Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

10. Phương danh cúng dường

17/07/201200:58(Xem: 9121)
10. Phương danh cúng dường
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ TÔNG

HT Thích Như Điển biên soạn

Danh sách quý Đạo Hữu & Phật Tử phát tâm ấn tống quyển

Tư Tưởng Tịnh Độ Tông

(USA/Westminster): Thiền Đường Mây Từ 100US. Ẩn danh 40US. Ẩn danh 100US. (Fremont): NPĐ Fremont 500US. Sư Cô TN Hạnh Trì 300US. Justin Đỗ 50US. Nguyên Thanh Diệu Châu 20US. Quảng Ngọc (Sacramento) 40US. (San Jose): Đồng Từ 40US. Thiện Hội 100US. Nhóm Phật Tử Phổ Hiền 100US. (Texas): Sư Chú Hạnh Hoa 200US. Gđ. Đh Phúc Đạt 60US. (Houston): Bạch Liên 50US. Trí Thanh & Diệu Huệ 100US. Các Chùa Việt Nam tại Houston 100US. Tâm Minh Lý 20US. Thiện Tâm & Thiện Giải 50US. (Oklahoma): Diệu Châu & Minh Lý 50US. Hiền Thảo, Quang Phú, Christy Kleinke, Stefan Kleike 500US. Thanh Bảo 50US. Gđ. Chơn Hiền Thảo, Quang Phú, Richard Trần và Christy Kleinke & Stefan Kleinke 300US. Thầy Thích Trúc Thái Bảo 50US. Thanh Lưu Pd Phương Quả 200US. Gđ. Phương Thảo, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thụy Thanh Hà & Nguyễn Thị Thanh Hiền 50US. Hoàng Lưu 50US. Diệu Thanh 30US. Gđ. Phương Hiển 100US. Tố Nguyễn & Lương Văn Ngọc 40US. Tâm Như 30US. Thiện Bổn & Ngọc Liên Hoa 20US. Viên Lạc 20US. Bửu Hiền 20US. Chơn Trí & Đồng Lực 20US. Diệu Liên 40US. Yến Ngọc & Quang Đạt 100US. Diệu Hạnh 20US. Hồng Liên 20US. Quang Hòa 100US. Từ Nhẫn 5US. Diệu Nữ 100US. Linda 20US. Gđ. Diệu Hoàng Nguyễn Bá Thuận 100US. Mỹ Hiếu 100US. Gđ. Phương Viên & Gđ. Nguyên Kế 100US. Phương An 20US. Phương Xuân 20US. Trần Thị Thanh Thu & Nguyễn Trần Lily 40US. Chơn Hiền Bảo 10US. Ẩn danh 5US. Chánh An & Chánh Tấn 50US. Phương Hòa 20US. Khánh Thê 50US. Nguyễn Dương Jack 50US. Viên Dung 20US. Phương Huyền 20US. Gđ. Quang Nhựt, Nhựt Hướng, Phương Hồng & Phương Ngọc 90US. Loan Huỳnh 40US. Phương Trí 20US. Ngụy Bích Vân 50US. Phương Hương 50US. (Wichita): Quảng Đạo & Quảng Ngộ 100US. Diệu Định & Minh Hỷ 30US. (Las Vagas): Ẩn danh 100US. Tâm Nguyện 200US. Ẩn danh 30US. Hiền Ngô (Long Beach) 100US. Nguyễn Xuân Mai Tâm Diệu Lạc (Santa Ana) 100US. Dr. Phạm Hiếu Trung (Tulsa) 50US. (Mineapolis): Diệu Giàu 50US. Diệu Kim & Nguyên Đức 50US. HHHL Nguyễn Kim Đức Pd. Đồng Viên 50US. Tâm Cao Nguyễn Thị Lầu 30US. Đồng Mai Trương Thị Kim Chi 50US. Ẩn danh 20US. Ẩn danh200US. Thái Minh Huệ 50US. Tâm Thọ 30US. Nguyên Tú 30US. Thiện Giàu 100US. Bob Ness New 30US. Diệu Hồng Bạch 100US. Đồng Hoa Lưu Thoại Anh 350US HH cho Trần Văn Long & các con. Trí Viên & Diệu Thủy 50US. Đạo Ngọc 50US. Margaret 100US. Đồng Lạc 50US. (Chicago): Thiện Giới Tạ Kim Hương 100US. Minh Thành & Diệu Phước 30US. Tâm Hân Huệ (Washington DC) 100US. (Philadelphia): Nguyễn Thúy Phượng 50US. Chơn Minh & Diệu Phúc 100US. Quảng Phước & Quảng Thuận 50US. (Virginia): Chánh Tâm Hiền & Chơn Tâm Phước Trần Văn Triết 300US. Diệu Pháp Hồ Thị Lan Phương 30US. Tâm Hóa 30US. Quý Phật Từ chùa Hoa Nghiêm 1.000US. Từ Ngọc (New York) 300US. (Jacksonville): Minh Quang & Châu Ngọc 1.000US. Sư Chú Thân Phụng 100US. Đồng Ngọc 30US. Cô Bảy Bagdon và gia đình 1.000US. Nguyễn Mỹ Diệu 100US. Nga Kiệt 100US. Nguyễn Đông 50US. Gđ. Đh Nguyên Hùng 500US HHHL Nguyễn Văn Kiêm Pd Thiện Đức. Gđ. Đh Nguyên Hựu 500US HHHL Nguyễn Văn Kiêm Pd Thiện Đức. Quý Phật Tử ẩn danh 40US. Châu Ngọc Nguyễn Lê Đức 1.000US. Lê Thanh Vĩnh 50US. Lý Bình Hòa 100US. Lý Thị Quỳnh Hương 40US. Trần Ngọc Đóa 50US. Jodimy Strong 100US. Nguyễn Tuấn & Hồng 40US. Dương Thị Em 50US. Bùi Hữu Nghĩa 50US. Nguyễn Quyền Thọ 30US. Trần Kim Anh 50US. Quang Hồng Tiếng 50US. Phạm Mỹ Yến 20US. Nguyễn Quốc Quỹ 50US. Huỳnh Lý 50US. Đào Thị Chín 20US. Nguyễn Thị Thái Bình 50US. Nguyễn Thị Khâm 50US. Phạm Văn Đông 50US. Lê Thị Nga 50US. Lý Nguyệt Hương 20US. Viên Liên 20US. Phạm Thịnh 50US. Thiện Hiện & Thiện Vũ 500US. Dương Xuân Hồng 50US. Trương Chớ & Lê Yên 50US. Hà Ích 20US. Ngọc Phước 20US. Ngọc Trang 20US. Ngọc Thọ 20US. Phú Cúc 20US. Bùi Thị Tánh 20US. Trần Thị Quỳnh Nhi 50US. (Orlando): ĐĐ Thích Giác Tâm, Tịnh Thất Viên Không 100US. Thành Tuệ & Diệu Phượng 100US. Minh Kính & Diệu Bửu (Gainesville) 50US HHHL Thân mẫu Diệu Quý & Diệu Pháp.

