Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

duc phat an cu
An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng
Kính dâng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
trong mùa An Cư tại Chùa Thiên Ấn tại Sydney

Thiên Ấn già lam (*) mở đạo tràng,
An Cư Kiết Hạ thập phương Tăng
Lục Hoà cộng trú gìn chân thể
Tam Học cùng tu hướng thiện nhân
Đạo nghiệp vun trồng ươm tuệ chủng 
Thiền hương tỏa ngát quyện kinh trang
Đường về Bảo Sở huyền trăng hiện
Rực ánh từ quang rạng ánh vàng...!
 
California, 24-03-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cẩn đề )
***
Ghi Chú: Thiên Ấn Già Lam: Chùa Thiên Ấn ở Sydney do TT. Thích Như Định Trú Trì.


Phat thuyet phap 7
An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng
Hoạ y vận 
bài thơ: 
của Trúc Nguyên- Thich Chúc Hiền.


Truyền thống Phật gia lập đạo tràng,
Hoằng dương Chánh pháp bởi chư Tăng
Lục hoà, Giáo lý,  phương cơ bản
Tam tụ, nguồn chơn, cứu thế nhân
Tứ chúng môn đồ, duyên trưởng dưỡng
Thập phương bá tánh, thắm kinh trang.
An Cư Kiết Hạ, năm nay đến,  (kỷ hợi 2019)
Thiên Ấn già lam toả ánh váng.
***
Kiết hạ năm nay chọn đạo tràng
Già lam Thiên Ấn hợp hoà tăng,
An cư thúc liễm đường tu học
Tự tứ  vo tròn hạnh, đức, nhân.
Giới luật Tăng đoàn, gìn Phật chủng
Hiến chương Giáo hội, sáng từng trang.
Chư tôn Thiền đức Như Lai Sứ.
Phụng đạo quang huy ánh đạo vàng./


    Cali 27/3/2019
Hoà Thượng Thích Giác Lượng


Phat thuyet phap

THIÊN ẤN MÙA AN CƯ

Kính họa nguyên vận bài thơ
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc Hiền

 

 

Chánh niệm lần theo chuỗi hạt tràng

Hương đăng tỏa ngát đón chư tăng

An cư thúc liễm Tâm tu sĩ

Kiết hạ tham thiền Tuệ đạo nhân

Bảo tự  hoa khai thơm tịnh lạc

Già lam vọng pháp đẹp nghiêm trang

Thanh quy giới luật từng giây sáng

Thiên Ấn rực lên Ánh Đạo Vàng!

 

Nha Trang 27/3/2019

Cư sĩ Vĩnh Hữu

Phat thuyet phap 5

THIÊN ẤN MÙA AN CƯ

Kính họa nguyên vận bài thơ 
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc Hiền

Từng bước chân đi niệm hạt tràng

An Cư vân tập khắp chư Tăng.

Nâng cao Trí tuệ gìn chân lý

Mở rộng Từ bi giữ nghĩa nhân.

Nổ lực tu hành đường giải thoát

Ôn hoà chân thật hạnh nghiêm trang.

Đền ơn Phật Tổ niềm an lạc

Đường tu viên mãn rực sắc vàng.Florida 27/3/2019
Tâm Minh

 
Phat thuyet phap 9


TƯƠNG KÍNH, TƯƠNG THÂN ...PHÁP LỤC HOÀ 

Kính họa nguyên vận bài thơ 
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc HiềnMừng báo tin vui khắp đạo tràng, 

An Cư Kiết Hạ hội ....Ni Tăng .

Thực thi  tâm nguyện nơi Thiên Ấn, 

Tương kính, tương thân....thể hiện Chân ! 

Sáu pháp trau dồi  truyền thống chuẩn, 

Huân tu Đạo nghiệp, Giới thuần ...trang**

Hoàn thành Phước,Trí... trăng  Như ...hiện !

Cõi tạm Ta Bà ....chính Niết Bàn.

** trang nghiêm và thanh tịnhMelbourne 27/3/2019 

Huệ Hương cẩn họa
 phat thuyet phap


THIÊN ẤN MÙA AN CƯ

Kính họa nguyên vận bài thơ 
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc Hiền

 
 THIỀN ÂN Sydney thật huy hoàng 
An Cư Kiết Hạ quá khang trang
 Tăng Ni hòa hợp bên bờ giác
 Tạng kinh tu tập mãi khương an
 Trao dồi giới hạnh ươm mầ̀m tuệ
 Pháp giới hương xông ngát đạo tràng
 Bốn phương tinh tấn đời tươi sáng
 Bồ Đề rạng rỡ ánh từ quang
  


 Florida 27/3/2019
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY

 


Phat thuyet phap

  KIẾT HẠ NGÀY VỀ

Kính họa nguyên vận bài thơ 
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc Hiền


Thiên Ấn thiền môn hướng đạo tràng
Kiết Hạ ngày về tịnh giới Tăng
Trí huệ phát huy đồng chân thể
Lục Hoà cùng trải nghiệm Pháp thân
Phước thắng vun bồi dòng thánh chủng
Thiền tâm hướng đẹp nét nghiêm trang
Đường về Cực Lạc càng hiển hiện
Ánh đạo huyền quang rực sắc vàng.


