Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Bồ Tát Hiền Hộ

31/05/201114:16(Xem: 3333)
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Bồ Tát Hiền Hộ

Kinhdaiphuongdangdaitap_botathienhoKINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP, BỒ TÁT HIỀN HỘ
Đời nhà Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa của xứ Ấn Độ, Hán dịch
Tỳ kheo Thích Hằng Đạt, Việt dịch

Mục Lục

Phẩm Tư Duy, thứ 1
Phẩm Tam Muội Hạnh, thứ 2

Phẩm Kiến Phật, thứ 3

Phẩm Chánh Tín, thứ 4

Phẩm Thọ Trì, thứ 5

Phẩm Quán Sát, thứ 6

Phẩm Giới Hạnh Đầy Đủ, thứ 7

Phẩm Hiền Hộ Xưng Tán Công Đức, thứ 8

Phẩm Nhiêu Ích, thứ 9

Phẩm Đầy Đủ Năm Pháp, thứ 10

Phẩm Thọ Ký, thứ 11

Phẩm Thâm Sâu, thứ 12

Phẩm Mười Pháp Trong Tam Muội Hiện Tiền, thứ 13

Phẩm Công Đức Bất Cộng, thứ 14

Phẩm Tùy Hỷ Công Đức, thứ 15

Phẩm Giác Tỉnh, thứ 16

Phẩm Chúc Lũy, thứ 17

Đại Tùng Lâm Vạn Phật Đảnh

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn