Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thơ - Lời Kinh Bát Nhã

03/07/201506:19(Xem: 4127)
Thơ - Lời Kinh Bát Nhã

lotus_5

Lời Kinh Bát Nhã

 

Đời người ví tựa dòng sông
Khi lên khi xuống, khi nông khi đầy
Nhìn xem tất cả quanh đây
Có gì miên viễn mãi tày thời gian
Hoa kia có đẹp cũng tàn
Người xinh cũng thế, thời gian cũng già
Giàu nghèo phân biệt bởi ta
Ai xuôi tay xuống cũng là tay không
Lời kinh Bát Nhã nên thông
Tấm thân ngũ uẩn là không của mình
Tứ đại hòa hợp thì sinh
Thiếu đi một cái thì mình tử ngay
Thọ tưởng hành thức: Tâm này
Tùy duyên phát khởi đổi thay không ngừng
Thế mà ta cứ lừng khừng
Nửa mê, nửa tỉnh trong rừng khổ đau
Lời Kinh ý nghĩa thâm sâu
Phơi bày tỏ rõ nghĩa mầu “Tánh Không”
Không đây chẳng phải có-không
Không là chẳng thật nên không bám vào
Tất cả, thể tánh huyễn bào
Như sương như mộng chẳng nào bền lâu
Trí nên quán tưởng khắc sâu
“Giai không vạn pháp” ấy câu nằm lòng
Hiểu rồi thì chớ lòng vòng
Bờ kia chỉ rõ, cách dòng sông mê
Tư lương sắp sẵn mọi bề
Lên thuyền Bát Nhã tìm về Chân Như.

 

Melbourne, mùa đông 2015

Thanh Phi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn