Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Những bản văn căn bản của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản

21/07/201207:39(Xem: 13185)
Những bản văn căn bản của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản

NhungBanVanTDTNB


Những bản văn căn bản của
PHẬT GIÁO TỊNH ĐỘ (A Di Đà) NHẬT BẢN

Quellentext des japanischen
Amida-Buddhismus

Nguyên tác Đức Ngữ: Christian Steineck

HT Thích Như Điển: dịch từ bản tiếng Đức ra tiếng Việt
có so sánh với tiếng Nhật


Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc

và Quý Phật Tử Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu
Ấn hành, 2012

Mục Lục

1 Lời nói đầu của Hans–Joachim Klimkeit

2 Dẫn nhập.

2.1 Nội dung và sự sắp đặt của tác phẩm nầy.

2.2 Sự hình thành Phật Giáo Tịnh Độ tại Ấn Độ và Trung Quốc.

2.3 Phật Giáo Tịnh Độ ở Nhật Bản.

2.3.1 Khởi đầu của Đức tin nơi Phật A Di Đà trong khuôn khổ của những Tông phái khác

2.3.2 Hoàn cảnh lịch sử của sự phát triển dẫn đến chiều hướng một niềm tin độc lập

2.3.3 Pháp Nhiên – sự bắt đầu của Phật Giáo Tịnh Độ tại Nhật Bản.

2.3.4 Thân Loan - việc hoàn thiện giáo lý mới

2.3.5 Nhứt Biến – sự lãnh hội của niềm tin của quần chúng.

3 Những bản văn dịch (từ tiếng Nhật sang tiếng Đức)

3.1 Pháp Nhiên

3.1.1 Bản tín điều (một bản văn khởi thỉnh)

3.1.2 Ý nghĩa cốt yếu của ba bộ kinh căn bản Sanbukyôtaii

3.2 THÂN LOAN

3.2.1 Chánh Tín niệm Phật kệ (Shoshin Nembutsu ge)

3.2.2 Giải thích những câu chính trong “yuishinshô” (Duy Tín Sao)

3.2.3 Giáo, Hạnh, Tín, Chứng. Một vài đoạn tuyển chọn từ Giáo, Hạnh, Tín, Chứng (Kyôgyôshinshô)

3.3 Duy Viên.

3.3.1 Thán Dị Sao.

3.4 Thích Liên Như (Shaku Rennyo 1415-1499)

3.4.1 Phần kế tiếp.

3.4.2 Lời cuối

3.4.3 Lời phụ:

3.5 Nhất Biến.

3.5.1 Trả lời về câu hỏi của người em gái tướng quân Saiong.

3.5.2 Trả lời câu hỏi cho vị quan của đức vua trước và vị tu sĩ Tsuchimikado

3.5.3 Trả lời cho Tướng quân Tonoben khi được hỏi về việc niệm Phật mà tôi được an lạc.

3.5.4 Lời dạy được viết cho một tướng quân về vấn đề tái sanh.

3.5.5 Trả lời cho vị Tăng sĩ Kogan, viết để trả lời về việc niệm Phật mà tâm được an lạc.

3.5.6 Trả lời cho Thánh Nhơn Shinnen ở Yokawa trên núi Tỉ Duệ thuộc Kyoto.

3.5.7 Lời dạy viết cho người hỏi về sự thật sau cánh cửa về việc niệm Phật

3.5.8 Lời dạy viết trả lời những người hỏi về cánh cửa của sự thật.

3.5.9 Lời dạy được viết trả lời người học trò bị bịnh nhẹ.

3.5.10 Cuối cùng để lại lời dạy sau rốt (chép lại bởi người đệ tử, Shokai)

4 Từ ngữ.

4.1 Định nghĩa và giải thích.

4.2 Danh từ và tước hiệu.

5 Lời cuối sách.

6 Thư gởi

6.1 Thư gởi ông Giám Đốc xuất bản Harrassowitz.

6.2 Brief an Herrn Vorsitzenden des Harrassowitz Verlag.

6.3 Brief an Herrn Christian Steineck.

6.3.1 Thư đồng ý của nhà xuất bản

6.3.2 Thư đồng ý được dịch ra tiếng Việt

7 Cùng Một Tác Giả.

8 Danh Sách ấn tống NBVCB Tịnh Độ Tông Nhật Bản.

Đọc sách PDF

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567