Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

12-Tôn Trọng Chánh Giáo

24/10/201008:46(Xem: 7617)
12-Tôn Trọng Chánh Giáo

KINH KIM CANG
GIẢNG GIẢI

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

ÐOẠN12

ÂM:

TÔN TRỌNG CHÁNH GIÁO.

Phục thứ Tu-bồ-đề! Tùy thuyết thị kinhnãi chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thử xứ, nhất thiết thế gian thiên nhân A-tu-lagiai ưng cúng dường như Phật tháp miếu, hà huống hữu nhân tận năng thọ trì, độctụng. Tu-bồ-đề! Ðương tri thị nhân thành tựu tối thượng đệ nhất hy hữu chipháp. Nhược thị kinh điển sở tại chi xứ tức vi hữu Phật, nhược tôn trọng đệ tử.

DỊCH:

TÔN TRỌNG KINH ÐIỂN CHÂN CHÁNH.

Lại nữanày Tu-bồ-đề, tùy nơi nói kinh này cho đến bốn câu kệ v.v. nên biếtchỗ này, tất cả thế gian trời, người, A-tu-la đều nên cúng dường như tháp miếucủa Phật, huống nữa có người trọn hay thọ trì đọc tụng. Này Tu-bồ-đề, nên biếtngười ấy thành tựu pháp tối thượng đệ nhất hy hữu. Nếu kinh này ở chỗ nào ắt làcó Phật hoặc là những đệ tử lớn của Phật.

GIẢNG:

Ðây nói về việc tôn trọng kinh. Như chúng ta đã biết trong phần trước, vìkinh này chỉ thẳng cái thể chân thật bất sanh bất diệt cho nên nó có giá trị vôlượng vô biên không gì sánh được. Thế nên người biết được giá trị của kinh nàythì ở chỗ nào có nói kinh này, dù là cõi người hay cõi trời cũng phải quý kínhnhư là tháp miếu của Phật. Vì sao? Vì biết kinh đó chỉ cho chúng ta thấy đượclẽ thật. Lẽ thật đó là cái cứu kính ít có trên thế gian này, nên kinh nói ranhững lẽ thật đó chúng ta phải quí kính. Như vậy chỗ nói kinh, lời dạy của kinhmình đã quí huống nữa là người thọ trì đọc tụng kinh. Thế nên đối với người thọtrì, đọc tụng kinh mình cũng phải quí kính, biết người ấy là người được pháptối thượng đệ nhất hy hữu, nghĩa là tối thượng đệ nhất ít có. Do đó nói kinhnày ở chỗ nào tức chỗ đó có Phật hoặc là có đệ tửlớn của Phật.

Tuy nhiên chúng ta đừng hiểu lầm, cứ đóng cái khám đẹp, sơn son phết vàngrồi đem quyển kinh để trong đó thờ và nói chỗ đó có Phật. Như vậy Phật hiện đượckhông? Kinh chẳng qua là chữ, là mực là giấy để viết chữ. Vậy kinh này cũng chỉlà giấy mực mà thôi, chớ không có giá trị siêu thoát gì cả, siêu thoát chăng lànhân chúng ta đọc, hiểu, ứng dụng tu, chớ nếu chúng ta cứ để thờ, lạy hoài thì cũngtrở thành mê tín thôi. Chúng ta nhân nơi kinh này mà hiểu đạo, hiểu đạo thìbiết kinh này là quí. Quí là nhân nó mà hiểu đạo chớ không phải nghe nó quí rồiđể thờ hoài. Vì vậy chúng ta hiểu ý nghĩa lời Phật dạy, giá trị của lời dạy caosiêu tuyệt đỉnh nên chúng ta rất quí trọng kinh này. Kinh đã quí thì người thọtrì đọc tụng lại càng quí hơn nữa. Thế nên kết luận là chúng ta phải trọng kinhvà trọng người trì kinh. Ðó là ý nghĩa chân chánh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,073,169