Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

VIII. Phương danh cúng dường

21/07/201207:45(Xem: 8694)
VIII. Phương danh cúng dường

Những bản văn căn bản của
PHẬT GIÁO TỊNH ĐỘ (A Di Đà) NHẬT BẢN

Nguyên tác Đức Ngữ: Christian Steineck

HT Thích Như Điển: dịch từ bản tiếng Đức ra tiếng Việt
có so sánh với tiếng Nhật

VIII. Danh Sách ấn tống NBVCB Tịnh Độ Tông Nhật Bản

USA/Westminster: Thiền Đường Mây Từ 100US. Ẩn danh 30US. Ẩn danh 60US. (Fremont): NPĐ Fremont 250US. Sư Cô TN Hạnh Trì 100US. Justin Đỗ 50US. Nguyên Thanh Diệu Châu 10US. Quảng Ngọc (Sacramento) 30US. (San Jose): Đồng Từ 30US. Thiện Hội 100US. Nhóm Phật Tử Phổ Hiền 50US. (Texas): Sư Chú Hạnh Hoa 100US. Gđ. Đh Phúc Đạt 30US. (Houston): Bạch Liên 25US. Trí Thanh & Diệu Huệ 50US. Các Chùa Việt Nam tại Houston 100US. Tâm Minh Lý 20US. Thiện Tâm & Thiện Giải 25US. (Oklahoma): Diệu Châu & Minh Lý 25US. Hiền Thảo, Quang Phú, Christy Kleinke, Stefan Kleike 250US. Thanh Bảo 25US. (Wichita): Quảng Đạo & Quảng Ngộ 50US. Diệu Định & Minh Hỷ 20US. (Las Vagas): Ẩn danh 50US. Tâm Nguyện 50US. Ẩn danh 30US. Hiền Ngô (Long Beach) 50US. Nguyễn Xuân Mai Tâm Diệu Lạc (Santa Ana) 100US. Dr. Phạm Hiếu Trung (Tulsa) 25US. (Mineapolis): Diệu Giàu 25US. Diệu Kim & Nguyên Đức 25US. HHHL Nguyễn Kim Đức Pd. Đồng Viên 25US. Tâm Cao Nguyễn Thị Lầu 10US. Đồng Mai Trương Thị Kim Chi 25US. Ẩn danh 20US. Ẩn danh 100US. Thái Minh Huệ 25US. Tâm Thọ 10US. Nguyên Tú 10US. Thiện Giàu 30US. Bob Ness New 10US. Diệu Hồng Bạch 50US. Đồng Hoa Lưu Thoại Anh 100US HH cho Trần Văn Long & các con. Trí Viên & Diệu Thủy 25US. Đạo Ngọc 25US. Margaret 50US. Đồng Lạc 35US. (Chicago): Thiện Giới Tạ Kim Hương 50US. Minh Thành & Diệu Phước 10US. Tâm Hân Huệ (Washington DC) 100US. (Philadelphia): Nguyễn Thúy Phượng 25US. Chơn Minh & Diệu Phúc 100US. Quảng Phước & Quảng Thuận 25US. (Virginia): Chánh Tâm Hiền & Chơn Tâm Phước Trần Văn Triết 100US. Diệu Pháp Hồ Thị Lan Phương 10US. Tâm Hóa 10US. Quý Phật Từ chùa Hoa Nghiêm 300US. Từ Ngọc (New York) 100US. (Jacksonville): Sư Chú Thân Phụng 70US. Đồng Ngọc 10US. Nguyễn Mỹ Diệu 100US. Nga Kiệt 50US. Nguyễn Đông 25US. Quý Phật Tử ẩn danh 40US. (Orlando): ĐĐ Thích Giác Tâm, Tịnh Thất Viên Không 100US. Thành Tuệ & Diệu Phượng 100US. Minh Kính & Diệu Bửu (Gainsville) 25US HHHL Thân mẫu Diệu Quý & Diệu Pháp. Cộng: 3.785 USD

Canada: Thiện Tánh & Thiện Trí (Quách Thanh Dần & Nguyễn Tô Huệ) 50Can. Diệu Lợi 50Can. Diệu Bích 50Can. Sư Cô TN Hỷ Lạc 50Can. Cô TN Phước Bình 25Can. Cô Huệ Bửu 50Can. Quán Tu 25Can. Thiện Tài & Thiện Hiếu 100Can. PT Nguyên Quang và các con 250Can.

