai, ngày 03.06.2019 đến hết ngày Chủ nhật 09.06.2019.

2 - Nội dung tu học:
Với thành phần chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Ni trưởng, Ni sư chứng minh, chư Giảng sư danh tiếng với những bài Pháp thoại quý báu, những buổi thiền hành, giúp ích cho sự tu tập và quan trọng cơ hội để chư hành giả học thêm những giới luật của người xuất gia, tạo nhân duyên cho bản thân mình nếu có cơ hội sau này trở thành tu sĩ.

3 - Đối tượng và điều kiện tham dự:
Giới tử phát tâm xuất gia:
Đối tượng là quý Nam Nữ Phật tử đã Quy Y Tam Bảo (có Pháp Danh) tuổi từ 16 trở lên, có sức khỏe tốt, chịu đựng được sự thanh tịnh trang nghiêm cũng như một chút thiếu thốn phương tiện sinh hoạt, như phải ngủ tập thể tại lều dựng bên cạnh chùa, và thức khuya dậy sớm công phu kinh kệ lễ bái, nghe pháp... tập sống như đời sống của một Tu Sĩ xuất gia.

Giới tử phát tâm xuất gia gieo duyên phải ở lại suốt khóa Huân Tu một tuần như thời gian đã ghi ở trên (Từ tối Thứ 2 ngày 03-06-2019 đến 09-06-2019). Giới tử tham dự hoàn toàn miễn phí, mọi phương tiện Chùa đài thọ, lo lắng (nhưng quý vị có thể tùy nghi đem theo túi ngủ cho mình)
Phải sắp xếp ổn thỏa việc gia đình, (phải được sự đồng ý của Vợ hoặc Chồng, nhất là quý nữ Phật tử có con còn nhỏ, trong thời gian tu tập không nên mang theo) và đặc biệt là phải phát nguyện ăn chay trước khóa xuất gia gieo duyên một tháng và sau khi xả giới về lại nhà vẫn ăn chay tiếp một tháng.

Phật tử tham dự:

Quý vị Phật tử, quý đồng hương, có thể về chùa tham dự những buổi Pháp thoại (ngoại trừ những thời khóa về Giới Luật), tụng kinh, lễ bái, tùy theo thời gian hoàn cảnh của quý vị, không bắt buộc phải ở lại Chùa nhưng Chùa thiết tha mong quý Phật tử dành một vài ngày về chùa Công quả, gieo duyên cho khóa tu để những Giới tử yên tâm tu tập.
Quý vị Phật tử về chùa làm công quả và nghe pháp nếu có nhu cầu ở lại qua đêm xin vui lòng đem theo túi ngủ (và tấm đệm nhỏ để lót lưng).

4 - Thời hạn ghi danh (dành cho Giới tử Xuất gia gieo duyên):
Thời hạn ghi danh là từ nay đến ngày 30-04-2019. Để Chùa chuẩn bị sắp xếp cho khóa xuất gia gieo duyên được chu đáo, xin quý vị ghi danh đúng thời hạn.
Để ghi danh, xin quý vị liên lạc:
Sư chú Đồng Hòa: +358 4578706614

5. Cúng dường
Xin kêu gọi sự Phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật của quý bà con Phật tử xa gần trong và ngoài nước, phát tâm cúng dường Trai Tăng, cúng dường Giảng Sư, cúng dường Trai Phạn, cúng dường Khóa Tu để phụ với nhà Chùa tổ chức khóa tu được viên mãn. Thật là Công Đức Vô Lượng!

6- Thành phần chư Tôn Đức chứng minh và Ban giảng sư
Chư Tôn Đức Tăng:
1 Hòa Thượng Phương Trượng
Thích Như Điển Đệ Nhị Chủ tịch GHPG Việt Nam Thống Nhất Âu Châu Đương vị
Chứng minh
2 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Tu viện Quảng Đức – Úc Châu Giáo thọ
3 Thượng Tọa Thích Thông Triết Thiền viện Chánh Pháp tại Hoa Kỳ Giáo thọ
4 Thượng Tọa Thích Thiện Nghĩa Đến từ Việt Nam Giáo thọ
6 Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo Trụ trì Chùa Liên Tâm – Phần Lan Giáo thọ
7 Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ Chùa Phật Đà – Hoa Kỳ Giáo thọ
8 Đại Đức Thích Hạnh An Chùa Phật Quang – Thụy Điển Giáo thọ
9 Đại Đức Thích Hạnh Phẩm Úc Châu Giáo thọ
10 Đại Đức Thích Trung Thành Tu viện Khánh An – Việt Nam Giáo thọ
Chư Tôn Đức Ni:
2 Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ Chùa Thanh Lương – Hoa Kỳ Giáo thọ
3 Ni Sư Thích Nữ Huệ Châu Chùa Linh Thứu – Berlin Đức Quốc Giáo thọ
5 Sư Cô Thích Nữ Tuệ Viên Chùa Linh Thứu – Berlin Đức Quốc Giáo thọ
6 Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trì Tịnh Thất Hòa Bình – Hoa Kỳ Giáo thọ


CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT GIẢNG
CHO KHÓA HUÂN TU “XUẤT GIA GIEO DUYÊN”
(Từ Thứ Ba, ngày 04.06.2019 đến Chủ Nhật, ngày 09.06.2019)

Tối Thứ Hai, ngày 03.06.2019 các Giới tử
phát tâm tham dự khóa tu có mặt tại Chùa.

Thứ Ba, ngày 04.06.2019 bắt đầu Khóa huân tu Xuất gia gieo duyên.
05 giờ 00 Thức chúng
05 giờ 30 Ngồi thiền và Trì tụng kinh Lăng Nghiêm
07 giờ 30 Dùng sáng
09 giờ 00 Lễ Thế Phát (cạo tóc) xuất gia gieo duyên cho các Giới tử, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng và chư tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni
(xem hình lễ thế phát)
11 giờ 30 Cúng quá đường, Kinh hành niệm Phật, hồi hướng
14 giờ 30 Lễ thọ Bát quan trai giới, lễ thọ Pháp Y cho Giới tử xuất gia 
Khai thị của Hoà Thượng chứng minh (xem hình)
16 giờ 30 Cúng Mông Sơn Thí Thực
18 giờ 30 Dùng chiều
19 giờ 30 Niệm Phật
20 giờ 00 Học giáo lý (Kinh, Luật, Luận do chư Tôn đức Tăng Ni Giáo Thọ giảng dạy)
TT Thích Thông Triết giảng đề tài " Giấc Mộng Đời Người" (xem hình)
22 giờ 00 Toạ thiền và Chỉ tịnh

Thứ Tư, ngày 05 tháng 06 năm 2019:

05 giờ 00 Thức chúng
05 giờ 30 Ngồi thiền và Trì tụng kinh Lăng Nghiêm (xem hình)
07 giờ 30 Dùng sáng
09 giờ 00 Học giáo lý (TT Thích Thiện Nghĩa giảng " Ý Nghĩa Kinh Pháp Hoa") (xem hình)
11 giờ 30 Cúng quá đường, Kinh hành, Niệm Phật (xem hình)
14 giờ 30 Học giáo lý (ĐĐ Thích Hạnh Phẩm giảng " Kham Nhẫn") (xem hình)
16 giờ 30 Cúng Mông Sơn Thí Thực
18 giờ 30 Dùng chiều
19 giờ 30 Niệm Phật
20 giờ 00 Học giáo lý (TT Thích Nguyên Tạng giảng " Công Đức Xuất Gia") (xem hình)
22 giờ 00 Toạ thiền và Chỉ tịnh


Thứ Năm, ngày 06 tháng 06 năm 2019:
05 giờ 00 Thức chúng
05 giờ 30 Ngồi thiền và Trì tụng kinh Lăng Nghiêm
07 giờ 30 Dùng sáng
09 giờ 00 Học giáo lý (TT Thích Hạnh Tuệ giảng " Phương Trời Cao Rộng"
11 giờ 30 Cúng quá đường, Kinh hành, Niệm Phật
14 giờ 30 Học giáo lý (ĐĐ Viên Duy giảng )
16 giờ 30 Cúng Mông Sơn Thí Thực
18 giờ 30 Dùng chiều
19 giờ 30 Niệm Phật
20 giờ 00 Học giáo lý (TT Thích Thông Triết &TT Thích Nguyên Tạng)
22 giờ 00 Toạ thiền và Chỉ tịnh

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 06 năm 2019:
05 giờ 00 Thức chúng
05 giờ 30 Ngồi thiền và Trì tụng kinh Lăng Nghiêm
07 giờ 30 Dùng sáng
09 giờ 00 Học giáo lý (Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ giảng " Gieo Duyên Xuất Gia"
11 giờ 30 Cúng quá đường, Kinh hành, Niệm Phật
14 giờ 30 Học giáo lý (Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trì giảng " Thiết lập hòa bình trong tâm"
16 giờ 30 Cúng Mông Sơn Thí Thực
18 giờ 30 Dùng chiều
19 giờ 30 Niệm Phật
20 giờ 00 Phật Pháp Vấn Đáp ( Hòa Thượng và Phái Đoàn Hoằng Pháp)
22 giờ 00 Toạ thiền và Chỉ tịnh


Thứ Bảy, ngày 08 tháng 06 năm 2019:
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2563 – PHẬT LỊCH 2019
05 giờ 00 Thức chúng
05 giờ 30 Ngồi thiền và Trì tụng kinh Lăng Nghiêm
07 giờ 30 Dùng sáng
10 giờ 30 Đại Lễ Phật Đản (có chương trình riêng)
12 giờ 00 Chư Tăng ngọ trai – Cúng dường trai Tăng
Phật tử dùng cơm thân mật với Chùa
14 giờ 30 Chương trình văn nghệ “Hát với nhau” kính mừng Phật Đản
do các Phật tử thiện nguyện và GĐPT đảm trách.
18 giờ 30 Dùng chiều
20 giờ 00 Đêm đốt nến, Trà đàm, Vấn đáp Phật Pháp thân mật
22 giờ 00 Ngồi thiền, Chỉ tịnh

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 06 năm 2019
05 giờ 00 Thức chúng
05 giờ 30 Ngồi thiền và Trì tụng kinh Lăng Nghiêm
07 giờ 30 Dùng sáng
10 giờ 30 Lễ Phật cầu an, cho bà con Phật tử
Thời thuyết pháp ( Hòa Thượng và Phái Đoàn Hoằng Pháp)
Lễ Tổng kết khoá huân tu, lễ Xả giới Bát Quan Trai và Pháp Y
12 giờ 30 Dùng Trưa
Từ buổi chiều trở đi, chia tay cùng các giới tử, các giới tử gặp gỡ thân mật, hàn huyên tự do cùng chư Tôn đức, sau khóa Huân tu, chụp hình lưu niệm, sinh hoạt tự do, v..v...
18 giờ 30 Dùng chiều và sinh hoạt tự do
22 giờ 00 Ngồi thiền, Chỉ tịnh – Kết thúc khoá Huân tu


1_Khoa Tu Xuat Gia Gieo Duyen_Chua Lien Tam 2019-11_Khoa Tu Xuat Gia Gieo Duyen_Chua Lien Tam 2019-21_Khoa Tu Xuat Gia Gieo Duyen_Chua Lien Tam 2019-3

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,270,960