Cộng: 15.430 USD

Canada: Thiện Tánh & Thiện Trí (Quách Thanh Dần & Nguyễn Tô Huệ) 100Can. Diệu Lợi 100Can. Diệu Bích 100Can. Sư Cô TN Hỷ Lạc 100Can. Cô TN Phước Bình 50Can. Cô Huệ Bửu 100Can. Quán Tu 100Can. Thiện Tài & Thiện Hiếu 300Can. PT Nguyên Quang & các con 500Can.

Cộng: 1.450 CAD

Úc Đại Lợi: Tâm Huệ 100Úckim. Gđ. Trần Minh Trí 50Úckim. Dung Thông 20Úckim. Diệu Ngọc 20Úckim. Thiện Đăng & Huệ Ngọc 50Úckim. Như Huệ 50Úckim. Diệu Hạnh 20Úckim. Tiên Ngọc 50Úckim. Hương Ngọc 50Úckim. Ngọc Thảo 50Úckim. Quảng Thanh 200Úckim. Diệu Hồng 200Úckim HHHL Ông Bà Cha Mẹ và thân nhân quá vãng được vãng sanh. Lương Hải Bằng, Trần Bùi Sênh, Ý Ngọc & Ngô Cúc Hoa 100Úckim. Lê Tâm 50Úckim. Thiên Tường & Diệu Tịnh 50Úckim. Đức Phương 50Úckim. Gđ. Hiếu Ngọc Nguyễn Thị Kim 10Úckim. Gđ. Kim Lov 10Úckim. Diệu Thức & Thanh Mai 100Úckim. Bửu Trí 30Úckim. Thanh Tư 40Úckim. Thanh Vi 50Úckim. Diệu Sinh 50Úckim. Liễu Ngọc & Thanh Độ 100Úckim. Từ Hội 40Úckim. Từ Thư 40Úckim. Thanh Tú & Thanh Diễm 100Úckim. Tâm Châu & Tịnh Phước 100Úckim. Chúc Bạch 50Úckim. Đức Tài 20Úckim. Chúc Nhạn Lâm Thị Mỹ Dung 50Úckim. Chúc Lãm 50Úckim. Diệu Đức 50Úckim. Chúc Vượng 10Úckim. Chúc Quyền 50Úckim. Chúc Quảng Hoa 50Úckim. Tâm Kỉnh 40Úckim. Lê Diệu 50Úckim. Sư Cô Giác Trí 100Úckim. Giác Định 50Úckim. Đồng Thích 100Úckim. Viên Hương 50Úckim. Ẩn danh 50Úckim. Viên Ngọc 20Úckim. Minh Thành & Diệu Hằng 100Úckim HHHL Đh. Chúc Chơn Nguyễn Thị Tám.