Cộng: 650 CAD

Úc Đại Lợi:Tâm Huệ 100Úckim. Gđ. Trần Minh Trí 50Úckim. Chơn Huyền Niệm 50Úckim. Chúc Anh 40Úckim. Dung Thông 30Úckim. Diệu Ngọc 20Úckim. Thiện Đăng & Huệ Ngọc 50Úckim. Diệu Thức 250Úckim. Trịnh Thị Thanh Mai 150Úckim. Như Huệ 190Úckim. Đặng Thị Ngọc Nhiên 50Úckim. Diệu Hạnh 50Úckim. Tiên Ngọc 50Úckim. Hương Ngọc 50Úckim. Ngọc Thảo 50Úckim. Chúc Quảng Hoa 100Úckim. Thanh Bảo 25Úckim. Đồng Thích 50Úckim. Quảng Thanh 200Úckim. Ngọc Huyền 20Úckim. Thiện Thành 50Úckim. Diệu Dung 100Úckim. Chúc Quyên 50Úc. Diệu Niên 20Úckim. Diệu Hậu 20Úckim. Diệu Hồng 100Úckim HHHL Ông Bà Cha Mẹ và thân nhân quá vãng được vãng sanh. Thanh Triết 50Úckim. Lương Hải Bằng, Trần Bùi Sênh, Ý Ngọc & Ngô Cúc Hoa 100Úckim. Thanh Vi 50Úckim. Diệu An 50Úckim. Lê Tâm 100Úckim. Hiền Nhã 600Úckim. (Úc/Sydney): Từ Vũ & Tuân 200Úckim. Quảng Tiên 50Úckim. Thiện Đăng & Huệ Ngọc 300Úckim. Diệu Yên 200Úckim. Lệ Tâm 100Úckim. Cụ Diệu Mai 100Úckim. Quảng Thành 200Úckim. Thanh Bảo 50Úckim. Khóa Tu Gieo Duyên kỳ 14 chùa Pháp Bảo 500Úckim. Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 11 tại Úc Châu 500Úckim. Chùa Từ Ân 1000Úckim. Huyền Trang 100Úckim. PT. Chùa Giác Hoàng 350Úckim. (Úc/Sydney): Diệu Yên 100Úckim. Gđ. Chúc Nguyên 200Úckim. Gđ. Chúc Phước 100Úckim. Cụ Diệu Mai 200Úckim. Ẩn danh 100Úckim. Hồng Hoàng & Thanh Nhựt 200Úckim. Tịnh Hải Yến 100Úckim. Cộng: 7.515 AUD

