Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Thế Phát Xuất Gia Gieo Duyên tại Chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan

04/06/201920:15(Xem: 9345)
Lễ Thế Phát Xuất Gia Gieo Duyên tại Chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan

Lần đầu tiên tại đất nước Phần Lan tổ chức khóa tu gieo duyên xuất gia ngắn hạn cho 20 giới tử đến từ Ý, Đức và ngay tại địa phương Turku, Phần Lan. Về chứng minh và giảng dạy cho khóa tu này gồm có Hòa Thượng chứng minh Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác và Ngài cũng là Đệ Nhị Chủ Tịch GHPGVNTN Âu Châu; TT Thích Thiện Nghĩa (Trụ trì Chùa Long Đức, An Giang); TT Thích Thông Triết (Trụ trì Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma, USA_; TT Thích Nguyên Tạng (Trụ trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia); TT Thích Hạnh Tuệ (chủ biên Trang Nhà Hoa Vô Ưu, Cali, Hoa Kỳ); ĐĐ Thích Hạnh Phẩm “(Trụ trì Tu Viện Từ Ân, Melbourne, Australia); NS TN Minh Huệ (Trụ trì Tịnh thất Thanh Lương, Cali, Hoa Kỳ); NS Huệ Châu (Chùa Linh Thứu, Berlin, Đức Quốc):  SC Hạnh Trì (Trụ Trì Tịnh Thất Hòa Bình, Cali, Hoa Kỳ)….

  

Mở đầu lễ thế phát sáng nay 4-6-2019, TT Trụ Trì Chùa Liên Tâm Thích Hạnh Bảo để có lời trình bạch đến HT Chứng Minh và Chư Tôn Đức Giới Sư “Để tạo nhân duyên hy hữu cho quý vị Phật tử tại gia, vì gia duyên còn bận buộc chưa thể Xuất gia trọn đời, cầu Đạo tu học giải thoát nhưng lòng luôn hướng về sự tu hành và niềm tin bất hoại đối với Tam Bảo trong cuộc sống hiện nay với bao nhiêu khổ đau phiền lụy, gian dối mà hằng ngày quý Phật tử phải đối diện. Nên qua thỉnh cầu của Chùa, chư Tôn Đức Giáo Hội Âu Châu chuẩn y chấp thuận để chùa Liên Tâm – Turku Phần Lan được tổ chức khóa Xuất gia gieo duyên, thọ Pháp y cho quý Phật tử tại gia trong thời gian 1 tuần lễ, từ tối thứ hai, ngày 03.06.2019 đến hết ngày Chủ nhật 09.06.2019.”.

Tiếp đó là nghi thức thỉnh chư Giới Sư quang lâm Chánh Điện, Hòa Thượng Chứng Minh đã niêm hương bạch Phật, tụng Chú Đại Bi và sái tịnh thế phát (cạo bỏ râu tóc) cho hàng đệ tử. Sau cùng Hòa Thượng cử tụng 2 bài kệ vừa đưa kéo cắt bỏ mái tóc của chúng đệ tử:

Thiện tai đại trượng phu,

Năng liễu thế vô thường,

Khi tục thủ Nê-hoàn,

Công đức nan tư nghị.

Hủy hình thủ khí tiết,

Cát ái từ sở thân,

Xuất gia hoằng Phật đạo,

Thệ độ nhất thiết nhân....

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma ha tát       

(Lành thay bậc trượng phu,

Hiểu được đời vô thường,

Bỏ tục hướng Niết-bàn,

Công đức khó bàn nghĩ.

Hủy hình giữ khí tiết.

Cát ái từ người thân,

Xuất gia hoằng Phật đạo,

Thề độ hết chúng sinh...) 

Thế trừ tu phát (nữ, ái phát),
 Đương nguyện chúng sanh,
Viễn ly phiền não,
 Cứu cánh tịch diệt.
Án, tất-điện-đô, mạn-đa-ra, bạt-đà-gia, ta bà ha

(Cạo bỏ râu tóc, Nên nguyện chúng sanh, Xa lìa phiền não, Rốt ráo vắng lặng)

Chương trình chiều 4-6-2019 là nghi thức truyền pháp y xuất gia gieo duyên và chư giới tử sẽ dự nghe lời khai thị của Hòa Thượng. 

