Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách Phật tử tại gia

30/06/201521:40(Xem: 8254)
Danh sách Phật tử tại gia

Danh Sách Phật Tử

Tham Dự An Cư Kiết Đông 2015

tại Tự Viện Pháp Bảo - Sydney

 

Stt

Pháp Danh

 

ƯBT/ƯBD

 

Đơn Vị

 

 1.  

Thiện Đăng

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1.  

Chúc Tư

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1.  

Thiện Tín

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1.  

Thanh Tín

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1.  

Thanh Tấn

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1.  

Thanh Chân

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1.  

Thanh Nghĩa

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1.  

Thanh Vương

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1.  

Quảng Pháp Đăng

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 10.  

Thanh Lý

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 11.  

Quang Minh

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 12.  

Thanh Niệm

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 13.  

Thanh Quang

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 14.  

Thanh Triệu

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 15.  

Thanh Thiện

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 16.  

Thanh Hóa

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 17.  

Chúc Vương

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 18.  

Chú Sơn

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 19.  

Minh Nghĩa

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 20.  

Chúc Thật

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 21.  

Chúc Vượng

ƯBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 22.  

Tâm Huệ

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 23.  

Chúc Quyên

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 24.  

Quảng Thanh

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 25.  

Quảng Trâm

UBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 26.  

Huệ Phúc

UBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 27.  

Thanh Lan

UBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 28.  

Thanh Oanh

UBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 29.  

Thanh Đài

UBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 30.  

Thanh   Đức

UBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 31.  

Thanh Trí

UBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 32.  

Chúc Dưỡng

UBT

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 33.  

Từ Hội

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 34.  

Từ Thư

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 35.  

Từ Bản

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 36.  

Thanh Quý

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 37.  

Diệu Liên

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 38.  

Chơn Tính Định

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 39.  

Chúc Y

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 40.  

Ngọc Huệ

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 41.  

Chúc Hy

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 42.  

Thọ Nhật

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 43.  

Tâm Hoa

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 44.  

Thanh Khánh

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 45.  

Trung Thanh

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 46.  

Diệu Thức

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 47.  

Như Huệ

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 48.  

Tâm Châu

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 49.  

Huệ Ngọc

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 50.  

Chúc Thường

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 51.  

Thanh Hạ

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 52.  

Thanh Phúc

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 53.  

Thanh Phước

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 54.  

Diệu Huệ

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 55.  

Nguyễn Thị Phi Loan

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 56.  

Diệu Thuần

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 57.  

Tịnh Kỹ

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 58.  

Ngọc Nghiêm

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 59.  

Chúc Ý

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 60.  

Huyền Duyên

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 61.  

Ngọc Huệ

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 62.  

Chúc Bạch

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 63.  

Thanh Đăng

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 64.  

Thanh Vy

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 65.  

Chúc Phùng

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 66.  

Xuân Minh

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 67.  

Diệu Yên

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 68.  

Hương Ngọc

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 69.  

Đức Phương

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 70.  

Tâm Đức

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 71.  

Chúc Hương

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 72.  

Diệu Huệ

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 73.  

Chơn Phúc Châu

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 74.  

Chúc Nhu

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 75.  

Chúc Vượng

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 76.  

Diệu Hiền

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 77.  

Diệu Phước

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 78.  

Ngọc Thủy

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 79.  

Đức Tài

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 80.  

Viên Định

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 81.  

Dung Thông

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 82.  

Thanh Tân

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 83.  

Thanh Lạc

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 84.  

Thanh Nhàn

UBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 85.  

Vạn Diệu

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 86.  

Thanh Kiều

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 87.  

Thanh Phượng

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 88.  

Diệu Trí

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 89.  

Thiện Duyên

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 90.  

Nhật Tươi

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 91.  

Diệu Tâm – Trương T Ngọc Dung

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 92.  

Thanh Yên

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 93.  

Lạc Ngọc

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 94.  

Thanh Vân

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 95.  

Thanh Kim

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 96.  

Thanh Chi

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 97.  

Chúc Biền

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 98.  

Diệu Quyền

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1. 99.  

Minh Đức Hạnh

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1.  

Thiện Định - Tạ Bửu Tiền

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1.  

Diệu Minh – Mai Thị Sáu

ƯBD

Tự Viện Pháp Bảo

 1.  

 

UBT

Chùa Giác Nhiên NZL

 1.  

Diệu Trí - Phạm Thị Hoàng Hà

UBD

TV Vạn Hạnh  ACT

 1.  

Diệu Ánh - Nguyễn T Ngọc Hiên

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Diệu Hòa – Ng Thị Ngọc Dung

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Tâm Như – Lê Thiên Hương

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Nguyên Tịnh – Ng Thị Ngọc Thanh

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Diệu Hiền – Lưu Thị Hiệp

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Tâm Nguyệt - Trần Thị Gái

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Diệu Thiền – Ngô Kim Oanh

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Nguyên Hương – Ng T Thu Vân

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Tâm Hải – Ng T Lê Chi

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Ngọc Dung – Đăng Thị Bảy

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Diệu Hồng - Huỳnh Thị Ngọc Loan

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Hiếu Ngọc – Du Ngọc Lan

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Phước Truyền – Ng Thị Năm

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Ngô Chánh - Phạm Thị Bé

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Tâm Nguyện - Phạm Thị Tuyến

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Tâm Thư

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Ngọc Dung

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Diệu Thiện

ƯBD

Thiền Viện Minh Quang

 1.  

Dennis Trần

ƯBT

Tu Viện Nguyên Thiều

 1.  

Diệu Thuần

ƯBD

Tu Viện Nguyên Thiều

 1.  

Diệu Yến

ƯBD

Tu Viện Nguyên Thiều

 1.  

Quảng Phẩm

ƯBD

Tu Viện Nguyên Thiều

 1.  

Nguyên Lộc

ƯBD

Tu Viện Nguyên Thiều

 1.  

Huệ Tâm

ƯBD

Tu Viện Nguyên Thiều

 1.  

Lệ Kiều

ƯBD

Tu Viện Nguyên Thiều

 1.  

Lệ Diệu

ƯBD

Tu Viện Nguyên Thiều

 1.  

Diệu Yến

ƯBD

Chùa Hưng Long

 1.  

Diệu Thuận

ƯBD

Tu Viện Minh Giác

 1.  

Đồng Hồng

ƯBD

Chùa Pháp Hoa (ADL)

 1.  

Diệu Trí

ƯBD

Chùa Pháp Hoa (ADL)

 1.  

Thiện Trí

ƯBD

Chùa Pháp Hoa (ADL)

 1.  

Nhật Tươi

ƯBD

Tu Viện Quảng Đức (VIC)

 1.  

Khánh Hương

ƯBD

Tu Viện Quảng Đcứ (VIC)

 1.  

Ngọc Như

ƯBD

Tu Viện Quảng Đức (VIC)

 1.  

Diệu Nga

ƯBD

Tu Viện Quảng Đcứ (VIC)

 1.  

Nguyên Thanh

ƯBD

Tu Viện Quảng Đức (VIC)

 1.  

Diệu Hữu - Trần Thị Kim Em

ƯBD

         An Lạc Hạnh (VIC)

 1.  

Chân Không Như

ƯBD

Chùa Thiên Ấn NSW

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567