  Dallas Texas, 27-3-2019
          Tánh Thiện
    

 

Phat thuyet phap 7

TUỆ GIÁC AN CƯ

Kính họa nguyên vận bài thơ 
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc Hiền

 

Đến mùa kiết hạ của chư Tăng

Thúc liễm soi mình bậc thánh nhân

Hành cước muôn nơi bừng ánh đạo

Vân du vạn nẻo rực y vàng

Trạm nhiên diệu dụng A Lan Nhã

Tĩnh mặc viên dung Chốn Đạo Tràng

Giữ pháp an cư rồi tự tứ

Tuệ thiền vô tận rạng ngời trang


Quảng Trị 27/3/2019

Như Thị kính họa

 
phat thuyet phap

Cùng Nhau Thắp Sáng Đạo Vàng

Kính họa bài thơ “An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng” của

Thầy Chúc Hiền. Kính dâng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

trong mùa An Cư tại Chùa Thiên Ấn tại Sydney

Trường hạ an cư dựng đạo tràng

Nhân duyên kết hợp lục hòa Tăng

Cùng nhau sách tấn gìn chân thể

Tứ chúng đồng tu hướng thiện chân

Hiểu biết thương yêu ươm mầm tuệ

Lòng từ những để cuốn hành trang

Thiền môn nối bước tâm biểu hiện

Nguyện thắp niềm tin ánh đạo vàng...!Germany, 27-03-2019

Cư Sĩ Đan Hà (kính họa)

 

 Phat thuyet phap

 

TRƯỜNG HẠ THIÊN ẤN

Kính họa bài thơ “An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng” của

Thầy Chúc Hiền. Kính dâng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

trong mùa An Cư tại Chùa Thiên Ấn tại Sydney

 


Kiết hạ an cư tựu đạo tràng

Già lam Thiên Ấn, hội Ni Tăng

Thân tâm thúc liễm bày chân thể

Liễu ngộ chơn thường độ thế nhân

Tứ sự hộ trì Cư sĩ đảm

Hạ trường thanh tịnh quả nghiêm trang!

Trầm hương, vang vọng lời kinh Phật

Truyền thống An Cư điểm nét vàng.

 


Melbourne, 27-03-2019

Cư Sĩ Thanh Phi

 
Phat thuyet phap 7

AN CƯ RẠNG CHIẾU

Kính họa bài thơ “An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng” của Thầy Chúc Hiền.

Kính dâng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

trong mùa An Cư tại Chùa Thiên Ấn tại Sydney

 

An Cư Kiết Hạ sáng thiền tràng,

Lặng tĩnh bình hòa hợp chúng Tăng.

Lập hạnh tâm nguyền xuôi thiện pháp,

Vun từ đức ngập rạng chơn nhân.

Thâm nghiêm Phật quả khơi dòng tuệ,

Kính ngưỡng tôn qui tỏa sắc trang.

Đại đạo quảng truyền yên vạn loại,

Trùng tu diệu nghĩa lắng kinh vàng.

 

28/3/2019

PT. Minh Đạo (Cẩn họa)


Phat thuyet phap 4


An Cư Tự Cảm...
Phỏng theo bài thơ của Thầy Chúc Hiền
Già Lam Thiên Ấn, thật khiêm nhường,
Chư Tăng Ni đến ,khắp muôn phương,
Vân tập , An Cư mùa Kiết Hạ,
Rực Ánh Từ Quang , rạng ánh dương.
Đạo Phật vun trồng bao thế hệ,
Lời kinh tiếng mõ, thoảng đưa hương,
Lục Hòa, An Lạc vui tình Đạo,
An Nhiên, giải thoát một con đường.
Tâm Tú Aalborg , 
Đan Mạch 28.03.2019


ducphatthichca


NÉT ĐẸP NGƯỜI TU

(Hoạ lại bài An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng của Trúc Nguyên – Thích Chúc Hiền)

 

Thiên Ấn Sydney Kiến Pháp Tràng

Kiết đông tu tập toàn liên bang

Khắp nơi Phật tử về tòng hạ

Mọi chốn già lam lập đạo tràng

Hạ Lạp thăng hoa đời ẩn sĩ

An Cư năng lượng tạo hân hoan

Thiền Môn nét đẹp hằng gìn giữ

Giới luật người Tu rạng đạo vàng

 

Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, 28/4/2019

TK, Thích Viên Thành

 Duc_Phat_Thich_Ca (6)
LỤC HÒA CỘNG TRỤ

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền.

Kính dâng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

trong mùa An Cư tại Chùa Thiên Ấn tại Sydney  Chư Tôn Úc mở Bồ Đề tràng

Đệ tử vội vàng đảnh lễ Tăng

Cầu nguyện khinh an luôn pháp thể

Xin mong ban phước độ muôn nhân

Hào quang sáng rực soi tâm chúng

Đại lực từ bi rọi mỗi trang

Ngũ uẩn giai không luôn quán chiếu

Lục hòa cộng trụ đẹp hơn vàng.


 Strasbourg/Pháp 05.07.2019

 Diệu Đạo_Phổ Hiền

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,095,378