Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Bồ Tát Hiền Hộ

31/05/201114:16(Xem: 4922)
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Bồ Tát Hiền Hộ

Kinhdaiphuongdangdaitap_botathienhoKINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP, BỒ TÁT HIỀN HỘ
Đời nhà Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa của xứ Ấn Độ, Hán dịch
Tỳ kheo Thích Hằng Đạt, Việt dịch

Mục Lục

Phẩm Tư Duy, thứ 1
Phẩm Tam Muội Hạnh, thứ 2

Phẩm Kiến Phật, thứ 3

Phẩm Chánh Tín, thứ 4

Phẩm Thọ Trì, thứ 5

Phẩm Quán Sát, thứ 6

Phẩm Giới Hạnh Đầy Đủ, thứ 7

Phẩm Hiền Hộ Xưng Tán Công Đức, thứ 8

Phẩm Nhiêu Ích, thứ 9

Phẩm Đầy Đủ Năm Pháp, thứ 10

Phẩm Thọ Ký, thứ 11

Phẩm Thâm Sâu, thứ 12

Phẩm Mười Pháp Trong Tam Muội Hiện Tiền, thứ 13

Phẩm Công Đức Bất Cộng, thứ 14

Phẩm Tùy Hỷ Công Đức, thứ 15

Phẩm Giác Tỉnh, thứ 16

Phẩm Chúc Lũy, thứ 17

Đại Tùng Lâm Vạn Phật Đảnh

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567