Cộng: 2.670 AUD

Đức Quốc & các nước ở Âu Châu: Mạc Thị Ngọc Minh (Belgique) 200€ HHHL Thân mẫu Nguyễn Thị Thọ và Phu quân Tăng Phát Minh. Diệu Hiền Võ Thị Lành 50€. Đồng Huệ Huỳnh Thị Đại (Ravensburg) 50€. Trần Nhật Linh (Danmark) 127,25€. Hoa Tâm 50€. Thiện Từ (Metzingen) 20€. (France): Diệu Tịnh Trương Thanh Thủy 25€. Quảng Chánh Somas Rukmany 15€. Mme Phạm Văn Thâng 50€ HH khắp pháp giới chúng sanh và các HL Phạm Văn Thuật & Phạm Văn Thâng. Mlle Phạm Thị Mỹ 15€. Võ Văn Thắng 25€. Lý Tùng Phương (Schermbeck) 20€. Phan Quang, Phan Fu Xiang, Phan Tiểu Muội, Phan Michael & Phan Jasmin (Hagen) 10€. Hồ Thị Thu Hà (Münster) 50€. Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Mayen) 50€. Hà Ngọc Thịnh & Tạ Thị Thanh Huyền (Sande) 20€. Li, Trần Thúy Phượng (Pforzheim) 15€. Lâm Kim Khánh & Lê Thị Phương Tâm (Mönchengladbach) 50€. Thiện Duyên Lê Thị Thân 20€. Nguyễn Văn Vũ & Nguyễn Thi T. Trinh (München) 50€. (Berlin): Nguyễn Chánh Trực 25€. Lê Tam 50€. Ân Viên Mã Yến Huê (Wuppertal) 50€. Thái Nguyệt Cung 100€. HL. Trần Duyệt Hùng Pd Đồng Thoát 15€. Nguyên Thanh 76€. Lưu A Hương 76€. Ẩn danh 382€. Ẩn danh 76€. Nguyễn Truyện 23€. HHHL Cụ Nguyễn Tăng Mậu Pd Thiện Lâm 76€. Đào Công Cần (Düsseldorf) 50€. Nguyễn Văn Chính (Biblis) 25€. Đặng Giang Toàn (Ostfildern) 25€. Thương Ziegler (Bayreuth) 5€. Cam Kim Hường & Nguyễn Văn Phú (Reutlingen) 10€. Thiện Hảo Nguyễn Thị Viễn Phương (Kruft) 30€. Trần Kim Phượng (Ingolstadt) 5€. Đồng Giới Nguyễn Thị Thiên Hương (Italia) 25€. Diệp Thị Sơn (Aalen) 10€. (Laatzen): Viên Tuyết Trần Thị Hiền 15€. Thiện Giác Hồ Vĩnh Giang 5€. (Karlsruhe): Tịnh Trí Vũ Thị Minh Hằng 15€. Nguyễn Thị Ngọc Linh 50€. (Eisleben): Trí Thảo Huỳnh Thị Kim Nguyên 25€ HHHL Thân mẫu Diệu Hiền Vũ Thị Ngọc Lang. (Hamburg): Nguyên Hương Phạm Ngọc Quỳnh Hương 10€. Stefan Ngọc Phượng Pd. Thiện Tiên 10€. Diệu Khai Trần Thị Hồng Thu (Krefeld) 5€. Diệu Thanh Nguyễn Thị Thu Thủy (Nienburg) 5€. Liên Hương Vũ Thị Hiền (Renningen) 10€. Bành Vinh Hoa (Ludwigshafen) 15€. Đặng Trần Thị Nga (Esslingen) 50€. Diệu Hòa Phạm Thị Tiết Hồng (Friedrichshafen) 10€. (Frankfurt/M): Trần Tú Anh 25€. Hà Điền Long 20€. Thiện Thủy Nguyễn Thị Kim 20€ HHHL Tả Nhuận. Thiện Đức Huỳnh Lê Diệu Phước 10€. Nguyễn Thị Tâm (Lehrte) 5€. Hồ Quốc Cường & Trần Ngọc Ảnh (Hồ Lệ Sương) (Österreich) 10€. Thái Nguyệt Cầu (Moschheim) 10€. (Offenbach): Trần Thị Nghĩa 5€. Trần Thị Lan Phương 5€. Trần Thị Hải Yến (Stuttgart) 5€. Nguyễn Thị Thanh Hoa (Grossenkneten) 5€. Nguyễn Thị Hoàng Giang & Vũ Hồng Minh (Norderney) 20€. Lâm Ngọc Lan (Biel/Schweiz) 53€. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Aldelhoren) 20€. Nguyễn Binh Dương (Erkrath) 10€. Mme Phạm Ngọc Đảnh Pd Đạt Huệ (Bruchköbel) 10€. Huỳnh Thị Tư (Celle) 10€. Nguyễn Cao (Bergkamen) 25€. Vương Khắc Vũ (Borkum) 20€.Lê Thị Thu (Bitburg) 5€. Trần Văn Danh & Trần Thị Phúc (Nürnberg) 5€. Mạc Sau Can (Speyer) 25€. Vũ Thị Xuyến (Würzburg) 10€. Thiện Liên Lâm Thị Maier và các con Daniel Minh Maier & Dieter Maier (Neu-Ulm) 10€ HH cho mẹ hết nghiệp chướng, bệnh tật tiêu trù. (Krefeld): Diệu Khai Phạm Thị Quyển 20€. Diệu Phúc Lý Hồng Diễm & Minh Phát Lý Tấn Vạng 50€. Nguyễn Mỹ Ly (Pforzheim) 10€. Diệu Ngọc & Quảng Tâm (Karlsbad) 20€. Trần Duyệt Sanh (Nordhausen) 30€. Trương Ngọc Phương (Ingelfingen) 15€. Nguyễn Thị Hương (Dortmund) 30€. Ngô Thị Thắng (Frankfurt) 50€. Phan Thị Như Hoa (Zwingenberg) 15€. (Hamburg): Nguyễn Thị Nhàn 10€. Van Han Tai 110€. Nguyễn Minh Thiện 40€. Diệu Nhẫn Giang Lệ Kiên Griem 10€. Hoàng Thị Thủy (Marburg) 5€. Nguyễn Thị Kim Yến (Essen) 15€. Bùi Ngọc Phước (Leverkusen) 10€. (Hannover): Gđ. Mai & Sử 20€. Trần Thị Minh Tâm 40€. Đỗ Thị Mai 25€. Thiện Phú Lê Thị Bích Lan 10€. Đoàn Sơn (Đoàn Lê) (Winterbach) 100€ HHHL Đoàn Sang và Trương Thị Luyến. (Düsseldorf): Hứa Thiện Thanh 10€. Trịnh Thị Tuyết Nga 5€. Nguyễn Thị Vẻ 5€. Elyne Kha 50€. Ô Thị Hai Pd Ngọc Bình (Meppen) 30€. (Duisburg): Lê Thị Lê 20€. Trương Phạm Đẹp 25€. Nguyễn Việt Nga (Kaiserlautern) 5€. (Freiburg): Chan Man Tai 10€. Minh Đức Trần Tuấn Hùng 20€. Đinh Thị Hương (Stuhr) 10€. Diệu Minh Mai Thị Kim Thành (Berlin) 100€. Thiện Lai Hà Ngọc Diệp (Mönchengladbach) 50€. Phan Quỳnh Trâm (Mannheim) 5€. Nguyễn Thị Phượng (Delmenhorst) 50€. Nguyễn Văn Xiếu (Barntrup) 10€. Nguyễn Khắc Hiếu (Timmendorfer-Strand) 30€. Gđ. Huỳnh Lai Dân 50€ HHHL Trương Thu Phụng Pd. Diệu Giác. Chánh Đức Đinh 25€. Thiện Ấn Huỳnh Diệp Văn 20€. Giác Thư Đặng Thị Vân Anh 15€. Diệu Ngọc Huỳnh Mỹ Anh (Aachen) 25€. Gđ. Minh Hải (SBL) 125€. Huệ Phương Trần Ngọc Huệ (Münster) 15€. (Wolfsburg): Đồng Tịnh Trần Thị Lan 15€. Đồng Tâm Lê Văn Việt 10€. Phan Hoài Thu 5€. Phạm Thị Lanh (Bielefeld) 10€. Huệ Hiền Lý Thanh Tân (Braunschweig) 5€. Diệu Thịnh Trần Thu Thủy (Wilhelmshaven) 5€. Fam. Lý Giang Lăng Mai (Saarbrücken) 100 HHHL Trần Văn Của Pd Minh Phúc. (Wedel (Holstein)): Đồng Liên Tạ Ngọc Hoa 20€. Nguyễn Thị Bích Thủy & Đỗ Văn Nguyên 5€. Vũ Thị Nhinh (Eschwege) 55€. Trí Ngọc Mã Kim Quí (Nettetal-Breyell) 25€. (Magdeburg): Võ Thị Thủy 60€. Nguyễn Thị Phượng 10€. Trần Thể Huê (Coesfeld) 25€. Mã Diễm Anh (Oberhausen) 5€. (Sulingen): Giác Đăng Nguyễn Thị Thanh Huyền 20€. Giác Thư Đặng Thị Vân Anh 20€. Hoàng Văn Hồng (Offenbach) 15€. Diệu Hạnh Nguyễn Thị Đức (Ingolsatdt) 10€. Trần Lệ Sương (Ronnenberg) 5€. Trần Thị Kim Doanh (Esslingen) 5€. Phạm Ngô Kim Anh (France/Metz Borny) 10€. Lê Thị Tuyết (Österreich/Wien) 10€. Nguyên Giác Nguyễn Tứ Ngọc Huyền (Groß-Zimmern) 40€. Nguyễn Thị Nhung (Homburg) 5€. (Chùa Viên Giác): Sư Cô Thích Nữ Hạnh Ân 20€. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Ngộ 100€. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Bình 20€. Đồng Hoa Huỳnh Thị Lan (Seelze) 25€. Thiện Giới Trần Thị Ba (Böblingen) 50€.

Cộng: 4.849,25 €

Tổng Cộng: 15.430 USD

1.450 CAD

2.670 AUD

4.669,25 €

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567