Được biết giới tử đã phát tâm xuất gia gieo duyên phải ở lại suốt khóa Huân Tu một tuần như thời gian đã ghi ở trên (Từ tối Thứ 2 ngày 03-06-2019 đến 09-06-2019). TT Hạnh Bảo và Chùa Liên Tâm đài thọ miễn phí cho tất cả mọi phương tiện ăn ở…

Kính mời quý Phật tử địa phương Turku nhín chút thời gian quý báu về tham dự khóa tu gieo duyên này, dù quý vị không phải giới tử chính thức gieo duyên xuất gia nhưng có thể tham dự các thời khóa như tụng kinh, nghe pháp, làm công quả.  Mời xem chương trình sinh hoạt khóa tu từ nay cho đến cuối tuần 9-6-2019.

 

day 1-chua lien tam-le the phat (1)day 1-chua lien tam-le the phat (2)day 1-chua lien tam-le the phat (3)day 1-chua lien tam-le the phat (4)day 1-chua lien tam-le the phat (5)day 1-chua lien tam-le the phat (6)day 1-chua lien tam-le the phat (7)day 1-chua lien tam-le the phat (8)day 1-chua lien tam-le the phat (9)day 1-chua lien tam-le the phat (10)day 1-chua lien tam-le the phat (11)day 1-chua lien tam-le the phat (12)day 1-chua lien tam-le the phat (13)day 1-chua lien tam-le the phat (14)day 1-chua lien tam-le the phat (15)day 1-chua lien tam-le the phat (16)day 1-chua lien tam-le the phat (17)day 1-chua lien tam-le the phat (18)day 1-chua lien tam-le the phat (19)day 1-chua lien tam-le the phat (20)day 1-chua lien tam-le the phat (21)day 1-chua lien tam-le the phat (22)day 1-chua lien tam-le the phat (23)day 1-chua lien tam-le the phat (24)day 1-chua lien tam-le the phat (25)day 1-chua lien tam-le the phat (26)day 1-chua lien tam-le the phat (27)day 1-chua lien tam-le the phat (28)day 1-chua lien tam-le the phat (29)day 1-chua lien tam-le the phat (30)day 1-chua lien tam-le the phat (31)day 1-chua lien tam-le the phat (32)day 1-chua lien tam-le the phat (33)day 1-chua lien tam-le the phat (34)day 1-chua lien tam-le the phat (35)day 1-chua lien tam-le the phat (36)day 1-chua lien tam-le the phat (37)day 1-chua lien tam-le the phat (38)day 1-chua lien tam-le the phat (39)day 1-chua lien tam-le the phat (40)day 1-chua lien tam-le the phat (41)day 1-chua lien tam-le the phat (42)day 1-chua lien tam-le the phat (43)day 1-chua lien tam-le the phat (44)day 1-chua lien tam-le the phat (45)day 1-chua lien tam-le the phat (46)day 1-chua lien tam-le the phat (47)day 1-chua lien tam-le the phat (48)day 1-chua lien tam-le the phat (49)day 1-chua lien tam-le the phat (50)day 1-chua lien tam-le the phat (51)day 1-chua lien tam-le the phat (52)day 1-chua lien tam-le the phat (53)day 1-chua lien tam-le the phat (54)day 1-chua lien tam-le the phat (55)day 1-chua lien tam-le the phat (56)day 1-chua lien tam-le the phat (57)day 1-chua lien tam-le the phat (58)day 1-chua lien tam-le the phat (59)day 1-chua lien tam-le the phat (60)day 1-chua lien tam-le the phat (61)day 1-chua lien tam-le the phat (62)day 1-chua lien tam-le the phat (63)day 1-chua lien tam-le the phat (64)day 1-chua lien tam-le the phat (65)day 1-chua lien tam-le the phat (66)day 1-chua lien tam-le the phat (67)day 1-chua lien tam-le the phat (68)day 1-chua lien tam-le the phat (69)day 1-chua lien tam-le the phat (70)day 1-chua lien tam-le the phat (71)day 1-chua lien tam-le the phat (72)day 1-chua lien tam-le the phat (73)day 1-chua lien tam-le the phat (74)day 1-chua lien tam-le the phat (75)day 1-chua lien tam-le the phat (76)day 1-chua lien tam-le the phat (77)day 1-chua lien tam-le the phat (78)day 1-chua lien tam-le the phat (79)day 1-chua lien tam-le the phat (80)day 1-chua lien tam-le the phat (81)day 1-chua lien tam-le the phat (82)day 1-chua lien tam-le the phat (83)day 1-chua lien tam-le the phat (84)day 1-chua lien tam-le the phat (85)day 1-chua lien tam-le the phat (86)day 1-chua lien tam-le the phat (87)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567