Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Tăng Ni

30/06/201521:08(Xem: 4405)
Danh sách Tăng Ni

An Cư Kiết Đông GHPGVNTNHN Úc Châu-TTL 2015

Tự Viện Pháp Bảo Sydney

----

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC

 

Stt

Đạo hiệu

Tự viện

 

 1.  

HT. Thích Bảo Lạc

Chùa Pháp Bảo (NSW)

 1.  

HT. Thích Quảng Ba

TV Vạn Hạnh (ACT)

 1.  

HT. Thích Trường Sanh

Chùa Giác Nhiên (NZL)

 1.  

HT. Thích Minh Hiếu

TV Minh Quang (NSW)

 1.  

TT. Thích Nhật Tân

Chùa Pháp Quang-QDL

 1.  

TT Thích Bổn Điền

Chùa Huyền Quang (NSW)

 1.  

TT. Thích Nguyên Trực

Chùa A Di Đà (NSW)

 1.  

TT. Thích Như Định

Chùa Thiên Ấn (NSW)

 1.  

TT. Thích Tâm Minh

Chùa Trúc Lâm (NSW)

 1.  

TT. Thích Tâm Phương

Tu Viện Quảng Đức ( VIC)

 1.  

TT. Thích Thiện Hiền

Chùa Huyền Quang

 1.  

TT. Thích Phổ Hương

Chùa Long Quang (NSW)

 1.  

TT. Thích Nguyên Tạng

Tu Viện Quảng Đức (VIC)

 1.  

TT. Thích Giác Tín

Chùa Giác Hoàng (VIC)

 1.  

TT. Thích Đạo Thông

Chùa Hưng Long (NSW)

 1.  

TT. Thích Minh Thường

TV Minh Quang (SA)

 1.  

TT Thích Nhuận Chơn

Chùa Kim Cang (VIC)

 1.  

ĐĐ. Thích Thông Ánh

Thiền Viện Vạn An (NSW)

 1.  

ĐĐ. Thích Phổ Huân

Tự Viện Pháp Bảo (NSW)

 1.  

ĐĐ. Thích Hạnh Tri

Chùa Minh Giác (NSW)

 1.  

ĐĐ Thích Viên Trí

Chùa Pháp Hoa (SA)

 1.  

ĐĐ Thích Hạnh Phẩm

Chùa Từ Ân

 1.  

ĐĐ Thích Đạo Hiển

TV Nguyên Thiều (NSW)

 1.  

ĐĐ. Thích Viên Thành

Chùa Bảo Minh (VIC)

 1.  

ĐĐ Thích Đồng Tấn

TV Vạn Hạnh (ACT)

 1.  

ĐĐ. Thích Hạnh Phước

Chùa Minh Giác (NSW)

 1.  

ĐĐ. Thích Giác Pháp

Chùa Minh Giác (NSW)

 1.  

ĐĐ. Thích Thông Tuệ

TV Minh Giác

 1.  

Ni Sư TN Tâm Lạc

Chùa Liên Hoa (NSW)

 1.  

Ni Sư TN Như Như

Chùa Báo Ân (NSW)

 1.  

Ni Sư TN Huệ Khiết

Chùa Báo Ân (NSW)

 1.  

Ni Sư TN Viên Thông

Chùa Quan Âm (SA)

 1.  

Ni Sư TN Thể Viên

Chùa Bảo Vương (VIC)

 1.  

Ni Sư TN Bửu Giác

Tu Viện Minh Giác (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Thảo Liên

Tịnh xá Thanh Lương

 1.  

Sư Cô TN Hạnh Từ

Tịnh thất Huệ Lâm (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Huệ Nghĩa

Chùa Thiên Ấn (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Đạo Hương

TV Vạn Hạnh (ACT)

 1.  

Sư Cô TN Chơn Không

Chùa Thiên Ấn (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Huệ Minh

Chùa Liên Hoa (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Linh Thuận

Tịnh Thất (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Huệ Nhẫn

Chùa Liên Hoa (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Nhuận Hoa

Chùa Liên Hoa (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Hạnh Liên

Tịnh xá Thanh Lương (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Giác Anh

Tự Viện Pháp Bảo (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Giác Duyên

Tự Viện Pháp Bảo (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Giác Trí

Tự Viện Pháp Bảo (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Đạo Tịnh

TV Vạn Hạnh (ACT)

 1.  

Sư Cô TN Giác Niệm

Tự Viện Pháp Bảo (NSW)

 1.  

Sư Cô TN Huệ Diệu

Chùa Huyền Quang

 1.  

Sa di Hữu Khả

TV Nguyên Thiều (NSW)

 1.  

Sa di Giác Pháp

Chùa Huyền Quang (NSW)

 1.  

Cô tập sự Tâm Kính

TV Minh Quang (NSW)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn