Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

29-Uy Nghi Tịch Tĩnh

24/10/201009:05(Xem: 7628)
29-Uy Nghi Tịch Tĩnh

KINH KIM CANG
GIẢNG GIẢI

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

ÐOẠN29

ÂM:

UY NGHI TỊCH TĨNH.

Tu-bồ-đề! Nhược hữu nhân ngôn: Như Lai nhược lai, nhược khứ, nhược tọa,nhược ngọa, thị nhân bất giải ngã sở thuyết nghĩa. Hà dĩ cố? Như Lai giả, vô sởtùng lai diệc vô sở khứ, cố danh Như Lai.

DỊCH:

BỐN OAI NGHI ÐỀU TỊCH TĨNH.

Này Tu-bồ-đề, nếu có người nói Như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặcnằm, người ấy không hiểu nghĩa của ta nói. Vì cớ sao? Như Lai đó không từ đâuđến cũng không đi đâu nên gọi là Như Lai.

GIẢNG:

Trong kinh Kim Cang có những chỗ định nghĩa Như Lai, như đoạn trước, tôinhắc lại để quí vị nhớ. "Như Lai giả, chưpháp Nhưnghĩa". Nghĩa Nhưcủacác pháp, đó là Như Lai. Ở đây nói: Như Lai giả, vô sở tùng lai diệc vô sởkhứ, cố danh Như Lai. Như Lai là không từ đâu đến cũng không đi đâu nên gọilà Như Lai. Nói rằng: Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi đâu, đó là đứngvề phương diện nào mà nói? Ðến và đi là hành động, mà hành động tức là tướngđộng, nếu nói Như Lai là tướng động thì không phải là Như Lai. Trong đoạn trướcđã định nghĩa: Như Lai là nghĩa như của các pháp, nghĩa như tức là như như bấtđộng. Tóm lại đoạn này nói Như Lai là để chỉ cho pháp thân bất sanh bất diệt, khôngbao giờ dao động. Thấy được pháp thân bất động mới gọi là thấy Phật, chớ khôngphải thấy đức Phật có ba mươi hai tướng. Tại sao? Vì nếu thấy có ba mươi hai tướnglà Phật thì khi thân tứ đại rã Phật không còn sao? Như Lai không còn sao? Thếnên phải hiểu rõ Như Lai là chỉ cho pháp thân thanh tịnh, mà pháp thân thanhtịnh thì không đến, không đi. Vì thế trước hết đức Phật bảo: Nếu có ngườinói Như Lai hoặc đến, hoặc đi,hoặc ngồi, hoặc nằm, đó là không hiểunghĩa Phật nói.Nếu thấy Như Lai đến, đi, ngồi, nằm, đó là Như Laicó hình tướng, có tác động, mà hình tướng tác động là sanh diệt. Nếu cho NhưLai là sanh diệt thì không hiểu nghĩa Phật nói. Thế nên trong đoạn này Phật chỉrõ Như Lai là pháp thân thanh tịnh, bất sanh bất diệt, không đến, không đi, đó làđể chúng ta thấy rõ Như Lai là tịch tĩnh, lặng lẽ thường hằng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567