Đức Quốc & các nước ở Âu Châu: Mạc Thị Ngọc Minh (Belgique) 200€ HHHL Thân mẫu Nguyễn Thị Thọ và Phu quân Tăng Phát Minh. Trần Nhật Linh (Danmark) 127,25€. Diệu Sương 50€. (France): Diệu Tịnh Trương Thanh Thủy 25€. Quảng Chánh Somas Rukmany 15€. Võ Văn Thắng 25€. Lý Tùng Phương (Schermbeck) 20€. Phan Quang, Phan Fu Xiang, Phan Tiểu Muội, Phan Michael & Phan Jasmin (Hagen) 10€. Hồ Thị Thu Hà (Münster) 50€. (Essen): Nguyễn Thị Hoa 10€. Chinh Văn Lưu Zelinski 10€. Hà Ngọc Thịnh & Tạ Thị Thanh Huyền (Sande) 20€. Li, Trần Thúy Phượng (Pforzheim) 15€. Lâm Kim Khánh & Lê Thị Phương Tâm (Mönchengladbach) 55€. Nguyễn Văn Vũ & Nguyễn Thị T. Trinh (München) 50€. Nguyễn Chánh Trực (Berlin) 25€. Ân Viên Mã Yến Huê (Wuppertal) 50€. Thái Nguyệt Cung 100€. HL. Trần Duyệt Hùng Pd Đồng Thoát 15€. Nguyên Thanh 38€. Lưu A Hương 38€. Ẩn danh 76€. Ẩn danh 76€. HHHL Cụ Nguyễn Tăng Mậu Pd Thiện Lâm 38€. Đào Công Cần (Düsseldorf) 25€. Nguyễn Văn Chính (Biblis) 25€. Đặng Văn Châm (Altbach) 10€. Thương Ziegler (Bayreuth) 5€. Thiện Hảo Nguyễn Thị Viễn Phương (Kruft) 15€. Trần Kim Phượng (Ingolstadt) 5€. Thiện Vô Nguyễn Thành Nam (Köln) 25€. Diệp Thị Sơn (Aalen) 10€. (Laatzen): Viên Tuyết Trần Thị Hiền 15€. Thiện Giác Hồ Vĩnh Giang 5€. (Karlsruhe): Tịnh Trí Vũ Thị Minh Hằng 10€. Nguyễn Thị Ngọc Linh 25€. Diệu Khai Trần Thị Hồng Thu (Krefeld) 5€. Diệu Thanh Nguyễn Thị Thu Thủy (Nienburg) 5€. Liên Hương Vũ Thị Hiền (Renningen) 5€. Đặng Trần Thị Nga (Esslingen) 50€. Diệu Hòa Phạm Thị Tiết Hồng (Friedrichshafen) 5€. (Frankfurt/M): Trần Tú Anh 25€. Thiện Thủy Nguyễn Thị Kim 25€ HHHL Tả Nhuận. Thiện Đức Huỳnh Lê Diệu Phước 10€. Nguyễn Thị Tâm (Lehrte) 5€. Hồ Quốc Cường & Trần Ngọc Ảnh (Hồ Lệ Sương) (Österreich) 10€. (Offenbach): Trần Thị Nghĩa 5€. Trần Thị Lan Phương 5€. Trần Thị Hải Yến (Stuttgart) 5€. Nguyễn Thị Thanh Hoa (Grossenkneten) 5€. Nguyễn Thị Hoàng Giang & Vũ Hồng Minh (Norderney) 20€. Lâm Ngọc Lan (Biel/Schweiz) 53€. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Aldelhoren) 20€. Nguyễn Binh Dương (Erkrath) 10€. Mme Phạm Ngọc Đảnh Pd Đạt Huệ (Bruchköbel) 10€. Nguyễn Cao (Bergkamen) 25€. Stefan Ngọc Phượng Pd. Thiện Tiên (Hamburg) 10€. Trần Văn Danh & Trần Thị Phúc (Nürnberg) 5€. Mạc Sau Can (Speyer) 25€. Thiện Liên Lâm Thị Maier và các con Daniel Minh Maier & Dieter Maier (Neu-Ulm) 5€ HH cho mẹ hết nghiệp chường, bệnh tật tiêu trừ. (Krefeld): Diệu Khai Phạm Thị Quyển 20€. Diệu Phúc Lý Hồng Diễm & Minh Phát Lý Tấn Vạng 30€. Nguyễn Mỹ Ly (Pforzheim) 10€. Diệu Ngọc & Quảng Tâm (Karlsbad) 20€. Trương Ngọc Phương (Ingelfingen) 15€. Nguyễn Thị Hương (Dortmund) 30€. Ngô Thị Thắng (Frankfurt) 50€. Phan Thị Như Hoa (Zwingenberg) 15€. (Hamburg): Nguyễn Thị Nhàn 10€. Diệu Nhẫn Giang Lệ Kiên Griem 10€. Hoàng Thị Thủy (Marburg) 5€. Mme Huỳnh Thị (France) 10€. Nguyễn Thị Kim Yến (Essen) 15€. (Düsseldorf): Hứa Thiện Thanh 10€. Trịnh Thị Tuyết Nga 5€. Nguyễn Thị Vẻ 5€. Elyne Kha 50€. Ô Thị Hai Pd Ngọc Bình (Meppen) 20€. (Duisburg): Lê Thị Lê 20€. Trương Phạm Đẹp 25€. Đỗ Thị Mai (Hannover) 25€. Nguyễn Việt Nga (Kaiserlautern) 5€. (Freiburg): Chan Man Tai 10€. Minh Đức Trần Tuấn Hùng 20€. Đinh Thị Hương (Stuhr) 20€. Diệu Minh Mai Thị Kim Thành (Berlin) 25€. Thiện Lai Hà Ngọc Diệp (Mönchengladbach) 50€. Nguyễn Thị Phượng (Delmenhorst) 20€. Nguyễn Văn Xiếu (Barntrup) 5€. Nguyễn Khắc Hiếu (Timmendorfer-Strand) 30€. Gđ. Huỳnh Lai Dân 50€ HHHL Trương Thu Phụng Pd. Diệu Giác. Thiện Ấn Huỳnh Diệp Văn 20€. Diệu Ngọc Huỳnh Mỹ Anh (Aachen) 25€. Gđ. Minh Hải (SBL) 125€. (Wolfsburg): Đồng Tịnh Trần Thị Lan 10€. Đồng Tâm Lê Văn Việt 10€. Phan Hoài Thu 5€. Phạm Thị Lanh (Bielefeld) 10€. Phúc Thiện Lê Thị Huệ (Arnhem/Holland) 20€. Huệ Hiền Lý Thanh Tân (Braunschweig) 5€. Diệu Thịnh Trần Thu Thủy (Wilhelmshaven) 5€. Fam. Lý Giang Lăng Mai (Saarbrücken) 30€ HHHL Trần Văn Của Pd Minh Phúc. (Wedel (Holstein): Đồng Liên Tạ Ngọc Hoa 20€. Nguyễn Thị Bích Thủy & Đỗ Văn Nguyên 5€. Nguyen Drebelow Thị Bình (Bendesdorf) 15€. Trí Ngọc Mã Kim Quí (Nettetal-Breyell) 25€. Trần Thể Huê (Coesfeld) 25€. Mã Diễm Anh (Oberhausen) 5€. Hoàng Văn Hồng (Offenbach) 15€. Diệu Hạnh Nguyễn Thị Đức (Ingolsatdt) 10€. Trần Lệ Sương (Ronnenberg) 5€. Trần Thị Kim Doanh (Esslingen) 5€. Lê Thị Tuyết (Österreich/Wien) 10€. Nguyên Giác Nguyễn Tứ Ngọc Huyền (Groß-Zimmern) 20€. (Chùa Viên Giác): Sư Cô Thích Nữ Hạnh Ân 20€. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Ngộ 100€. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Bình 10€. Đồng Hoa Huỳnh Thị Lan (Seelze) 25€. Thiện Giới Trần Thị Ba (Böblingen) 50€.

Cộng: 3.116,25 €

Tổng Cộng : 3.785 USD

650 CAD

7.515 AUD

3.126,25 €

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000