Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Chức Sự

30/06/201520:37(Xem: 4421)
Ban Chức Sự

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ PHÁP BẢO
 PHẬT LỊCH  2559
( Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 11/07/2015 )

---o0o---

 

Ban Chức Sự 
TRƯỜNG HẠ PHÁP BẢO


 

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn . HT Thích Như Huệ.

Thiền Chủ: HT Thích Bảo Lạc

Phó Thiền Chủ:  HT Thích Quảng Ba

Hóa Chủ: ĐĐ Thích Phổ Huân

Ban Giám Luật:TT Bổn Điền, TT Thích Nguyên Trực, Ni Sư Tâm Lạc

Kiết giới trường: TT Nguyên Trực

Thọ An Cư & Tự Tứ nhơn: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba

Ban Giáo Thọ: HT.Thích Quảng Ba, HT. Thích Thích Minh Hiếu

Ban Khai Thị: HT Thích Bảo Lạc, HT.Thích Quảng Ba, HT.Thích Trường Sanh, HT. Thích Minh Hiếu, TT Bổn Điền, TT Thích Nhật Tân, TT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Như Định, TT Thích Tâm Phương

Ban Giáo Thọ 1 (Lớp Tăng Ni): HT Thích Bảo Lạc, HT Quảng Ba, HT Trường Sanh, HT Minh Hiếu, TT Nguyên Trực, TT Tâm Minh, TT Nhật Tân, TT Tâm Phương

Ban Giáo Thọ 2 : (dạy Luật Sa Di) : TT Nhuận Chơn, ĐĐ Đao Hiển

Ban Giáo Thọ 3: (giảng pháp cho Phật tử buổi tối):  HT Minh Hiếu, TT Bổn Điền,  TT Như Định, TT Tâm Minh, TT Thiện Hiền, TT  Phổ Hương, TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, TT Đạo Thông, TT Minh Thường, ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Phổ Huân, ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Đạo Hiển, NS Tâm Lạc, NS Viên Thông, NS Thể Viên,  SC Giác Anh.

Ban Nghi Lễ:  TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Hạnh Tri

Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: TT. Nguyên Tạng, TT Giác Tín, ĐĐ Phổ Huân, SC Giác Anh, Đh. Diệu Ánh, Đh. Quảng Pháp Nguyên

Ban Thủ Quỹ:  NS Thích Nữ Viên Thông, Đh Tâm Huệ

Ban Hô Canh:   TT  Như Định, TT Thiện Hiền, TT Phổ Hương, TT Nguyên Tạng, TT Nhuận Chơn, ĐĐ Viên Trí,  ĐĐ   Hạnh Tri

Chúng Trưởng Tăng :  TT Th ích Đạo Thông

Chúng Trưởng Ni: Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc

Chúng Trưởng Nam Cư Sĩ:  Thanh Độ

Chúng Trưởng Nữ Cư Sĩ :  Diệu Hòa

Tri Chung Bảng: ĐĐ Giác Pháp, ĐĐ Đồng Tấn

Ban Hương Đăng: SC Giác Duyên, Chúc Bạch, Thanh Đăng

Ban Trai Soạn: SC Giác Niệm và Phật tử Pháp Bảo (xem danh sách riêng)

Ban Hành Đường:  SC Giác Trí và Phật tử Pháp Bảo

 Ban Thiết Trí Trang Hoàng: Quảng Pháp Đăng, Thanh Tín, Thanh Chân, Thanh Quang, Minh Nghĩa, Chúc Tư, Thanh Triệu, Thanh Tấn, Thanh Vương, Thanh Lý, Thanh Niệm, Quang Minh, Thanh Hóa, Chú Sơn, Thiện Đăng, Thiện Tín.

Ban Văn Nghệ Thiền Trà : TT Phổ Hương, ĐĐ Hạnh Tri

Ban Thị Giả: Sa Di Hữu Khả, Sa Di Giác Pháp, SDN Tâm Kính….

Ban Vận Chuyển: Thanh Độ, Thanh Tín, Quảng Pháp Đăng, Minh Nghĩa, Huệ Phúc

Ban Chụp Hình & Quay Phim:  Đh. Quảng Hội, Đh Minh Tuấn, Quảng Thanh, Thanh T ín, Quảng Tịnh Duyên

Ban Âm Thanh & Ánh Sáng:  

Ban Y Tế :  Chúc Mân v à GĐPT Pháp Bảo

Ban Vệ Sinh & Môi Trường : GDPT Pháp Bảo, Quảng Trâm, Minh Nghĩa, Thanh Thiện, Chúc Vương, Thanh Nhàn

 

 

 


 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn