Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cảm niệm An Cư Kiết Đông

07/07/201519:49(Xem: 3751)
Cảm niệm An Cư Kiết Đông

CẢM NIỆM AN CƯ KIẾT ĐÔNG

Phật lịch 2559 Dương lịch 2015

 

***

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoát 10 ngày An Cư Kiết Đông đã viên mãn. Chúng con vô cùng bồi hồi xúc động, không sao nói lên được lòng thành kính tri ân đối với chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Giám Hạ, Ban Giáo thọ, Ban ẩm thực v.v..

 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,

 

Sanh thân chúng con là nhờ ơn sanh thành của cha và mẹ. Thấu rõ đạo huyền vi, trưởng dưỡng nguồn tâm, phò trì mạng mạch, không ai khác ngoài các bậc Ân sư. Chư Tôn Đức là dòng suối hài hòa dẫn khắp nơi trong lòng đất, tưới mát và làm nẩy lộc các mầm xanh để truyền trao cho chúng con phần gia bảo vô giá, mà chư Tôn Đức đã thừa kế sự nghiệp của Đức Như Lai để lại. Sự hiện diện của quý Ngài là hiện thân của Bồ Tát Hạnh, vô ngã vị tha, chèo thuyền vào dòng sông sanh tử đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ.

 

Trong 10 ngày qua, với những lời khai thị của quý Thầy là chất liệu cần thiết cho chúng con trên bước đường tu học. Những bài thuyết giảng khai mở cho chúng con về Giới, Định Tuệ, Tín, Hạnh, Nguyện, Nhân quả, Vô thường và Ân đức trong kinh Phật Báo Ân, không nên mê tính dị đoan chúng con cần phải có trí tuệ để có niềm tin vững chắc trong cuộc sống, có trí tuệ mới xóa được oán hờn, thù hận, tha thứ cho nhau những lỗi lầm, có trí tuệ mới có tình thương, sống an lạc vị tha và hạnh phúc, chúng con không còn sợ lạc lối, chúng con sẽ y giáo phụng hành.

 

Nhìn bóng dáng chư Tôn Đức đi kinh hành trong sắc vàng y đưa chúng con trở về ngày xưa hình bóng của đấng Từ phụ và các đệ tử của Ngài cùng An Cư trong những ngày Kiết Hạ. Ôi biết bao là tôn kính làm lòng chúng con thao thức mong hằng năm được theo quý Thầy tùng Hạ.

 

Lời nói sau cùng hàng Phật tử chúng con, cầu chúc chư Tôn Đức pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, mãi mãi là ánh sáng để soi đường cho chúng con. Chúc quý đạo hữu sức khoẻ và dũng mãnh trên bước đường tu học.

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

ACKĐ, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Hiếu Ngọc - Nhật Tươi

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn